Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juha Sillanpää

 • 029 534 3608
 • juha.sillanpää@vayla.fi

Väylävirasto

PROJEKTI-INSINÖÖRI

Mervi Kulha

 • 0295 34 3393

E18 Turun kehätie, Kausela–Kirismäki

Tiehanke Valmistunut Varsinais-Suomi

Turun kehätie (Kt 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä. Hankkeessa Kauselan ja Kirismäen välisen tieosuuden tasoliittymät poistettiin ja tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi. Hankkeessa parannettiin liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena oli myös tuoda uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

 • Tiesuunnitelma v. 2018
 • Rakentaminen 1. vaihe v. 2019–2021
 • Rakentaminen 2. vaihe v. 2020–2022
 • Valmistuminen v. 2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019–2022
Yhteistyökumppanit
pääurakoitsijat Destia Oy ja Kreate Oy
Kustannukset
98 000 000€
Vastuutahot
Väylävirasto, Kaarina, Lieto
Tavoitteet
 • Turun kehätien ja valtatien 10 liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen
 • Kehätien nelikaistaistaminen ja nopeustason nostaminen 100 km/h
 • Jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä joukkoliikenteen yhteyksien parantaminen valtatiellä 10
 • Melunsuojauksien parantaminen parannettavien tieosuuksien kohdalla
 • Työkohteissa huomioitiin työnaikainen asumisen turvallisuus ja terveys, liikenneturvallisuus sekä alueen arvokkaat luonto-, eliöstö- ja muinaismuistokohteet

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Parannustöiden myötä kehätien nopeusrajoitus nousi nelikaistaisella tieosuudella 100 kilometriin tunnissa.

Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin Pukkilan ja Kirismäen väliselle tieosuudelle ja valtatie 10:n osuudelle kehätieTammitie, ja työt valmistuivat syksyllä 2021. Kesällä 2020 käynnistyneessä toisessa vaiheessa työt keskittyivät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie, ja ne valmistuivat vuonna 2022.

Karttakuva E18 Turun kehätieltä.

Karttakuva: E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä KauselaKirismäki toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottui Pukkilasta Kirismäen kohdalle, sisältäen mm. Pukkilan ja Kirismäen eritasoliittymät, sekä valtatien 10 osuudelle kehätie-Tammitie. Toinen vaihe ulottui Kauselasta Pukkilaan, sisältäen Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymät, sekä valtatien 10 välillä kehätieKaarinantie ja valtatien 40 välillä HadvalantieHovinmäki. Karttaan on merkitty myös Liedon kunnan suunnitelma Avantin eritasoliittymä.  

Turvallisempi ja sujuvampi kehätie

Hankkeessa parannettiin liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alati vilkastuvalla tieosuudella, jota kuormittaa myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Hankkeessa rakennettujen ratkaisujen tavoitteena on tuoda myös helpotusta raskaalle liikenteelle ja työmatkaliikenteelle sekä kevennystä valtatien 10 ruuhkiin.

Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettiin turvallisemmat väylät. Kehätien rinnakkaisteitä rakennettiin ja parannettiin.

Paikalliset vaikutukset

Hankkeen myötä tienvarsikunnat ja niiden lähiympäristö ovat entistä houkuttavampia asuinpaikkoja ja uuden yritystoiminnan sijaintipaikkoja, sillä uudet ja paremmat väylät tuovat uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Myös melusuojausta parannettiin parannettavien tieosuuksien kohdalla. Työkohteissa huomioitiin työnaikainen asumisen turvallisuus ja terveys, liikenneturvallisuus sekä alueen arvokkaat luonto-, eliöstö- ja muinaismuistokohteet.

Hankkeen rakennus- ja parantamistyöt työllistivät myös paikallisesti. Kokonaisuudessaan hanke oli näkyvä investointi ja kehityshanke – positiivinen ja dynaaminen signaali myös muualle Suomeen.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankkeen toteutti Väylävirasto. Ykkösvaiheen tienrakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuivat syksyllä 2021. Kakkosvaiheen työt käynnistyvät kesällä 2020 ja ne valmistuivat vuoden 2022 lopussa.

Ykkösvaiheen kustannus oli 39 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ykkösvaiheen urakoitsijana oli Destia Oy.

Hankkeen toiselle vaiheelle myönnettiin 59 miljoonan euron määräraha valtion vuoden 2019 lisätalousarviossa. Hankkeen toisen vaiheen urakoitsijana toimi Kreate Oy. Myönnetyn määrärahan ansiosta hanke saatiin toteutettua kerralla valmiiksi ja Kirismäen eritasoliittymä voitiin rakentaa tavoitetilan mukaisena.

Kirismäen eritasoliittymän tiesuunnittelun etenemisestä vastaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Lisätietoa suunnittelun etenemisestä löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilta E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki.

Ajankohtaista hankkeessa