Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Päällystystyöt Pirkanmaalla

Tiehanke Päällystystyöt Käynnissä Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen päällystyskohteet löytyvät Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023.

Suunniteltu päällystysmäärä on vuonna 2023 noin 150 km, kun se vuonna 2022 oli noin 190 km ja sitä edellisenä vuonna 250 km. Vuotuinen rappeutuminen edellyttäisi Pirkanmaalla 350 kilometrin korjaamista vuosittain eli yli kaksinkertaisen määrän nykyiseen verrattuna. Suunnitelmaa tarkistetaan vielä keväällä ja kesällä.

Päällystetyn tieverkon kunto Pirkanmaalla on viime aikoina muutamia vuosia lukuun ottamatta heikentynyt koko ajan. Vuoden 2022 alussa huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia oli 570 kilometriä ja vuoden 2023 alussa jo 648 kilometriä, kun päällystettyjä teitä Pirkanmaalla on yhteensä noin 3500 kilometriä.

Vuonna 2023 huonokuntoisten määrän ennustetaan nousevan noin 720 kilometriin. Mittausten perusteella huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia voi tarkastella Väyläviraston karttapalvelussa.

Päällysteiden kunnon heikkenemisen pysäyttäminen edellyttäisi päällystysrahoituksen kaksinkertaistamista eli noin 18 miljoonan euron vuotuista lisärahoitusta Pirkanmaalla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2024 rahoitusta on kuitenkin valtion rahoituskehysten mukaan käytettävissä vielä vuotta 2023 vähemmän. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2023 päätiet pystytään pitämään kohtalaisessa kunnossa, mutta muulle tieverkolle voidaan osoittaa lähinnä vain paikkaustoimenpiteitä.

Vähäliikenteisimmiltä huonokuntoisilta teiltä joudutaan tarvittaessa päällysteitä purkamaan. Kunnon heikkeneminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla myös tulevaisuudessa. Tilanne on jo sellainen, että yhden tai parinkaan vuoden rahoituslisäyksellä, lisärahoituksen suuruudesta huolimatta, kehitystä ei vielä käännetä.

Lue lisää ja katso päällystyskohteet Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023