Hyppää sisältöön

Valtatien 9 parantaminen välillä Alhojärvi-Hyrkkölänmäki

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Suunnittelualueen kuvaus


Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsi poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Valtatie 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa. Valtatie 9 on liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuksessa määritetty kuuluvaksi palvelutasoluokkaan I. 

Valtatie 9 on kaksikaistainen sekaliikennetie, missä on sekä keskikaiteettomia että keskikaiteellisia ohituskaistoja. Valtatien nopeusrajoitus vaihtelee 50 - 100 km/h välillä. 50 km/h rajoitus on Jämsän taajaman kohdalla valtateiden 9 ja 24 kiertoliittymän kohdalla. Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Jämsän ja Korpilahden välillä on 7074 - 8517 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus on 10,4 – 11,4 prosenttia ja raskaan liikenteen määrä 763 – 884 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnitelmatilanne


Nykyisten keskikaiteettomien ohituskaistojen parantamiseksi on lainvoimainen tiesuunnitelma ”valtatien 9 parantaminen välillä Alhojärvi – Hyrkkölänmäki” sekä em. tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Patalahti – Juokslahti. Tiesuunnitelma on hyväksytty 2011. Nykyisten keskikaiteettomien ohituskaistojen parantamiseksi on lainvoimainen tiesuunnitelma ”valtatien 9 parantaminen välillä Alhojärvi – Hyrkkölänmäki” sekä em. tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Patalahti – Juokslahti. Tiesuunnitelma on hyväksytty 2011.

ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan valtatielle 9 välille Patalahti – Lahdenvuori 2023, joka valmistuessaan korvaa aiemmin laaditut tiesuunnitelmat. Valtatien 9 ohituskaistojen parantaminen välillä Patalahti – Lahdenvuori, tiesuunnitelma, Jämsä ja Jyväskylä - Väylävirasto (vayla.fi)