Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Tiehanke general Käynnissä Uusimaa Nurmijärvi

Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen.

Hankkeen lähtökohdat

Klaukkalantie (maantie 132) on Klaukkalan taajaman sisääntulotie. Tien kautta kulkee paljon läpiajoliikennettä Lopen suuntaan.

Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Liikennemäärä on noin 16 000 ajoneuvoa/vrk. Työmatkaliikenne ruuhkauttaa tien.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi, noin 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), Metsäkylän (E4) ja Lamminsuon (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Uuden ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Alueen liikennemäärät ovat kasvussa. Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentää liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin 19.12.2017. Päätöksestä tehtiin yksi valitus, joka kaatui hallinto-oikeudessa. Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa 5.3.2018. Myös tästä päätöksestä tehty valituslupahakemus hylättiin helmikuussa 2019 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tiealueen haltuunotto tehtiin elokuussa 2018 ja Kirkkotien maantiealueen osalta maaliskuussa 2019. Kirkkotien katusuunnitelma hyväksyttiin Nurmijärven kunnassa maaliskuussa. Hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus hallinto-oikeuteen. 

Rakentamisen aloittaminen edellyttää, että asemakaava on vahvistettu ja lainvoimainen. Lisäksi hankkeen tiesuunnitelmasta on täytynyt tehdä hyväksymispäätös.

Hankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus on kahdeksan miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa.

Rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019 ja tie valmistuu syksyllä 2021. 

Lue tästä hankkeen ajankohtaiset kuulumiset sekä kysymyksiä ja vastauksia ajankohtaisista asioista keväällä ja kesällä 2020.

Lue tästä 14.5.2019 asukastilaisuuden esitys. 

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie-hankkeen tiesuunnitelma-aineisto on tutustuttavissa täällä

Ajankohtaista hankkeessa