Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Mikko Himmi
[email protected]

Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2022

(päivitetty 24.6.2021)

Verkkoselostus 2021

(päivitetty 24.6.2021)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 18.6.2020)

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. 

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä

 

Verkkoselostuksen 2021, 2022 ja 2023 lisälausuntopyyntö.

Pyydämme lisälausuntoa aikataulukausien 2021, 2022 ja 2023 verkkoselostuksista. Lisälausuntopyyntö koskee aikataulukauden 2021 verkkoselostuksen kohtia 5.2 ja 6.3 ja liitettä 5B sekä aikataulukausien 2022 ja 2023 verkkoselostusten lukua 5 ja liitteitä 5A ja 5B. Lisälausuntopyynnön määräaika on 23.11.2021. Muutokset edeltäviin lausuntoversioihin on korostettu vihreällä värillä.

Verkkoselostus 2021 Lisälausuntoversio

Verkkoselostus 2022 Lisälausuntoversio

Verkkoselostus 2023 Lisälausuntoversio

 

 

 

 

Katso myös

Tietoa rautatieliikennöinnistä kiinnostuneille

rautatiemarkkinoille.fi-sivusto