Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Siltatyöt Satakunnassa

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Satakunnan alueella on 700 siltaa, joista uuden kuntoluokituksen mukaisesti huonokuntoisia on 55 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 269 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuriakin siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Huonokuntoisten siltojen ohella Satakunnassa on 32 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. ELY-keskus pyrkii uusimaan muutamia painorajoitettuja siltoja vuosittain. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa. Korjauskohteita priorisoidaan mm. kiireellisyyden, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. 

Siltatyöt 2024

Tänä vuonna Satakunnassa peruskorjataan Leppihalmeen silta Kankaanpäässä, Myrrän silta Porissa ja Sonnilanjoen silta Kokemäellä. Uusittavia siltoja ovat Pyölän silta Huittisissa, Lauhalan silta Kokemäellä ja Säkkijoen silta Karvialla. Edellä mainittujen siltojen uusimisten ja peruskorjausten lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii putkisiltoja sekä tekee myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia ja erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Satakunnan siltojen uusimisiin ja korjauksiin käytetään vuonna 2024 noin 3,1 M€.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2024

 • Säkkijoen silta, mt 13313 Karvia (uusiminen)
 • Lauhalan silta, mt 13293 Kankaanpää (uusiminen)
 • Leppihalmeen silta, kt 44 Kankaanpää (korjaus)
 • Pyölän silta, mt 12823 Huittinen (uusiminen)
 • Myrrän silta, mt 2560 Pori (korjaus)
 • Sonnilanjoen silta, mt 12804 Kokemäki (korjaus)

Päätieverkolla merkittävää liikennehaittaa aiheutuu kantatie 44 tehtävällä Leppihalmeen sillan korjauksella. Muutoin tänä vuonna toteutettavat siltakohteet sijaitsevat vähäliikenteisemmillä teillä, eivätkä ne ole liikenteellisesti yhtä haastavia. Osa tämän vuoden kohteista toteutetaan kuitenkin siten, että liikenne ohjataan kiertotielle töiden ajaksi. Kiertoreiteistä aiheutuu tienkäyttäjille matkan ja matka-ajan pidennyksiä. 

Kuvia korjattavista ja uusittavista silloista

Säkkijoen silta syysmaisemassa. Taitorakennerekisteri.

Säkkijoen silta maantiellä 13313 Karvialla uusitaan.

Työt ovat alkaneet helmikuussa ja kestävät alkusyksyyn saakka. Töiden ajaksi sillan viereen rakennetaan varasilta. Rantatie katkaistaan Säkkijoen sillan päistä, kun siltapaikalla aloitetaan huonokuntoisen ja painorajoitetun puusillan purkutyöt.

Uusi rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta. Uuden sillan myötä sillan painorajoitus poistuu. 

Varasillalla liikenteellä on käytössä yksi kaista (kaistaleveys minimissään 4,15 metriä), ja käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Liikennemäärä Säkkijoen sillalla on n. 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Säkkijoen sillan sijainti kartalla (google.com)

Lauhalan silta kesämaisemassa. Taitorakennerekisteri.

Lauhalan silta maantiellä 13293 Kankaanpäässä uusitaan.

Työt ovat alkaneet helmikuussa ja kestävät alkusyksyyn saakka. Uusi rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta. 

Lauhalan silta joudutaan maantien 13293 osalta katkaisemaan siltatöiden ajaksi vanhan sillan purkutöiden käynnistyessä. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle kt 44 – mt 13294 (Paholuomantie) - mt 13293 (Jyllinkoski) kautta. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin 10 km. Liikennemäärä Lauhalan sillalla on n. 60 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lauhalan silta kartalla (google.com)

Leppihalmeen silta loppukesän maisemissa. Taitorakennerekisteri.

Leppihalmeen silta kantatiellä 44 Kankaanpäässä peruskorjataan.

Työt ovat alkaneet helmikuussa ja kestävät alkusyksyyn saakka. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vedeneristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. 

Siltatöiden ajaksi toinen ajokaista joudutaan sulkemaan. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla, joissa on käytössä punaisen valon pituudesta ilmoittavat sekuntilaskurit. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua ajoittaiseen jonoutumiseen ja varata riittävästi matka-aikaa. Korjauskohteen vieressä oleva kevyen liikenteen silta on käytössä koko korjaustyön ajan. Liikennemäärä Leppihalmeen sillalla on n. 2 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Leppihalmeen silta kartalla (google.com)

Pyölän silta loppukesän maisemissa.

Pyölän silta maantiellä 12823 Huittisissa uusitaan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Pyölän silta joudutaan katkaisemaan liikenteeltä siltatöiden ajaksi maantiellä 12823, kun vanhan sillan purkutyöt käynnistyvät.

Uusi rakennettava silta on tyypiltään jännitetty betoninen ulokepalkkisilta. Nykyinen silta on painorajoitettu ja uuden sillan myötä sillan painorajoitus poistuu. 

Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle Klaavolantie – Nanhiantie – Untonmäentie – Lauttakylänkatu - Räikänmaantie. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin 11 km. Liikennemäärä Pyölän sillalla on n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pyölän sillan sijainti kartalla (google.com)

Myrrän silta keväisessä maisemassa.

Myrrän silta maantiellä 2560 Porissa peruskorjataan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vedeneristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. 

Siltatöiden ajaksi joudutaan toinen ajokaista sulkemaan. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Kevyelle liikenteelle ei kyetä järjestämään omaa eroteltua reittiä. Liikennemäärä Myrrän sillalla on n. 180 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Myrrän sillan sijainti kartalla (google.com)

Sonnilanjoen silta kesäisissä maisemissa.

Sonnilanjoen silta maantiellä 12804 Kokemäellä peruskorjataan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. 

Siltatöiden ajaksi joudutaan toinen ajokaista sulkemaan. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Korjauskohteen vieressä oleva kevyen liikenteen silta on käytössä koko korjaustyön ajan. Liikennemäärä Sonnilanjoen sillalla on n. 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sonnilanjoen sillan sijainti kartalla (google.com)

Putkisiltojen uusimiset

Vuosina 2024–2025 toteutetaan erillinen putkisiltojen uusimisurakka, jossa 6 putkisiltaa uusitaan Satakunnassa. 

Putkisiltakohteet: 

 • Vallinin silta, vt 8, Pori
 • Onnenmaan silta, mt 13002, Pori
 • Susilahden silta, mt 13069, Pori 
 • Narviojan silta, mt 210, Rauma
 • Vilokarin silta, mt 1960, Rauma 
 • Karjusilta, mt 13219 Kankaanpää

Kohteiden toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa. 

Putkisillan uusiminen kestää yleensä noin pari viikkoa. Putken vaihdon ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Joissain kohteissa kiertotie rakennetaan putkisillan viereen. Pienemmissä kohteissa liikennekatko on yleensä pari päivää, mutta isommissa kohteissa jopa viikko. 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY