Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

Tampereen tuloratapiha

Ratahanke Valmistunut Pirkanmaa

Tuloratapihan parantamiseen sisältyy eteläpään raiteiden pidentämiset sekä uuden ohitusraiteen rakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa pidempien junien saapumisen järjestelyratapihalle ja sitä kautta junamäärän vähentämisen, jolloin saavutetaan huomattavia liikennöintikustannussäästöjä.

Nykytila

Tampere on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema sekä tavaraliikenteen keskusjärjestelyratapiha. Tampereen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Tampere tavara, Tampere Viinikka, Tampere asema ja Tampere Järvensivu.

Tampere tavaran (tuloratapiha) raiteet toimivat tuloraiteina. Pohjoisesta ja idästä tulevat tavarajunat ajetaan tuloratapihalle lajitteluratapihan läpiajoraiteiden kautta. Tuloratapihalta tavarajunat lajitellaan laskumäen kautta Tampere Viinikan lajitteluraiteille. Tampere tavaralta erkanee kunnossapidon kiskovarastoraiteisto ja radanpidon raiteisto sekä VR-Yhtymän yksityinen varikkoraiteisto, jolla huolletaan kalustoa sekä seisotetaan kiskobusseja ja vetureita. Tallialueen raiteistolla on veturien tankkaus- ja hiekoitusmahdollisuus. Tuloratapihan ja lajitteluratapihan yhdistää laskumäki.

Tuloratapihalla on nykyisin vain yksi tavoitepituuden 750 m täyttävä raide. Tämä rajoittaa Tampereen järjestelyratapihalle saapuvien junien pituutta, mikä vaikuttaa laajasti tavaraliikennejärjestelmän tehokkuuteen, sillä junia joudutaan ajamaan tarpeettoman lyhyinä. Tuloratapihan raiteet ovat nykyisille junapituuksille liian lyhyitä ja niitä on liikennemääriin nähden liian vähän. Tuloratapihan kapasiteetti on ajoittain täynnä.

Hanke ja tavoitteet

Tuloratapihan parantamiseen sisältyy eteläpään raiteiden pidentämiset sekä uuden ohitusraiteen rakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa pidempien junien saapumisen järjestelyratapihalle ja sitä kautta junamäärän vähentämisen, jolloin saavutetaan huomattavia liikennöintikustannussäästöjä.

Aikataulu

Tuloratapihan jatkamisen parantamissuunnitelma on valmistunut lokakuussa 2015. Rakentamissuunnittelu ja noin vuoden kestävä rakentaminen on mahdollista aloittaa.

Kustannukset

Tuloratapihan raiteiden jatkaminen ja ohitusraiteen rakentamisen kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa (MAKU130, 2010=100).

Tampereen Kansi ja areena -hanke

Väylävirasto on mukana Tampereen Kansi ja areena –hankkeessa ja tuo hankkeeseen väylänpitäjän näkökulmaa ja osaamista. Rakennustyömaan alla olevalla rataosalla kulkee n. 300 junaa vuorokaudessa, joiden häiriötön kulku pyritään varmistamaan läpi hankkeen.