Hyppää sisältöön

Teiden kelirikko ja painorajoitukset

Kelirikko on sorateiden keväinen ongelma. Erityisesti pintakelirikkoa ilmenee ilmaston lämmettyä usein myös syksyllä ja Etelä- ja Keski-Suomessa jopa talvella.

Kelirikko

Keväisin roudan sulaessa tiet ovat haavoittuvimmillaan; tien rakenteeseen jäätynyt vesi alkaa sulaa, mutta se ei pääse haihtumaan ja virtaamaan pois riittävän nopeasti. Rakenteessa oleva vesi heikentää tien kantavuutta, ja jos näinä heikkoina hetkinä tietä pitkin rullaa paljon raskaita ajoneuvoja, tie voi antaa kokonaan periksi.

Sulamisen aiheuttamaa ilmiötä kutsutaan kelirikoksi. Kelirikko on tuttu sorateiden vaiva, mutta samat lainalaisuudet pätevät myös päällystetyillä teillä. Ilmaston muuttuessa päällystettyjen teiden ongelmat tulevat myös lisääntymään.

Vettä saattaa kulkeutua tierakenteisiin myös syksyllä ja nykyään ilmaston lämpenemisen myötä jopa talviaikaan, kun rakenteet eivät jäädy runsaiden sateiden ja heikon kuivumisen seurauksena. Tällöin vaivana on pinnan velliintyminen ja myös huono kantavuus –  puhutaan pintakelirikosta. Pintakelirikko heikentää tien ajettavuutta.

Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta. Esimerkiksi rakentajan kannattaa siis ennakoida painorajoitukset ja hankkia tarvitsemansa tarvikkeet etukäteen ennen kelirikkoa. Varminta on hankkia esim. rakennustarvikkeet jo talvella. Muutoin tarvikkeiden saaminen paikan päälle voi kestää pitkälle kevääseen saakka.

Kelirikon synty kuvina

Kuvasarja kertoo, miten sorateiden kelirikko syntyy.

  1. Tien pinnan alle muodostuu kosteutta, joka jäätyy talven aikana.
  2. Kun jää sulaa, rakenne kostuu ja pehmenee. Ongelmana on, että sulanut vesi ei pääse poistumaan riittävän nopeasti.
  3. Tämä johtaa siihen, että tien runko on kova mutta pinta pehmeä.
  4. Tie kantaa huonommin märkänä. Siihen syntyy myös epätasaisuuksia tai kuoppia.
  5. Ensiapuna tielle voidaan laittaa uutta mursketta. Lisäksi monesti tiestölle joudutaan asettamaan painorajoituksia, joilla estetään liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta. Näin turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille, kuten ambulansseille.

Painorajoitukset

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Näin estetään teiden liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille. Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta ja vain poikkeustapauksissa 4 tonnin rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia.

Elintärkeäksi katsottavia kuljetuksia ovat mm:
- Hälytysajoneuvo
- Tienpitoajoneuvo
- Linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä
- Työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
- Maidonkuljetus
- Energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
- Teuraseläinten kuljetus (ml. raatojen kuljetukset)
- Kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä
- Eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
- Talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
- Tilakohtainen lietelannan ajo
- Päivittäistavarakuljetus kauppaan
- Myymäläauto

Painorajoitusten asettamistarvetta ennustetaan vuodenvaihteen tienoilla. Ennustetta tarkennetaan maaliskuun alussa, kun valmistuu ennuste kevään kelirikon vaikeudesta. Kevään sääolosuhteita seurataan aktiivisesti ja kelirikon etenemisestä ja painorajoitustarpeesta tiedotetaan säännöllisesti.

Poikkeuslupa

Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa. Lupia myöntää alueen ELY-keskus. Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Luvan hinta on 110 euroa. (Siirry lupalomakkeeseen).

Esimerkkiluettelo kuljetuksista, joilta vaaditaan poikkeuslupa:
- Puutavara
- Maa-ainekset
- Polttoaineet
- Teolliset lannoitteet maatiloille
- Rakennustarvikkeet
- Metsä- ja rakennustyökoneet
- Erikoiskuljetukset