Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Klaukkalan ohikulkutie (kehätie) on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen.

Hankkeen lähtökohdat

Klaukkalantie on Klaukkalan taajaman sisääntulotie. Tien kautta kulki paljon läpiajoliikennettä Lopen suuntaan.

Tie oli myös merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys. Sen liikennemäärä oli noin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työmatkaliikenne ruuhkautti tien.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutettiin Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi, noin 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m.

Hankkeessa rakennettiin lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), Metsäkylän (E4) ja Lamminsuon (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä.

Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannettiin. Uuden ohikulkutien varteen rakennettiin melusuojausta.

Alueen liikennemäärät olivat kasvussa. Ohikulkutie on parantanut liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentänyt liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tieyhteyden rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Rakentaminen eteni suunniteltua nopeammassa aikataulussa, ja tie päästiin avaamaan liikenteelle 26. marraskuuta 2020, noin vuoden suunniteltua aiemmin. 

Tiealueella tehtiin sen jälkeen vielä viimeistelytöitä, kuten viher- ja istutustöitä, kiveystöitä sekä urakka-alueen maisemointeja. Työt valmistuivat syyskuussa 2021. Tiehen tehdään vielä viimeinen päällystekerros noin kaksi vuotta tien avaamisen jälkeen.

Rakentamisen aloittaminen edellytti asemakaavamuutosta. Hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017.  Päätöksestä tehtiin yksi valitus, joka kaatui hallinto-oikeudessa. Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa maaliskuussa 2018. Myös tästä päätöksestä tehty valituslupahakemus hylättiin helmikuussa 2019 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tiealueen haltuunotto tehtiin elokuussa 2018. Nurmijärven kunta hyväksyi Kirkkotien katusuunnitelman maaliskuussa 2019, jolloin tehtiin myös Kirkkotien maantiealueen haltuunotto. Hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus hallinto-oikeuteen. 

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 42 miljoonaa euroa, joka alittui reilusti. Lopulliset kustannukset olivat 33,8 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus oli 8,1 miljoonaa euroa. Hanke oli osa valtion korjausvelkaohjelmaa.

Kysymyksiä ja vastauksia hankkeesta (kesä 2020).

Lue tästä 14.5.2019 asukastilaisuuden esitys.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie-hankkeen tiesuunnitelma-aineisto on tutustuttavissa täällä

 

 

Ajankohtaista hankkeessa