Hyppää sisältöön

Vaala

Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa tehdään ratasuunnitelma uudesta raakapuun kuormauspaikasta Vaalan Nuojualle. Ratasuunnitelma käynnistyi vuoden 2021 lopulla ja eteni hyväksymisvaiheeseen loppuvuonna 2022. Rakennusvaihe on aloitettu vuoden 2023 syyskuussa.

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2021-2022
  • Hallinnollinen käsittely vuonna 2022
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen keväällä 2023
  • Rakentaminen ajoittuu vuosille 2023-2024

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2021-2024
Kustannukset
17 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

Nykytila

Hankkeen ratasuunnitelma on asetettu lainvoimaiseksi kesäkesäkuussa 2023. Kohteen ratasuunnittelussa kiinnitettiin huomiota hankkeen toteutuksen ja alueen käytön ympäristövaikutuksiin. Lisäksi keskeisiä tavoitteita hankkeen edistämisessä ovat maankäytön kehittäminen ja aluekehityksen tukeminen.

Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, jossa laaditaan rakentamissuunnitelmat ratasuunnitelman pohjalta. Rakentamistyöt ajoittuvat pääosin elokuu 2023 – joulukuu 2024.

Hankkeen sisältö 

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi raakapuun kuormauspaikka Vaalan Nuojualle vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Kuormausalueelle suunnitellaan kolme raakapuun kuormausraidetta varastoalueineen sekä tieyhteys Jylhämäntieltä Mt 8792. Lisäksi nykyisen pääraiteen rinnalle suunnitellaan kaksi sähköistettyä järjestelyraidetta sekä tarvittavat huoltotieyhteydet ja turvalaitetekniset laitteistot.

Ratasuunnitelma valmistuu kesällä 2022, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville kuuluttamalla. Ratasuunnitelma etenee hyväksymisvaiheeseen vuoden 2022 lopulla. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen voidaan aloittaa hankkeen rakentaminen. Rakentamistyöt toteutetaan pääosin vuosien 2023-2024 aikana.

Kustannukset 

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 17 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää uuden raakapuun kuormauspaikan suunnittelun, rakentamisen, ja turvalaitteet. 

Suunnittelun vuorovaikutus

Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu 6.10.2021. Kuulutus löytyy tästä linkistä.

Ratasuunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 3.2.2022 kello 17.00–18.30 Teams- tapahtumassa.