Lisätietoja

Mikko Himmi
[email protected]

Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2022

(päivitetty 11.12.2020)

Verkkoselostus 2021

(päivitetty 11.12.2020)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 18.6.2020)

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. 

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä

 

 

Rautateiden verkkoselostusten 2021 ja 2022 päivittäminen.

 

Rautateiden verkkoselostuksesta 2021 ja 2022 julkaistaan 24.6.2021 päivitykset. Väylävirasto järjestää lausuntokierroksen muuttuneiden asiasisältöjen kommentoimiseksi ennen julkaisua. Muuttuneet asiasisällöt ovat merkitty keltaisella korostusvärillä tekstiin.

 

Verkkoselostuksen 2021 24.6 päivitettävä lausuntoversio.

Verkkoselostuksen 2022 24.6 päivitettävä lausuntoversio.

 

 

 

Katso myös

Tietoa rautatieliikennöinnistä kiinnostuneille

rautatiemarkkinoille.fi-sivusto