Pinninkadun alikulkusilta, Tampere

Käynnissä

Tampereella sijaitsevan Pinninkadun rautatiesillan uusiminen mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vaatiman kaistojen leventämisen sekä kasvattaa sillan alikulkukorkeutta.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • terhi.haapaniemi@vayla.fi

Tampereen kaupunki

Rakennuttamispäällikkö

Petri Kantola

  • 050 364 6095
  • petri.kantola@tampere.fi

Ramboll CM OY

Rakennuttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 040 834 8252

Pinninkadun alikulkusilta, Tampere

Pinninkadun alikulkusilta on Tampereen keskustassa sijaitseva, vilkkaasti liikennöidyn Viinikankadun ylittävä rautatiesilta. Silta uusitaan Viinikankadun lähialueen maankäytön kehittymisen myötä vaadittavien ajoneuvoliikenteen kaistajärjestelyjen mahdollistamiseksi.

Hankkeen tausta

Viinikankatu on merkittävä pääväylä Tampereen keskustassa. Tampereen kaupunki suunnittelee Viinikankadun ajoneuvoliikenteen kaistamäärien lisäämistä. Nykyiset Pinninkadun alikulkusillan silta-aukot eivät mahdollista kaistojen lisäämistä. Nykyisen sillan alikulkukorkeus on myös matala ja sen kasvattaminen on tarpeen.

Tavoitteet

Pinninkadun alikulkusillan uusimisen tavoitteena on mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vaatimat kaistajärjestelyt sekä kasvattaa sillan alikulkukorkeutta. Silta-aukkojen lisääminen ja alikulkukorkeuden kasvattaminen vaatii kokonaan uuden sillan toteuttamisen nykyisen alikulkusillan tilalle sekä raiteen korkeusviivan nostamista.

Eteneminen

Pinninkadun alikulkusillan uusimisesta on laadittu alustava yleissuunnitelma keväällä 2019. Hanke toteutetaan ST-urakkana (suunnittele ja toteuta). Urakan kilpailutus tapahtuu kesän 2019 aikana. Uuden sillan rakennussuunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja hankkeen rakennustyöt maastossa alkavat loppuvuonna 2019 muun muassa paalutuksilla.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen talven ja kevään 2020 aikana ja siirretään paikoilleen junaliikenteen liikennekatkon aikana juhannuksena 2020. Viinikankadun liikenne on sillan siirron yhteydessä suljettuna ajoneuvoliikenteeltä noin viiden vuorokauden ajan.

Kustannukset

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on 65 % ja Väyläviraston 35 %.

Liitteet

Pinnikadun alikulkusillan pääpiirustus (pdf)

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.08.2019