Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

  • 029 534 3149

Vaala

Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa tehdään ratasuunnitelma uudesta raakapuun kuormauspaikasta Vaalaan. Ratasuunnitelma käynnistyy vuoden 2021 lopulla ja etenee hyväksymisvaiheeseen loppuvuonna 2022, minkä jälkeen mahdollinen rakentamisvaihe voi alkaa. 

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2021-2022
  • Hallinnollinen käsittely vuonna 2022
  • Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
17 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

Nykytila

Vaalassa ei ole tällä hetkellä raakapuun kuormauspaikkaa, joka vastaisi elinkeinoelämän tarpeisiin. Tehtyjen selvitysten mukaan Vaalan alue tulee kuitenkin tulevaisuudessa olemaan keskeinen osa raakapuun kuormausten kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä kuljetusketjua.  

 

Hankkeen sisältö 

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi raakapuun kuormauspaikka Vaalaan vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Kuormauspaikan sijainti tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen mahdollinen rakentaminen ajoittuu arvioilta vuosille 2022-2023. 

Kustannukset 

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 17 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää uuden raakapuun kuormauspaikan suunnittelun, rakentamisen, ja turvalaitteet. 

Suunnittelun vuorovaikutus

Vaalan raakapuun kuormauspaikasta tehdään ratasuunnitelma.

Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan Väyläviraston kuulutukset-sivulla.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa