Hyppää sisältöön

Maantien 14928 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Änkiläntie - Pitkäjärventie, Simpele, Rautjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut laatimaan tiesuunnitelmaa yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maantien 14928 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen yhteys välille Änkiläntie – Pitkäjärventie Simpeleen taajamassa, Rautjärven kunnan alueella.

Tiesuunnitelma käsittää maantien 14928 tieosuuden välillä Änkiläntie – Pitkäjärventie, yhteensä noin 1,9 km:n matkalla. Suunnitteluvälille tulee uusi kevyen liikenteen väylä ja siihen sisältyy nykyisen Villinlännen sillan leventäminen. Myös Tehtaantien linjausta joudutaan muuttamaan noin 350 metrin matkalla koirapuiston kohdalla. Lisäksi Tehtaantien ja Änkiläntien liittymään on suunniteltu väistötila. Tavoitteena on rakentaa uusi turvallinen kulkureitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille nykyisen, teollisuusalueen lävitse kulkevan reitin tilalle, koska Kokkolanjoen silta joudutaan purkamaan sen huonon kunnon ja tehtaan laajenemistarpeiden takia.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Tiesuunnitelma hyväksytetään kevään 2024 aikana. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2024.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 1,3 M€.

Hankekortti, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pienet alueelliset investoinnit (pdf).