Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Anna Jokela

 • 029 534 3095

Väyläverkon investointiohjelma

Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Ensimmäinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2022–2029 ja se on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12 -suunnitelma) toimeenpanoa. Investointiohjelman kehittämishankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.

Mitä investointiohjelma sisältää?

Investointiohjelmassa ovat mukana vain ne hankkeet, joista ei ole vielä rahoituspäätöstä.

Investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Ohjelma sisältää myös EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita.

Mitä investointiohjelma ei sisällä?

Investointiohjelma ei sisällä jo päätettyjä, rahoituksen saaneita hankkeita (esimerkiksi Digirata-hanke). Se ei sisällä myöskään hankkeita, jolla ei ole vielä toteuttamis- ja suunnitelmavalmiutta. Investointiohjelma ei myöskään sisällä muita perusväylänpidon toimenpiteitä, joihin lukeutuvat muun muassa väylien talvihoito ja päällysteiden paikkaukset.

Investointiohjelmaan eivät kuulu myöskään jo käynnissä olevat hankkeet. Käynnissä oleviin hankkeisiin voit tutustua sivuillamme.

Rakennetaanko investointiohjelmassa mainitut hankkeet?

Mahdollisesti, mutta ei välttämättä. Investointiohjelma on Väyläviraston ehdotus investoinneiksi valtion väyläverkolla. Eduskunta päättää viimekädessä investointiohjelmasta löytyvien kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Hankkeet rahoitetaan valtion budjetista.

Eduskunta voi päättää myös muista väylähankkeista kuin investointiohjelmassa mainituista.

Miten investointiohjelman hankkeet on valittu?

Investointiohjelman hankkeiden valinnat pohjautuvat Liikenne 12 -suunnitelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Liikenne 12 -tavoitteita ovat tehokkuus, kestävyys ja saavutettavuus, jotka kaikki tähtäävät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Lisäksi valintoihin voivat vaikuttaa akuutit tarpeet, jotka on esitetty myös Liikenteen strategisessa tilannekuvassa (Traficom).

Väyläviraston investointiohjelma perustuu vaikutusten arvioinnin tuottamaan tietoon. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu kunkin hankkeen merkittävät vaikutukset. Arvioidut kokonaisvaikutukset kertovat sen, kuinka investointiohjelma kaikkiaan toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelmaa ja sen saavutettavuus-, kestävyys- ja tehokkuustavoitteita. Rata-, maantie- ja vesiväylä-hankkeiden kokonaisvaikutusten arviointia on tehty suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun lain yleisen arviointivelvollisuuden (laki 200/2005) perusteella.

Hankkeiden valinnassa on priorisoitu hankkeita, jotka edistävät mahdollisimman hyvin Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita. Investointiohjelman ulkopuolelle jää kuitenkin paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita, sillä kehittämistarpeita on yli 10 miljardin euron edestä, mutta rahaa on käytettävissä tästä vain murto-osa.

Mihin investointiohjelman rahoitus perustuu?

Investointiohjelma pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman talouskehykseen ja rahoituksen kohdentamista koskeviin linjauksiin. Investointiohjelman talouskehys (eli suunnitelman mukaan käytössä oleva rahoitus) muodostuu seuraavasti:

 • Kehittämishankkeet, noin 2,3 miljardia euroa.
 • Perusväylänpidon parantamishankkeet, noin 800 miljoonaa euroa.
 • Investointiohjelman ajanjaksolla 2022–2029 voidaan sopia yhteensä noin 500 miljoonan euron valtion rahoituksesta seitsemälle MAL-kaupunkiseudulle. Osa tästä rahoituksesta kohdistuu valtion väyläverkolle ja hankkeista sovitaan valtion ja kuntien välisissä erikseen neuvoteltavissa sopimuksissa.

Yllä olevat yhteensä: hieman yli kolme miljardia euroa.

Eduskunta päättää talousarvioissa investointeihin käytettävän rahoituksen.

Miten investointiohjelman kehittämishankkeiden rahoitus jakautuu eri väylämuodoittain?

Kehittämishankkeiden talouskehys Liikenne 12 -suunnitelmassa on noin 2,3 miljardia euroa. Se jakautuu väylämuodoittain seuraavasti:

Rataverkko: 1260 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma sisältää 19 ratahanketta. Kehittämisteemat koskevat rataverkon toimivuutta ja välityskykyä, maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä, asemanseutuja ja ratapihoja sekä toimenpiteitä muualla kuin pääväyläverkolla.

Tieverkko: 977 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma sisältää 28 pääväylien parantamishanketta, 14 muun tieverkon parantamishanketta ja 57 perusväylänpidon parantamishanketta. Kehittämisteemat koskevat pääväylien kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista muulla tieverkolla sekä valtion osallistumista yhteisrahoitteisesti muiden kuin MAL-seutujen kuntien hankkeisiin.

Vesiväylät: 82 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma sisältää seitsemän keskikokoista tai pienempää parantamiskohdetta sekä kolme muuta vesiväylien kehittämishanketta.

Investointiohjelman 2022-2029 hankkeet

Listauksen investointiohjelman hankkeista saat näkyviin klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Investointiohjelman 2022-2029 tiehankkeet

Pääväylien parantaminen

 • Vt 2 Humppilan kohta
 • Vt 2 Ruskila-Haistila
 • Vt 2 parantaminen Porin keskustassa
 • Vt 2 parantaminen välillä mt 120-Karkkila
 • Vt 3 Hämeenkyrönväylän jatke, Rokkakoski-Hanhijärvi
 • Vt 3 Alaskylä-Parkano
 • Vt 3 Koskuen ja Rajalanmäen kohdat
 • Vt 3 ja Vt 19 liittymä Jalasjärvellä
 • Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella
 • Vt 4 Vestonmäen kohta
 • Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä
 • Vt 4 välillä Kehä I – Kehä III (sis. liikenteen hallinta Koskela-Järvenpää)
 • Vt 5 Savilahden silta
 • Vt 6 Syrjäsalmen silta
 • Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa)
 • Vt 8 Vaasa-Kokkola, Kovjoen, Kolpin ja Kruunupyyn keskikaiteelliset ohituskaistat
 • Vt 8 Kokkolan keskustan kohta 1. vaihe
 • Vt 8 ja st 742 Vaasan yhdystie 1. vaihe
 • Vt 9 parantaminen Ylämyllyn kohdalla
 • Vt 9 Tampere - Orivesi, 1.vaihe välillä Alasjärvi-Käpykangas
 • Vt 9 parantaminen ja Mt 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt
 • Vt 9 Jämsä-Korpilahti
 • Vt 15 Kotka –Kouvola
 • Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)
 • Vt 21 Palojoensuu-Maunu
 • Vt 21 Ailakkalahti-Kilpisjärvi
 • Vt 25 Hanko-Mäntsälä kevennetty 1
 • E18 Kt 40 Turun kehätie Raision keskustassa

Muun tieverkon parantaminen

 • Vt 5 Kitisen kriittinen silta, Sodankylä
 • Vt 11 Koiviston silta ja Pikkuhaaran silta, Pori
 • Vt 23 Karvion kanavan kohdalla
 • Vt 24 Vääksyn silta, Asikkala
 • Vt 27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta
 • Kt 40 Hepojoen kriittinen silta ja Pietilän alikulkukäytävä
 • Kt 50 Kehä III Espoonkartanon kohdalla, painumakorjaus
 • Kt 73 Lieksanjoen silta, Lieksa
 • St 849 Iijoen kriittinen silta
 • St 937 Pellon kriittinen silta
 • Yt 8155 Oulun satamayhteys, Poikkimaantien parantaminen
 • Yt 19758 Suhangon kaivostie
 • Mt 12003 Kivimon lossin korvaaminen sillalla, Parainen
 • Mt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla, Puumala
 • Seudullisten pyörätieverkkojen ja laatukäytä-vien kehittäminen valtion verkolla

Kartta investointiohjelmaan sisältyvistä maantiehankkeista.

Investointiohjelman 2022-2029 ratahankkeet

 • Helsinki-Riihimäki 3. vaihe
 • Imatran liikennepaikan kehittäminen vaihe 1
 • Kokkolan ratapiha
 • Kotka: Kotolahti-Mussalo, läpiajoraide (lisäraide)
 • Oulu-Kontiomäki
 • Saarijärvi-Haapajärvi peruskorjaus
 • Tampereen henkilöratapiha
 • Turku-Uusikaupunki peruskorjaus sekä Raisio-Naantali peruskorjaus ja sähköistys
 • Vainikkalan ratapihan pienet kehitystoimenpiteet
 • Hanko-Hyvinkää peruskorjaus
 • Helsinki-Tampere peruskorjaus
 • Imatra-Joensuu matka-aikojen lyhentäminen
 • Kouvola-Kuopio matka-aikojen lyhentäminen
 • Lauritsalan liikennepaikka
 • Lautiosaari-Elijärvi ja Tornio-Röyttä peruskorjaukset ja sähköistykset
 • Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantaminen ja nopeudennosto
 • Luumäki-Vainikkala nopeuden nosto

Karttakuva investointiohjelmaan sisältyvistä ratahankkeista.

Investointiohjelman 2022-2029 vesiväylähankkeet

 • Loviisan väylän syventäminen
 • Vaasan väylän syventäminen
 • Tornion väylän geometrian parantaminen
 • Vaasan väylän sisäosan leventäminen
 • Koverharin väylän syventäminen
 • Färjsundin väylän syventäminen
 • Oulun väylän sisimmän osan leventäminen
 • Eckerön väylän syventäminen
 • Saimaan syväväylien parantaminen
 • Raahen väylän syventäminen

Investointiohjelmaan sisältyvät vesiväylähankkeet kartalla.

 

Investointiohjelman 2022-2029 perusväylänpidon hankkeet

Uudenmaan ELY-keskuksen alue

 • Vt 1 Korissuonmäen vihersilta (hirvieläinonnettomuudet), Vihti
 • Vt 3 / kt 54 joukkoliikenteen vaihtopaikka, Riihimäki
 • Vt 3 / kt 57 Ojoisten eritasoliittymän eteläisen rampin liikennevalot, Hämeenlinna
 • Vt 6 Koivistontien liittymän parantaminen, Lapinjärvi
 • Vt 7 (E18) tievaurion korjaus Vanhakylän kohdalla, Loviisa
 • Vt 7 riista-aita välillä Smedsbacka-Treksilä, Porvoo
 • Vt 10 ja mt 284 Vieremän pohjaveden suojaus ja tiejärjestelyt, Forssa
 • Vt 24 Paimelan liittymän alikulkukäytävä, Hollola
 • Vt 24 Hilliläntie-Syrjäntauksentie jkp+akk, Asikkala
 • Vt 25 Jokelantien eritasoliittymän parantaminen, Hyvinkää
 • Vt 25 parantaminen Nopon eritasolittymässä (mt 130), Hyvinkää
 • Vt 25 Kalevankadun eritasoliittymä, Hyvinkää
 • Kt 51 tievaurion korjaus Hamossenin suon kohdalla, Siuntio
 • Mt 110 Brobackantie-Kolmperäntie painumakorjaus ja jkpp, Espoo
 • Mt 115 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Degerbyntie-Sudenkaari, Siuntio
 • Mt 132 Loppi-Sajaniemi jkp-tie, Loppi
 • Mt 170 tievaurion korjaus Ilolanjoen kohdalla, Porvoo
 • Mt 1070 Sammatti-Myllykylä jkp, Lohja
 • Nykyisten raskaan liikenteen palvelualueiden (vt 3, vt 4) laajentaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue

 • Vt 2 Huittisten kohdalla
 • Kt 40 (E18) Avantin eritasoliittymä, Lieto
 • Kt 40 (E18) kaiteiden kunnostus ja lisäys välillä vt 10-vt 8, Turku ja Raisio
 • Mt 2440 jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen välille Antinkartano-Viikkala, Ulvila ja Nakkila
 • Raskaan liikenteen taukopaikat (2-3 kpl) Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella

Pirkanmaan ELY-keskuksen alue

 • Vt 3 Mansoniemi-Riitiala, liikenneturvallisuus- ja yksityistiejärjestelyt, Ikaalinen
 • Vt 9 Nuutajärvi-Urjala, liittymä- ja yksityistiejärjestelyt, Urjala
 • Vt 12 Tampereen raitiotiestä aiheutuvat muutokset Santalahdessa
 • Vt 12 Teiskontien jkpp-väylän parantaminen Jaakonmäenkatu-Alasjärvi, Tampere
 • Mt 2501 jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Pihtikorventie-Kuoppalankatu, Nokia

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue

 • Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Utti, Kouvola
 • Mt 369 parantaminen välillä kt 46-vt 15, Kouvola
 • Mt 408 ja mt 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue

 • Vt 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti
 • Vt 9 Suonenjoen liittymän parantaminen, Suonenjoki
 • Vt 9 Noljakan eritasoliittymän parantaminen, Joensuu
 • Vt 14 parantaminen välillä Tuusmäentie-Kolkonrannantie, Juva ja Rantasalmi
 • Vt 23 parantaminen välillä Rantala-Lajunlahti, Heinävesi
 • Mt 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen
 • Mt 479 parantaminen Punkaharju-Purujärvi

Keski-Suomen ELY-keskuksen alue

 • Vt 23 parantaminen Piilinjärvi-Petäisjärvi, Keuruu
 • Mt 638 parantaminen Leppävesi-Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa
 • Mt 6090 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Muurame-Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue

 • Vt 8 parantaminen välillä Tiukka-Metsälä, Kristiinankaupunki
 • Vt 13 ja mt 18047 Varilantie-Tunkkarintie-Vintalantie jk+pp, Veteli ja Kaustinen
 • Mt 673 Vikby-Sulva kävely- ja pyörätien rakentaminen, Mustasaari
 • St 724 Raippaluodon jk+pp, Mustasaari
 • Mt 676 Skarpängsvägen, uusi tieyhteys Närpiön keskustan itäpuolelle korvaamaan keskustan läpi kulkevaa seututietä 676. Vanha seututien osuus muutetaan kaduksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue

 • Vt 8 ja vt 27 liittymän parantaminen ja alikulkukäytävä, Kalajoki
 • Vt 22 jkpp-järjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Paltamo
 • Vt 22 parantaminen Vaalan pääliittymässä, Vaala
 • Vt 27 Junttikangas-Ojalanperä jkpp ja alikulku, Nivala
 • Kt 63 ja mt 7813 jkpp-järjestelyt välille Sievi kk-Järvikylä, Sievi
 • Mt 912 jkpp-järjestelyt Koulukadun liittymässä, Kuhmo
 • Mt 8460 Jokikylän silta, Oulu

Lapin ELY-keskuksen alue (valtion osuus noin 6,4 M€)

 • Vt 29 Tornion sillan (L-1614) peruskorjaus, Tornio
 • Kt 81 ja mt 863/947 kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylät, Posio
 • Kt 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, Kemijärvi

Perusväylänpidon maanteiden parannushankkeet kartalla.

Investointiohjelman hyödyt

Investointiohjelma mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten kasvun sekä pitkällä aikavälillä tuotannon kasvun myötä tapahtuvan alueiden kehittymisen. Kuljetusten kustannustehokkuus, ennakoitavuus ja hallittavuus paranevat. Matkustajien mat­ka-ajat lyhenevät ja ennakoitavuus, sujuvuus sekä turvallisuus paranevat.

Investointiohjelman suorat ilmastovaikutukset ovat pieniä, mutta pitemmällä aikavälillä kuljetusten tehokkuuden parantuminen ja mahdolliset siirtymiset kulkumuodosta toiseen vähentävät ilmastopäästöjä.

Miten investointiohjelman toteutumista seurataan?

Investointiohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Esitettyjen kehittämishankkeiden osalta seurataan, mitkä hankkeet sisältyvät talousarviopäätöksiin ja siirtyvät siten toteutukseen. Kaikkien hankkeiden toteutumisvalmiuden ja vaikutusten arvioinnin kehittymistä seurataan kuten myös hankkeiden kustannusarvioita, hankearviointeja ja kannattavuutta ja tarkastetaan hankkeiden tarkentuessa.

Parantamishankkeiden toteutumista peilataan perusväylänpidon rahoituksen talouskehykseen. Seurannan tuloksia hyödynnetään investointiohjelman vuosittaisessa päivityksessä.

Miten ja milloin investointiohjelma päivitetään?

Investointiohjelma päivitetään vuosittain. Seuraava väyläverkon investointiohjelma 2023–30 valmistuu kesällä 2022. Vain uusin väyläverkon investointiohjelma on voimassa. Investointiohjelma päivitetään aina vastaamaan uusinta Liikenne 12 -suunnitelmaa.

Vuosittain investointiohjelmaan lisätään yksi vuosi ja sen mukainen rahoitus. Investointiohjelmaan tulee vuosittaisen päivityksen yhteydessä uusia hankkeita, joiden joukossa voi olla myös välittömästi toteuttamisvalmiita hankkeita. Vuosittaiset toteutuspäätökset vähentävät investointiohjelman rahoituskehystä väylämuotokohtaisesti

Miten investointiohjelmassa on otettu huomioon CEF-rahoitusmahdollisuudet?

EU:n CEF2-ohjelmakauden 2021–2027 luonnoksen mukaan rahoitus painottuu ydinverkolle ja vuosille 2021–2024. Potentiaalisten hankkeiden tulisi olla tuolloin edistettävissä, jotta CEF2-rahoitusta on mahdollisuus saada. Investointiohjelman hankkeiden tukimahdollisuudet keskittyvät vuosille 2023–2024. Tukea voidaan hakea myös aiemmin päätetyille hankkeille, jotka sitovat pitkälti vuosien 2021–2022 rahoituksen (näitä ei ole nimetty investointiohjelmassa).