Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Tampereen kaupunki

Rakennuttamispäällikkö

Petri Kantola

  • 050 364 6095

Ramboll CM OY

Rakennuttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 040 834 8252

Pinninkadun alikulkusilta, Tampere

Ratahanke Valmistunut Pirkanmaa

Tampereella sijaitsevan Viinikankadun ylittävän Pinninkadun rautatiesillan uusiminen mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vaatiman kaistojen leventämisen sekä kasvattaa sillan alikulkukorkeutta. 

Hankkeen tausta

Pinninkadun alikulkusilta on Tampereen keskustassa sijaitseva, vilkkaasti liikennöidyn Viinikankadun ylittävä rautatiesilta. Silta uusittiin Viinikankadun lähialueen maankäytön kehittymisen myötä vaadittavien ajoneuvoliikenteen kaistajärjestelyjen ja alikulkukorkeuden kasvattamisen mahdollistamiseksi.

Viinikankatu on merkittävä pääväylä Tampereen keskustassa. Tampereen kaupunki suunnittelee Viinikankadun ajoneuvoliikenteen kaistamäärien lisäämistä. Vanhan Pinninkadun alikulkusillan silta-aukot eivät mahdollistaneet kaistojen lisäämistä. 

Tavoitteet

Pinninkadun alikulkusillan uusimisen tavoitteena oli mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vaatimat kaistajärjestelyt sekä sillan alikulkukorkeuden kasvattaminen. Silta-aukkojen lisääminen  vaati kokonaan uuden sillan toteuttamisen nykyisen alikulkusillan tilalle. 

Eteneminen

Pinninkadun alikulkusillan uusimisesta laadittiin alustava yleissuunnitelma keväällä 2019. Hanke toteutettiin ST-urakkana (suunnittele ja toteuta). Urakkasopimus Kreate Oy:n kanssa allekirjoitettiin 27.9.2019.

Uusi silta rakennettiin nykyisen sillan viereen talven ja kevään 2020 aikana ja siirrettiin paikoilleen junaliikenteen liikennekatkon aikana juhannuksena 2020. 

Ratatöitä sillalla.

Tampereen kaupunki toteuttaa katutyöt myöhemmin erillisenä urakkana. Katutöiden yhteydessä Viinikankadulle tulee lisää ajokaistoja ja kadun tasausta alennetaan niin, että sillan alikulkukorkeus kasvaa nykyisestä. 

Kustannukset

Hanke totutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio oli noin 5 miljoonaa euroa, josta Tampereen kaupungin osuus oli 65 % ja Väyläviraston 35 %.

Liitteet

Pinninkadun alikulkusillan pääpiirustus (pdf)

Havainnekuva sillasta.