Hyppää sisältöön

Taitorakennerekisteri

Väyläviraston taitorakenteiden omaisuudenhallintajärjestelmä

Taitorakennerekisterin logo

Taitorakennerekisteri otettiin käyttöön helmikuussa 2017. Uusi järjestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen Siltarekisterin. Taitorakennerekisterin kehityksessä panostettiin erityisesti helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen, jotta se palvelisi käyttäjiä entistä paremmin.

Taitorakennerekisteri sisältää hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi mm. vaurio- ja kuntotietoa silloista, tunneleista, rautatierummuista, tunneleista, merimerkeistä, tie- ja yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Väyläviraston lisäksi järjestelmää käyttävät myös useat kunnat.

Taitorakennerekisteri palvelee mm. Väyläviraston, ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä palveluntuottajia. Taitorakennerekisterin käyttö vaatii Väyläviraston extranet-tunnukset (LX-tunnukset). Väylävirasto myöntää taitorakennerekisterin käyttöoikeudet hakemusten perusteella. Käyttöoikeuksia voi pyytää perusteluiden kanssa sähköpostilla osoitteesta [email protected].

Tietojen ylläpito ja muokkaaminen edellyttävät koulutuksen suorittamista hyväksytysti. Rakenneluokkakohtaisista muokkaaja- ja tarkastajaoikeuksista kerrotaan tarkemmin Rakenteiden suunnittelijat ja tarkastajat-sivulla.

Taitorakennerekisteri toimii taitorakenteiden tiedon pääjärjestelmänä, jolloin tulee ensisijaisesti huolehtia taitorakenteiden tietosisällön oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta järjestelmään.

Taitorakennerekisterin tietosisältö toimii taitorakennetiedon välittäjänä muihin järjestelmiin. Nopeammin päivittyvä tietosisältö vähentää hukkaa mm. tarkastusten ohjelmoinnissa ja erikoiskuljetusten reitittämisessä. Tavoitteena on, että jatkossa järjestelmä mahdollistaisi väylän käyttäjien tiedottamisen esimerkiksi korjaamisesta tai muista väliaikaisista häiriöistä.

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutuksista kerrotaan Taitorakennerekisterin ja taitorakenteiden tarkastajien koulutukset-sivulla.

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutusten materiaaleista kerrotaan Koulutusten materiaalia-sivulla.