Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen Hirvaan kylän kohdalla, Rovaniemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Aluevaraussuunnitelma sisältää valtatien 4 rakentamisen Hirvaan kohdalla uuteen paikkaan ohitustienä.

Hankkeen taustaa

Valtatie 4 vuorokausiliikenne Hirvaan kylän kohdalla on 4787 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja noin 615 kappaletta. Liikenteen arvellaan vielä kasvavan esim. kaivos- ja kalateollisuuden kuljetusten ja lisääntyvän matkailun myötä. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 Hirvaan kohdalla on keskimäärin 5600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Tie on kapea, mutkainen, mäkinen ja tiellä on näkemäesteitä. Tiellä on myös suuri yksityistieliittymien tiheys.  Onnettomuuksia sattuu selvästi enemmän verrattuna valtateiden vastaaviin keskimääräisiin tunnuslukuihin. Liikennemäärät ja ajonopeudet ovat suuret paikallisen liikkujan näkökulmasta ja nopeustaso alhainen pitkämatkaisen liikenteen näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Hirvaan kohdan liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Tavoitteena on varmistaa valtatien sujuva ja turvallinen pitkämatkainen henkilö- ja tavaraliikenne sekä Hirvaan kylä asukkaiden päivittäinen turvallinen asiointi-, työssäkäynti- ja vapaa-ajan liikkuminen valtatiellä ja kylän alueella.

Hankkeen toimenpiteet, aikataulu ja kustannukset

Hankkeessa rakennetaan ohitustietä noin 5,5 kilometrin matkalle uuteen maastokäytävään nykyisen tien pohjoispuolelle. Nykyinen valtatie siirtyy uudelle linjaukselle ja nykyinen syrjään jäävä valtatie jää rinnakkaistieksi, joka on hallinnolliselta luokaltaan kunnan vastuulla oleva yksityistie ja kaavoituksen mahdollistaessa katu. Aluevaraussuunnitelman laatiminen on aloitettu loppuvuodesta 2017. Ohitustien kustannusarvio on vajaat 7 miljoonaa euroa.