Hyppää sisältöön

Valtatien 13 yhteysvälin Kokkola - Äänekoski kehittämisselvitys

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Valtatie 13 muodostaa yhteyden Pohjanlahden rannikolta valtatieltä 8 Keski-Suomeen, Itä-Suomeen ja Kaakkois-Suomeen ja yhdistää pohjois-etelä -suuntaiset valtakunnan päätieverkon osat toisiinsa. Valtatie 13 on myös yhteys Euroopan laajuiseen TEN-T –ydinverkkoon kuuluvaan valtatiehen 4.

Pieniä kesäisiä kuvia suunnitteluosuudelta.

Selvitysalue alkaa Keski-Pohjanmaan maakunnasta Kokkolasta ja päättyy Keski-Suomen maakuntaan Äänekoskelle valtatiehen 4. Selvitysalueeseen kuuluu Keski-Suomen kunnista Kyyjärvi, Karstula, Saarijärvi ja Äänekoski. Koko selvitysalueen pituus on noin 200 kilometriä.

Selvityksessä on tarkasteltu valtatien nykytilaa ja ongelmia sekä esitetty yhteysvälin tavoitetila. Tavoitetila on määritelty sovittamalla valtakunnalliset pääteiden yleiset kehittämistavoitteet yhteen paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden sekä realistisesti odotettavan tiepidon rahoitustason kanssa.

Tien suuresta liikennemäärän sekä liikenneympäristön ja maankäytön vaihtelusta johtuen tarkasteltavalla 200 kilometrin yhteysvälillä voidaan soveltaa ja tarvitaankin erilaisia suunnitteluperiaatteita. Selvityksessä on arvioitu myös kehittämistoimenpiteitä ja niiden kustannuksia sekä tehty vaikutustarkastelua.