Hyppää sisältöön

Katso myös

Satakunnassa käynnissä olevat tiehankkeet muualla sivustolla:

Muut Satakunnassa käynnissä olevat tiehankkeet

Visualisoitu piirros Satakunnan tiestön ja liikenteen erityispiirteistä: satamat ja satamaliikenne, maatalouden kuljetukset, metsätalouden kuljetukset, seutujen välinen liikenne, rikas kulttuuriperintö, paljon alempiasteista tieverkkoa.Satakunnalle ominaista ovat satamat ja satamaliikenne sekä maa- ja metsätalouden kuljetukset. Alueella on myös paljon teollisuutta ja siihen liittyviä kuljetuksia. Uusiutuviin energiamuotoihin panostetaan paljon.

Satakunnassa on paljon alempaa tieverkkoa ja seutujen välistä liikennettä. Merkittävimmillä väylillä palvelutasoa on parannettu viime vuosina, mutta edelleen useat alueelle tärkeät hankkeet odottavat toteutusrahoitusta.

Satakunnassa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Etenkin vanhoja kiviholvisiltoja on runsaasti. Ne eivät vastaa kantavuudeltaan nykyisiä raskaan liikenteen painoja, mutta niiden uusiminen on usein haastavaa. Myös huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon. Satakunnan liikenneturvallisuus on muuhun maahan verrattuna heikommalla tasolla.

Hankkeiden toteutus painottuu Satakunnassa lähivuosina keskeisiin pääteihin. Keväällä 2018 on käynnistynyt Söörmarkun eritasoliittymien rakentaminen valtatiellä 8 ja kesällä 2018 käynnistyy valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala. Lisäksi vuosittain peruskorjataan tai uusitaan siltoja, päällystetään teitä ja toteutetaan pienimuotoisia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020-2023