Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0295 022 816

siltainsinööri

Ari Salo

  • 0295 022 830

Siltatyöt Satakunnassa

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Satakunnan alueella on 692 siltaa, joista huonokuntoisia on 52 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 329 kpl. Huonokuntoisten siltojen ohella Satakunnassa on 32 painorajoitettua siltaa.

Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuriakin siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta. Painorajoitettuja siltoja on Satakunnassa suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen korjaamiseen tai uusimiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Siltatyöt 2022

Viime vuonna Satakunnassa toteutettiin keskimääräistä enemmän isoja siltahankkeita, 5 siltaa peruskorjattiin tai uusittiin. Tänä vuonna Satakunnassa ei toteuteta yhtäkään suurempaa sillan peruskorjausta tai uusimista. Korjauskohteita priorisoidaan mm. kiireellisyyden, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. 

Tänä vuonna Satakunnassa uusitaan vain neljä putkisiltaa ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. 

Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2022 noin 1 M€. 

Kuutilonojan siltarumpu varhain keväällä.

Kuva: Kuutilonojan silta Porissa on yksi kesän aikana uusittavista putkisilloista.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY