Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla (mt 15123)

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt syksyllä 2021 tiesuunnitelman päivityksen Puumalassa, Lintusaloon johtavalla maantiellä 15123 sijaitsevan Hätinvirran lossin kohdalla. Aiempi tiesuunnitelma valmistui kesällä 2012. Tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2006 hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Tiesuunnitelmassa lossi esitetään korvattavaksi 413 metriä pitkällä sillalla, jonka alikulkukorkeus on laivaväylän keskikohdalla 24,5 metriä.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen käsittelyn jälkeen hyväksyttävä tiesuunnitelma sekä sillalle erikseen haettava vesilain mukainen lupa mahdollistavat hankkeen nopean toteutuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Hanke ei ole tällä hetkellä toteutusohjelmassa, joten sillan rakentamisajankohta ole vielä tiedossa.

Sillan rakentamisen tavoitteena on parantaa Lintusalon saariston asutuksen ja elinkeinoelämän sekä kesäasutuksen yhteyksiä mantereelle. Suunnittelulla hiotaan maisemaan ja ympäristöön sopiva ja teknistaloudellisesti mahdollinen ratkaisu.

Nykyiset tie- ja vesiliikenneyhteydet

Hätinvirran lossi liikennöi osana Lintusalon paikallistietä 15123 yhdistäen Lintusalon saariston mantereeseen. Lossi toimii ainoana yhteytenä saariston ja mantereen välillä. Lauttareitin pituus on noin 184 metriä. Nykyisen lossin kantavuus on 60 tonnia. Keskimääräinen liikennemäärä lossilla ja tarkasteltavalla tiejaksolla on noin 260 ajoneuvoa vuorokaudessa (kesäaikana kerroin 1.6).
Lossipaikka risteää Lauritsala – Savonlinna syväväylää, jonka nimellissyvyys on 4,2 metriä. Syväväylä muodostaa läpi vuoden liikennöitävän kauppaliikenteen ja uiton pääväylän pohjoisen ja eteläisen Saimaan välille.

Nykyiset ongelmat

Lossin odottaminen aiheuttaa tienkäyttäjälle keskimäärin noin 9 minuutin viivytyksen. Lossi on ainut yhteys Lintusalon saaristoon. Lossin rikkoutuessa tai puu-uiton keskeyttäessä lossiliikenteen, kulku saariston ja mantereen välillä estyy. Liikennöintiongelmat ja liikenteen kiireellisyys korostuvat hälytysajoneuvojen kohdalla. Yhteyden vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 0,37 M€.

Vaikutukset

Kiinteä yhteys mahdollistaa vapaan kulun saariston ja mantereen välillä sekä nopeuttaa ajoneuvoliikenteen liikkumista (mm. hälytysajoneuvot). Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus ei muuta kaupallisen alusliikenteen nykyisiä olosuhteita. Etelä-Saimaan alueella liikkuvista purjeveneistä 98 % pääsee sillan alitse. Loput joutuvat kiertämään Lintusalon saariston Vetojaon syväväylän kautta.

Mantereen puolella harjun pohjoispuolelta lähtevä siltaratkaisu sopeutuu parhaiten ympäristöön. Maisemaan sopivana ratkaisuna se aiheuttaa vähiten muutosta kaukomaisemassa. Suunnittelun aikana ei ole tullut esille sellaisia luonnon- tai kulttuuriarvoja, joita valittu ratkaisu vaarantaisi.

Rakentamiskustannukset ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 15,0 M€. Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa.
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.