Hyppää sisältöön

Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla, pää- ja sivuradoilla, noin 2 600. Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Koko pääradan väli Helsingistä aina Ouluun asti sekä poikittainen rata Venäjän rajalta Turkuun ovat ilman tasoristeyksiä. Nämä radat kuuluvat Suomen TEN-T verkkoon. Pääosin tasoristeykset sijaitsevat alemmalla rataverkolla.

Tasoristeys, jossa puomit alhaalla, koska juna juuri tulossa. Toisella puolella mopoilija odottaa radanylitysvuoroaan.

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta. 

Tasoristeysten poistaminen on tärkeä yksittäinen toimenpide, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää raideliikenteen sujuvuutta etenkin vilkkailla rataosilla.

Lisätietoja tasoristeyksistä löydät myös tasoristeysten usein kysytyistä kysymyksistä.

Tasoristeysohjelma

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriö teki vuonna 2017 päätöksen tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmasta. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut tähän päivään saakka ja vuonna 2021 ohjelmaan on listattu jo yli 400 tasoristeystä, joita poistetaan tai parannetaan

Tarkempi tieto tasoristeysohjelman tasoristeyksistä löytyy Väyläviraston karttapalvelusta. Karttapalvelusta näkee, mitä toimenpiteitä kullekin ohjelmaan kuuluvalle tasoristeykselle on suunniteltu ja millä aikataululla työt pyritään tekemään.

Linkki Tasoristeys.fi -karttapalveluun (palvelu suomeksi).