Hyppää sisältöön

Vt 21 parantaminen välillä Raanujärventie–Tengeliönjoen sillat, Ylitornio

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnitelmana on parantaa tietä rakentamalla Raanujärventie–Tengeliönjoen sillat välille jalankulku- ja pyöräilyväylä, uusimalla Tengeliönjoen sillat sekä rakentamalla uudet sillat jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

Hankkeen sisältö

Tie- ja rakentamissuunnitelma valtatien 21 parantamista varten.

Suunnitelmana on parantaa tietä rakentamalla Raanujärventie–Tengeliönjoen sillat välille jalankulku- ja pyöräilyväylä, uusimalla Tengeliönjoen sillat, sekä rakentamalla uudet sillat jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Vt 21 pystygeometriaa muutetaan laskemalla tien tasausta alemmas ennen Ruotsiin menevän tien risteystä, mikä parantaa pysähtymisnäkemää pohjoisen suunnasta.

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan Länsi-Lapin ja Tornionjoen herkät luonto-olosuhteet.

 

Hankkeen tausta

Tengeliönjoen sillat eivät kunnoltaan vastaa silloille asetettavia vaatimuksia. Jalankulkijoiden- ja pyöräilijöiden turvallisuus vaatii uusien siltojen tekemisen valtatiesiltojen rinnalle. Raanujärven ja Ruotsien tien risteysalueen turvallisuudessa on havaittu puutteita.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa nykyiset huonokuntoiset sillat. Samalla parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallista liikkumista sekä muutetaan Raanujärven ja Ruotsin risteysaluetta turvallisemmaksi.

 

Aikataulu ja osallisuus

Alustavan aikataulun mukaan tiesuunnitelma asetetaan nähtäville keväällä 2024 ja rakentamissuunnitelma alkuvuodesta 2025.

Hankkeen yleisötilaisuus on keskiviikkona 21.2.2024 klo 17-19 Ylitornion kunnantalon valtuussalissa.