Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen.

Hankkeen lähtökohdat

Klaukkalantie (maantie 132) on Klaukkalan taajaman sisääntulotie. Tien kautta kulkee paljon läpiajoliikennettä Lopen suuntaan.

Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Liikennemäärä on noin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työmatkaliikenne ruuhkauttaa tien.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi, noin 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), Metsäkylän (E4) ja Lamminsuon (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Uuden ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Alueen liikennemäärät ovat kasvussa. Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentää liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tieyhteyden rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Rakentaminen eteni suunniteltua nopeammassa aikataulussa, ja tie päästiin avaamaan liikenteelle 26. marraskuuta 2020, noin vuoden suunniteltua aiemmin. 

Tiealueella tehdään vielä viimeistelytöitä, kuten viher- ja istutustöitä, kiveystöitä sekä urakka-alueen maisemointeja. Työt valmistuvat kesällä 2021. Tiehen tehdään vielä viimeinen päällystekerros noin kaksi vuotta tien avaamisen jälkeen.

Rakentamisen aloittaminen edellytti asemakaavamuutosta. Hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017.  Päätöksestä tehtiin yksi valitus, joka kaatui hallinto-oikeudessa. Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa maaliskuussa 2018. Myös tästä päätöksestä tehty valituslupahakemus hylättiin helmikuussa 2019 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tiealueen haltuunotto tehtiin elokuussa 2018. Nurmijärven kunta hyväksyi Kirkkotien katusuunnitelman maaliskuussa 2019, jolloin tehtiin myös Kirkkotien maantiealueen haltuunotto. Hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus hallinto-oikeuteen. 

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 42 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus oli 10 miljoonaa euroa. Tien rakentamisen edetessä kustannusarviota on tarkennettu alaspäin, noin 33 miljoonaan euroon. Nurmijärven osuudeksi tulee hieman alle kahdeksan miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa.

Kysymyksiä ja vastauksia hankkeesta (kesä 2020).

Lue tästä 14.5.2019 asukastilaisuuden esitys.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie-hankkeen tiesuunnitelma-aineisto on tutustuttavissa täällä

 

 

Ajankohtaista hankkeessa