Hyppää sisältöön

Tietoa Digiroadista

Digiroad on Väyläviraston avoin ja kansallinen avoimen datan tietojärjestelmä. Siihen on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad tarjoaa ilmaisen, yhtenäisen, digitaalisessa muodossa olevan liikenneverkon kuvauksen.

Digiroad on otettu käyttöön vuonna 2004. Nykyään se mahdollistaa esimerkiksi erilaisten reitinsuunnittelu-, navigointi-, matkailu- ja liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen sekä tuotteistamisen.

Digiroadista vastaa Väylävirasto. Kunnat, yksityistiekunnat ja ELY-keskukset vastaavat tietojen ylläpidosta yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Lakiin perustuvaa dataa

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003)

Väylävirasto omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä CGI Suomi Oy.

Aineiston ylläpitovastuut

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu, jotta Digiroadissa olisi paras ja ajantasaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Väylävirasto, kunnat ja TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli). Lisäksi vuoden 2019 alusta asti ovat yksityistiekunnat ilmoittaneet yksityisteitä koskevat tiedot. Tarkemmat vastuut voit lukea aineiston ylläpitoasioiden etusivulta.

Väylävirasto omistaa ja jakaa avointa Digiroad-aineistoa kaikkien käyttöön

Väyläviraston omistaa Digiroadin ja vastaa aineiston jakamisesta. Tutustuthan Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan ehtoihin, joita  Digiroad-aineiston käytössä tulee noudattaa.

Lue lisää Väyläviraston avoimen datan Käyttöehdot -sivulta.

Digiroadin sisältö

Digiroad sisältää teiden ja katujen keskilinjageometrian sekä ominaisuustietoa. Se on kattavin ilmainen Suomen tiestöä kuvaava tietokanta, joka tarjoaa käyttäjilleen esimerkiksi tietoa tien keskilinjageometriasta, nimestä ja numerosta, osoitenumerosta, nopeusrajoituksesta, erilaisista rajoituksista ja kielloista, liikennevaloista sekä julkisen liikenteen pysäkeistä. 

Lisäksi aineisto kattaa myös tien leveys-, päällyste-, valaistus-, liikennemäärätiedot. Myös silta- ja tunnelitiedot ovat osa aineistoa. Aineisto kattaa koko Suomen tiestön, mukaan lukien esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn väylät sekä yksityistiet. 

Ajoradan keskilinjageometria sisältää tiet, erilliset kävelyn ja pyöräilyn väylät, ajopolut sekä lautta- ja lossiyhteydet. Digiroadissa ajoradan keskilinjageometria on tallennettu tielinkille. Digiroadin liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ovat puolestaan tielinkin ominaisuustiedot, tie- ja katuverkon viivamaiset tietolajit kuten nopeusrajoitukset ja kulkurajoitukset. Pistemäisiä tietolajeja ovat esim. liikennemerkit ja palvelupisteet. Digiroadissa geometria perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoon.

 

Vapaasti käytettävissä oleva Digiroadin yleisesitys

Mikäli tarvitset Digiroad-esitystä tilaisuuteen tai tapahtumaan, voit kutsua Digiroad-operaattorin esittelemään Digiroadia. Tulemme mielellämme paikan päälle tai linjoja pitkin!

Voit myös käyttää tätä Digiroad yleisesittely  -esitystä, jos haluat kertoa Digiroadista itse. (Esitys päivitetty 8.4.2024)

Digiroad-operaattori ottaa mielellään vastaan esityksen muokkaustarpeita. Ole yhteydessä myös jos tarvitset esitykseen jotain lisäyksiä: [email protected]