Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295036224

Afry Finland Oy

Suunnittelupäällikkö

Esa Palomäki

  • 0407079687

Maantien 309 rakentaminen välillä Rusko - Saarenmaa, Tampere ja Kangasala

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Tiesuunnitelma koskee maantien 309 sekä jalkakäytävän ja pyörätien jatkamista välille Rusko-Saarenmaa.

Kuva Lintuhytistä tien reunasta, kohdasta josta uusi jkpp-väylä tulisi kulkemaan.

Hankekuvaus

Tiesuunnitelma koskee maantien 309 sekä jalkakäytävän ja pyörätien jatkamista välille Rusko-Saarenmaa. Tiesuunnitelma alkaa Tampereen Lintuhytin asuinalueen pohjoispuolelta maantieltä 309 (Ruskonkehä) ja päättyy Kangasalan Saarenmaalle maantielle 13997 (Saarenmaantie). Tiesuunnitelmassa tarkastellaan myös tieverkon hallinnolliset muutostarpeet.

Suunniteltava tiejakso on osa 2-kehätietä, joka tavoitetilanteessa alkaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalta ja jatkuu Sääksjärven ja Ruskon kautta Lentolaan asti. Tiesuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Kangasalan kaupungin maankäytön kehittäminen Saarenmaan alueella.

Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Kangasalan kaupungin ja Tampereen kaupungin kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus on 25.10.2023 julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2466392319.1557650042/aloituskuulutus. Kuulutus pidettiin nähtävillä 25.10.2023 - 24.11.2023.

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan joulukuussa 2023. Suunnitelmaa laativana suunnittelukonsulttina toimii Afry Finland Oy.

Vuoropuhelu

Yleisötilaisuus on tulossa kesäkuussa 2024 ja siitä ilmoitetaan erikseen Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2466392319.1557650042/aloituskuulutus sekä Aamulehdessä ja Kangasalan sanomissa.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Jatkotoimenpiteet

Vuoropuhelusta saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja tiesuunnitelmaluonnos valmistuu vuodenvaihteessa 2024/2025, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa sekä ilmoitetaan Aamulehdessä ja Kangasalan sanomissa.