Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Mikko Himmi
[email protected]

Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2023 

(10.12.2021)

Verkkoselostus 2022

(päivitetty 10.12.2021)

Verkkoselostus 2021     

(päivitetty 18.6.2021)

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. 

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä

 

 

Väylävirasto pyytää lausuntoa ratakapasiteetin hakijoilta Rautateiden verkkoselostuksien 2022 ja 2023 muutoksista. Lausuntoaika on 25.4.2022–20.5.2022. Lausuntopyyntö lähetetään erikseen lausunnon antajille.

Verkkoselostus 2022 Lausuntoversio

Verkkoselostus 2023 Lausuntoversio

 

Katso myös

Tietoa rautatieliikennöinnistä kiinnostuneille

rautatiemarkkinoille.fi-sivusto