Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jane Maunu

  • 0295 029 255

Maantien 14928 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Änkiläntie - Pitkäjärventie, Simpele, Rautjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut laatimaan tiesuunnitelmaa yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maantien 14928 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen yhteys välille Änkiläntie – Pitkäjärventie Simpeleen taajamassa, Rautjärven kunnan alueella.

Tiesuunnitelma käsittää maantien 14928 tieosuuden välillä Änkiläntie – Pitkäjärventie, yhteensä noin 1,7 km:n matkalla. Suunnitteluvälille tulee uusi kevyen liikenteen väylä ja siihen sisältyy nykyisen Villinlännen sillan leventäminen. Myös Tehtaantien linjausta joudutaan muuttamaan noin 350 metrin matkalla urheilukentän kohdalla. Tavoitteena on rakentaa uusi turvallinen kulkureitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille nykyisen, teollisuusalueen lävitse kulkevan reitin tilalle, koska Kokkolanjoen silta joudutaan purkamaan sen huonon kunnon ja tehtaan laajenemistarpeiden takia.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tiesuunnitelma hyväksytetään kevään 2023 aikana. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2023.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 1,3 M€.