E 18 Turun kehätie

Käynnissä

Turun kehätie (Kt 40) on osa  vilkkaasti liikennöityä E18-tietä. Hankkeessa Kauselan ja Kirismäen välisen tieosuuden tasoliittymät poistetaan ja tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Katso myös

Hankepresentaatio

Kirismäen liittymän tiesuunnitelman muutossuunnitelma

Hanke Facebookissa: E18 Turun kehätie

Kuvia ja karttoja Flickrissä:

kuvat 2018/2019, kuvat 2019-

Ely-keskuksen suunnittelutilanne

Hankkeen tiesuunnitelma-aineisto

Hankkeen suunnitelmakartta

 

Yhteystiedot

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juha Sillanpää

 • 029 534 3608
 • juha.sillanpää@vayla.fi

PROJEKTI-INSINÖÖRI

Mervi Kulha

 • 0295 34 3393
 • mervi.kulha@vayla.fi

TYÖPÄÄLLIKKÖ

Eetu Väisänen

 • 040 351 0790
 • eetu.vaisanen@destia.fi

TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ

Jarmo Laiho

 • 0400 420 408
 • jarmo.laiho@destia.fi

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Parannustöiden myötä kehätien nopeusrajoitus nousee nelikaistaisella tieosuudella 100 km/h:ssa. Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Pukkilan ja Kirismäen väliselle tieosuudelle ja valtatie 10:n osuudelle kehätie-Tammitie. Kesällä 2020 käynnistyvässä toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela – Pukkila ja valtatie 10:n välille kehätie – Kaarinantie.

Ensimmäisen vaiheen työt käynnistyivät 2019 alussa ja ne valmistuvat vuonna 2021. Toisen vaiheen rakentaminen käynnistyy kesällä 2020 ja työt valmistuvat vuonna 2023.

Turvallisempi ja sujuvampi kehätie

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen aikana tasoliittymät poistetaan rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä parantamalla Kirismäen eritasoliittymää.  Ensimmäisessä rakennusvaiheessa nelikaistaistetaan kehätien osuus Pukkilasta Kirismäkeen.

Hankkeen toisen rakennusvaiheen suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatie 10:n parannustyöt välillä kehätie-Kaarinantie. Toisessa rakennusvaiheessa nelikaistaistetaan kehätien osuus Kauselasta Pukkilaan.

Kehätien rinnalle rakennetaan rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen verkosto. Myös melunsuojausta parannetaan työstettävien tieosuuksien kohdalla. Työkohteissa huomioidaan työnaikainen asumisen turvallisuus ja terveys, liikenneturvallisuus sekä alueen arvokkaat luonto-, eliöstö- ja muinaismuistokohteet.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alati vilkastuvalla tieosuudella, jota kuormittaa myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Hanke tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Kakkosvaihe käyntiin kesällä 2020

Hankkeen toteuttaa Väylävirasto. Ykkösvaiheen tienrakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.  Kakkosvaiheen työt käynnistyvät kesällä 2020 ja ne valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Ykkösvaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ykkösvaihe on toteutettu STk-urakkana (kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka). Urakoitsijana on Destia Oy ja rakennuttajakonsulttina toimii Sweco PM Oy.

Hankkeen toiselle vaiheelle on myönnetty 59 miljoonan euron määräraha valtion vuoden 2019 lisätalousarviossa. Hankkeen toisen vaiheen toteuttamisen tarjouskilpailu käynnistyy vuoden 2019 lopulla. Myös toinen vaihe toteutetaan STk-urakkana. Myönnetyn määrärahan ansiosta hanke saadaan toteutettua kerralla valmiiksi ja Kirismäen eritasoliittymä voidaan rakentaa tavoitetilan mukaisena.

Kirismäen tiesuunnittelun etenemisestä vastaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Lisätietoa suunnittelun etenemisestä löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilta E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki.

Keskeisiä työkohteita

Ensimmäinen rakennusvaihe:

 • Tasoliittymien poistaminen välillä Kausela–Kirismäki
 • Pukkila–Kirismäki -osuuden nelikaistaistaminen
 • Kirismäen eritasoliittymän parantaminen
 • Pukkilan eritasoliittymän rakentaminen
 • Siippaan risteyssillan rakentamine
 • Kehätien rinnakkaisväylien toteuttaminen
 • Valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie – Tammitie

Toinen rakennusvaihe:

 • Kausela-Pukkila –osuuden nelikaistaistaminen
 • Kauselan eritasoliittymän parantaminen
 • Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen
 • Valtatie 10:n parannustyöt välillä kehätie – Kaarinantie
reaktionapit
Sivu päivitetty 26.03.2020