Hyppää sisältöön

Kainuun suunnitteluhankkeet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeiden suunnittelusta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Kainuun maakunta on perinteisesti osa itärajaan ja itäisiin pääväyliin kytkeytyvää Itä-Suomea ja toisaalta entistä enemmän osa Ouluun tukeutuvaa Pohjois-Suomea. Kainuun maakunnassa asuu noin 74.000 asukasta. Maakuntakeskus on Kajaani, jossa asuu noin 38.000 asukasta. Määrä on laskenut hienoisesti vuosittain.

Valtatie 5 ja 6 kuuluvat etelästä Kajaaniin saakka valtakunnan pääväyliin. Kainuu on myös osa kansainvälistä Barentsin liikennekäytävää ja Vartiuksen raja-aseman yhteydet ovat tärkeitä. Alueelle tärkeitä ovat myös valtateiden 5 ja 22 sekä kantatien 89 kehittäminen. Haasteita tieverkon kunnossapidolle asettavat pitkät etäisyydet ja harva asutus.

Liikennejärjestelmän nykyisen rahoitustason näkökulmasta on iso haaste löytää resursseja pääliikenneyhteyksien kehittämiseen ja samalla ylläpitää muita liikenneverkkoja ja -palveluja edes nykyisellä tasolla.

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkennetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiaa Kainuun maakunnan osalta. Suunnitelmassa liikennejärjestelmän tavoitteeksi on määritetty alueen elinkeinojen kehityksen ja saavutettavuuden tukeminen sekä sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2022
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia
Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma