Lisätietoja

Mikko Himmi
[email protected]

Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2022

(päivitetty 11.12.2020)

Verkkoselostus 2021

(päivitetty 11.12.2020)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 18.6.2020)

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. 

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä

 

Rautateiden verkkoselostus 2021 julkaisuun on tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
2.3 Täsmennetty käyttösopimuksen tarvetta kunnossapitoyritysten osalta.
2.7 Kaluston markkinoillesaattamilupa, kaluston ja radan yhteentoimivuus. Kappaletta lyhennetty ja selkeytetty, linkit päivitetty 
2.8 Pienimuotoinen kuljettajatoiminta, vireillä oleva lakimuutos
3.3.2.6 Liikkuvan kaluston sähkölaitteita koskeva määräys TRAFICOM/168146/03.04.02.00/2019
3.3.3 Linkki TURI-järjestelmään
3.4.3 Poistettu VAK-kaluston tilapäisen seisottamisen rajoittamista VAK-ratapihoille koskenut lause:
Rajoitus on voimassa, kunnes rataverkon haltija on arvioinut, onko muilla ratapihoilla edellytyksiä VAK-kaluston tilapäiseen seisottamiseen. Mahdolliset sallittavat muut säilytyspaikat tullaan ilmoittamaan ratatiedon extranetissa riskiarviointien valmistumisen jälkeen. 
3.3.6 Kameravalvonta, Turvavalvomo ja Tekninen valvomon -palvelut tuottaa Väylävirastolle Finrail tai Finrailin alihankkija
3.8 Rataverkon kokonaiskuvan ylläpitämiseksi tuotetaan jatkuvasti selvityksiä eri aiheista. Selvityksiä löytyy Väyläviraston julkaisuista
4.2.3 Ratapihakapasiteetin hakemisen ohjeistuksen päivitykset.
4.2.3 Pitkäaikaisissa kaluston seisottamistarpeissa yhteystahona rataverkon haltijan lisäksi Finrailin liikennesuunnittelu
4.5.2.3 Ratatyöt, kapasiteettirajoitusten julkaisu -ja kuulemismenettelyn vuosiluvut korjattu
4.8.1 Supistamissuunnitelman laatiminen
4.8.2 Rataliikennekeskuksen rooli häiriötilanteiden hallinnassa täsmennetty
4.8.2 Ohje eräiden VIRVE-puheryhmien käytöstä häiriötilanteissa
5.4.4.4 Rata- ja kalustotekniikkayksikön nimi päivitetty rautatietekniseksi yksiköksi.
5.4.4.4 Vain ratatyöalueella käytettävien ei-liikennöivien ratatyökoneiden käyttöönottotarkastuspaikat, Hyvinkää poistettu
Liite 3B Väyläviraston kunnossapidon ulkopuolisten laiturien käytön turvallisuudesta ja kulusta yleisiltä alueilta laiturialueelle vastaa laituria käyttävä liikennöitsijä. Liikennepaikkojen tietoja tarkistettu.
Liite 3D Poistetettu lauseet taulukon 3 alapuolelta: Yhdistettyjen kuljetusten suurin sallittu nopeus on 120 km/h. Kuljetusten nopeus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin kuljettamiseen käytetyn vaunun, rataosan tai muuten määrätty suurin sallittu nopeus.
Liite 3H Muutoksia tärinän vuoksi asetetuissa nopeusrajoituksissa
Liite 3J Muutoksia radan kunnosta johtuvissa nopeusrajoituksissa
Liite 3L Päivitetty taulukko 1. Vetokaluston ja moottorivaunujen suurimmat sallitut nopeudet
Liite 3N Luettelosta poistettu liikennepaikka Keuruu (Haapamäki-Jyväskylä)
Liite 3O Liikkuvan kaluston valvontalaitteet-kartta päivitetty. Pyörävikoja koskevat asiat siirretty kokonaan Jt-ohjeeseen.
Liite 3T Muutoksia raakapuun kuormauspaikoissa
Liite 4A Viittaus ajantasaiseen ohjeistukseen
Poistettu mahdollisuus TURIn sijaan toimittaa turvallisuuspoikkeamat kuukausittaisella raportilla.
Rautatieyritys korvattu rautatieliikenteen harjoittaja-termillä.
Liite 5K Täsmennetty palvelupaikan laji ja yhteys yksityisraiteelle sekä lisätty käyttäjiin rahdinantajat.
Liite 5O Tarkennettu mittalaitteiston ja analytiikan käyttötarkoitusta.
Operaattorikohtainen kaluston valvontalaitedata on maksutonta.
Liite 6A Aikataulukauden 2021 aikana uusien syykoodien mukaiset myöhästymiset käsitellään seurantakokouksissa, mutta niistä ei aiheudu sanktioita. 

 

Muutokset on pyritty korostamaan tekstissä keltaisella taustavärillä. 

Katso myös

Tietoa rautatieliikennöinnistä kiinnostuneille

rautatiemarkkinoille.fi-sivusto