Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Aki Hämäläinen

  • 029 534 3150

Afry Finland Oy

Suunnittelukonsultti

Ari Mattila

  • 050 535 8466

Tirkkonen - Mt 15270 tasoristeysturvallisuuden parantaminen, tiesuunnitelma, Mikkeli

Hankkeen tausta
Väylävirasto käynnistää tasoristeys Tirkkonen-Mt 15270 tasoristeysturvallisuuden parantamisen. Tasoristeykset sijaitsevat Kouvola-Pieksämäki -rataosalla.
Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen koko valtion rataverkolla.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tiesuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Suunnittelun vuorovaikutus

Tiesuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 18.05.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. 

Suunnitelmia esiteltiin etänä järjestetyssä vuorovaikutustilaisuudessa 1.6.2021.

Yleisötilaisuuden materiaalit voit katsoa tästä - Yleisötilaisuus 1.6.2021, Tirkkosen tasoristeyksen poisto ja maantien 15270 lakkauttaminen, Mikkeli

Suunnittelun tilanne

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 9.11. - 8.12.2021.