Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 5576 170

Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, Äänekoski, tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Konginkangas-Kalaniemi, Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Suunnitelma kohdistuu 2010 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan, Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, Äänekoski. Suunnitelmassa on esitetty olemassa olevien ohituskaistojen keskikaiteellistaminen Äänekoskella ja Viitasaarella. Hyväksytyn suunnitelman haltuunotot Konginkangas-Kalaniemi välillä on tehty syksyllä 2021. Muutossuunnitelman tavoitteena on parantaa voimassa olevan tiesuunnitelman ratkaisua mm. pidentämällä ohituskaistoja, parantamalla tieosuuden melusuojauksia sekä Konginkankaan kohdan tiegeometriaa.

Toimenpiteet

Tiesuunnitelmassa esitetään olemassa olevien ohituskaistojen (Konginkangas eteläinen ja pohjoinen, Masonmäki, Kalaniemi Eteläinen) keskikaiteellistaminen. Samalla Konginkankaan kohdalla parannetaan tien pysty- ja vaakageometriaa. Tasoliittymät järjestellään yksityistiejärjestelyillä keskikaideosuuksien ulkopuolelle.  Mason kohdalla yksityistiet järjestellään uuteen eritasoliittymään. Olemassa olevan asutuksen kohdalle osoitetaan tarvittavia melusuojauksia.

Keskikaiteellinen ohituskaista mahdollistaa aiempaa turvallisemmat ohitukset sekä ympärivuotisen 100 km/h nopeustason. Keskikaide sekä poistettavat liittymät parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta vähentämällä mahdollisia kohtaamis- ja risteysonnettomuuksia. Riista-aitojen myötä hirvieläinonnettomuudet vähenevät merkittävästi.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman aloituskuulutus on julkaistu 6.7.2021 ja suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa 23.9.2021.

Tiesuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 15.2. - 17.3.2022 välisen ajan. Nähtävillä olosta on kuulutettu ELY-keskuksen kuulutussivulla sekä ilmoitettu Keskisuomalaisessa ja Pikkukaupunkilaisessa. Maanomistajia on lisäksi tiedotettu kirjeitse.

Suunnitelmasta nähtävillä oloaikana jätetyt muistutukset ja lausunnot käsitellään, ja viimeistelty suunnitelma lähetetään tarkastukseen Väylävirastolle ja hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Hyväksymispäätös asetetaan julkisesti nähtäville ja suunnitelma saa lainvoiman, kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

Tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.