Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 5576 170

Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, Äänekoski, tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Konginkangas-Kalaniemi, Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus on heinäkuussa 2021 käynnistänyt tiesuunnitelman muutossuunnitelman valtatiellä 4 Äänekoskella välillä Konginkangas-Kalaniemi. 

Suunnitelmalla esitetään muutoksia 2010 hyväksyttyyn lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan: Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, Äänekoski. Lainvoimaisessa tiesuunnitelmassa on esitetty suunnitelmaratkaisu olemassa olevien ohituskaistojen keskikaiteellistamiseksi ja muutossuunnitelmalla parannetaan aiempaa suunnitelmaratkaisua neljän ohituskaistan kohdalla (Konginkangas eteläinen, Konginkangas pohjoinen, Masonmäki ja Kalaniemi eteläinen). Voimassa olevassa suunnitelmassa on esitetty keskikaiteellistamisen lisäksi mm. katkaistavien liittymien korvaavat kulkuyhteydet sekä riista-aidat.

Suunnitelmaratkaisua parannetaan mm. seuraavilta osin: 

• ohitusturvallisuuden parantaminen pidentämällä ohituskaistoja ja poistamalla vähäliikenteisetkin tasoliittymät keskikaideosuuksilta
• näkemien parantaminen kaarteissa parantamalla tien suuntausta 
• asuinkiinteistöjen meluntorjunnan parantaminen 

Suunnittelutilanne

Muutossuunnitelman laadinta on käynnistetty heinäkuussa 2021. Yleisöllä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmaan koko suunnittelun ajan. Yleisötilaisuus suunnitelmasta pidetään virtuaalisesti 23.9.2021 klo 17.

Kutsu yleisötilaisuuteen, sisältää linkin (ely-keskus.fi)

Suunnitelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen se asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana asianosaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta muistutuksia.