Hyppää sisältöön

Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla, pää- ja sivuradoilla noion 2 600. Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Koko pääradan väli Helsingistä aina Ouluun asti sekä poikittainen rata Venäjän rajalta Turkuun ovat ilman tasoristeyksiä. Nämä radat kuuluvat Suomen TEN-T verkkoon (eli Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon). Pääosin tasoristeykset sijaitsevat alemmalla rataverkolla.

Tasoristeys, jossa puomit alhaalla, koska juna juuri tulossa. Toisella puolella mopoilija odottaa radanylitysvuoroaan.

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta. 

Tasoristeysten poistaminen on tärkeä yksittäinen toimenpide, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää raideliikenteen sujuvuutta etenkin vilkkailla rataosilla.

Lisätietoja tasoristeysten poistamisesta löydät tältä sivulta.

Tasoristeysohjelma

Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistivät vuonna 2017 tasoristeysten parantamisohjelman. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut ja vuonna 2022 ohjelmaan on listattu jo yli 400 tasoristeystä, joita poistetaan tai parannetaan.

Linkki tasoristeysohjelman hankesivuille.

Tarkempaa tietoa tasoristeysohjelman tasoristeyksistä löytyy Väyläviraston karttapalvelusta. Karttapalvelusta näkee, mitä toimenpiteitä kullekin ohjelmaan kuuluvalle tasoristeykselle on suunniteltu ja millä aikataululla työt pyritään tekemään.

Linkki Tasoristeys.fi -karttapalveluun (palvelu suomeksi).

Lisätietoja tasoristeyksistä löydät myös tasoristeysten usein kysytyistä kysymyksistä.