Hyppää sisältöön

Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla, pää- ja sivuradoilla 2 468 (vuoden 2023 tilanne). Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Pääosin tasoristeykset sijaitsevat alemmalla rataverkolla. Päärata on osa Suomen TEN-T verkkoa (eli Euroopan laajuista liikenneverkkoa).

Tasoristeys, jossa puomit alhaalla, koska juna juuri tulossa. Toisella puolella mopoilija odottaa radanylitysvuoroaan.

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta. 

Tasoristeysten poistaminen on tärkeä yksittäinen toimenpide, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää raideliikenteen sujuvuutta etenkin vilkkailla rataosilla.

Lisätietoja tasoristeysten poistamisesta löydät tältä sivulta.

Tasoristeysohjelma

Väyläviraston tasoristeysohjelmassa parannetaan tai poistetaan yli 500 tasoristeystä. 

Linkki tasoristeysohjelman hankesivuille.

Tarkempaa tietoa tasoristeysohjelman tasoristeyksistä löytyy Suomen väylät -karttapalvelun tasoristeyspalvelusta. Karttapalvelusta näkee, mitä toimenpiteitä kullekin ohjelmaan kuuluvalle tasoristeykselle on suunniteltu ja millä aikataululla työt pyritään tekemään.

Lisätietoja tasoristeyksistä löydät myös tasoristeysten usein kysytyistä kysymyksistä.