Hyppää sisältöön

Turvallisuusongelmasta ilmoittaminen

Liikenteen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu palvelee (ark. klo 9-15)
p. 0295 020 600

Tienkäyttäjän linja (24h/vrk)

p. 0200 2100

Välittömästi toimenpiteitä vaativat, turvallisuutta vaarantavat akuutit maanteiden ongelmat.

Turvallisuus tieliikenteessä

Maanteillä turvallisuus on parantunut viimeisessä kymmenessä vuodessa, mutta kehitettävää riittää edelleen. Tieliikenteessä on tavoitteena puolittaa kuolemien ja vakavien loukkaantumisen määrä vuosina 2020-2030. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena ns. Vision Zero, eli tiekuolemien vähentäminen lähes nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2019 tieliikenteessä kuolemia oli 160 ja niistä suuri osa tapahtui maanteillä. Niin liikenne kuin onnettomuudetkin keskittyvät päätieverkolle. Niillä lähivuosien haasteen muodostaa etenkin kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen.

Maanteiden liikenneturvallisuuskatsaukseen 2020 (pdf) on koottu asiaa maanteiden turvallisuuden kehityksestä viimeisen 10 vuoden ajalta.

Liikenneturvallisuustyö ja sen ohjaus

Valtioneuvosto on ohjannut tieliikenteen parantamista linkkiperiaatepäätöksin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjaa hallinnonalaa ja myös Väyläviraston toimintaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Väylävirasto vaikuttaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa tieturvallisuuteen väylien kunnossapidolla ja parantamisella. Lisäksi turvallisuuden eteen tehdään paljon yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Jatkuva turvallisuustyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa koskee muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelua, maankäytön suunnittelua, liikkumisen ohjausta, liikenteen valvontaa ja liikennetiedotusta.

Kansainvälinen ohjaus liikenneturvallisuuden parantamisessa on ollut lisääntymässä. EU on kohdistanut jäsenmailleen tiukat liikenneturvallisuuden parantamistavoitteet. Myös tieyhteyksien turvallisuuden laatuun kohdistetaan vaatimuksia kansainvälisillä yhteyksillä (TEN-verkko) ja erityisesti tietunneleissa. Näissä asioissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on valvova viranomaisrooli.