Hyppää sisältöön

Turvallisuusongelmasta ilmoittaminen

Liikenteen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu palvelee (ark. klo 9-15)
p. 0295 020 600

Tienkäyttäjän linja (24h/vrk)

p. 0200 2100

Välittömästi toimenpiteitä vaativat, turvallisuutta vaarantavat akuutit maanteiden ongelmat.

Turvallisuus tieliikenteessä

Maanteillä turvallisuus on parantunut viimeisessä kymmenessä vuodessa, mutta kehitettävää riittää edelleen. Tieliikenteessä on tavoitteena puolittaa kuolemien ja vakavien loukkaantumisen määrä vuosina 2020-2030. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena ns. Vision Zero, eli tiekuolemien vähentäminen lähes nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuolemia oli yhteensä 225 ja niistä 163 tapahtui maanteillä. Niin liikenne kuin onnettomuudetkin keskittyvät päätieverkolle, jossa yleisin kuolemaan johtanut onnettomuustyyppi on kohtaamisonnettomuus. 

Maanteiden liikenneturvallisuuskatsaukseen 2022 (pdf) on koottu asiaa maanteiden turvallisuuden kehityksestä viimeisen 10 vuoden ajalta.

Liikenneturvallisuustyö ja sen ohjaus

Liikenne- ja viestintäministeriön nollavisioon tähtäävä Liikenneturvallisuusstrategia 2022-2026  annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä keväällä 2022. Strategia laadittiin laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä, ja se sisältää seitsemän strategista linjausta ja yli sata eri tahojen vastuulla olevaa toimenpidettä.  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjaa hallinnonalaa ja myös Väyläviraston toimintaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Väylävirasto vaikuttaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa tieturvallisuuteen väylien kunnossapidolla ja parantamisella. Lisäksi turvallisuuden eteen tehdään paljon yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Jatkuva turvallisuustyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa koskee muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelua, maankäytön suunnittelua, liikkumisen ohjausta, liikenteen valvontaa ja liikennetiedotusta.

Kansainvälinen ohjaus liikenneturvallisuuden parantamisessa on lisääntynyt. EU ohjaa pääteiden turvallisuudenhallintamenettelyjä tieturvallisuus- ja tunnelidirektiiveillä, joiden vaatimukset on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näissä asioissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on valvova viranomaisrooli.