Hyppää sisältöön

Päällystystyöt 2021 - Satakunta

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Kesän 2021 päällysteohjelma on valmistunut ja päällystystyöt Satakunnan maantieverkolla käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa.

Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna viime vuotta vähemmän ja päällystysohjelman pituus on noin 135 km. Se on joitain kymmeniä kilometrejä viime kesän ohjelmaa lyhyempi. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä, joiden päällysteet urautuvat nopeammin, mutta viime vuoden pidempi päällystysohjelma mahdollistaa päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Tänä vuonna nämä kohteet painottuvat Ala-Satakuntaan. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään yhtä paljon kuin viime vuonna, yhteensä noin 10 km.

Viime vuonna päällystysmäärä oli poikkeuksellisen suuri johtuen saaduista lisärahoituksista ja bitumin alhaisesta hinnasta. Tänä vuonna bitumin hinta on korkeampi ja tämän vuoden päällystysrahoitus on samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Toivottavaa olisi, että päällystysrahoitus olisi pitkäjänteisesti riittävällä tasolla, jotta pystyttäisiin vähentämään korjausvelkaa.  

Perinteinen pakkastalvi vaurioitti päällysteitä aiempia talvia vähemmän. Päätiet ovat aiempaa paremmassa kunnossa myös viime vuoden pitkän päällystysohjelman sekä erillisen paikkausohjelman johdosta. Erillisen paikkausurakan avulla on pystytty tekemään kestävämpiä ja laadukkaampia paikkauksia vilkkaille ja keskivilkkaille teille. Näin on pystytty ehkäisemään niiden päällysteiden rapautumista talviaikaan. Alemman tieverkon kunnostus joustaa enemmän rahoituksen mukaan. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että ne joudutaan pääosiltaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Vilkkaampia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 15 km, keskivilkkaita teitä noin 35 km ja vähäliikenteisempiä teitä vajaa 75 km. Kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 11 km. Kohteet on valittu päällystevaurioiden ja asiakastarpeiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet Satakunnassa vuonna 2021

  • Vt 8 Unaja - Kortela
  • Vt 8 Luvia - Pori
  • Mt 204 Säkylä – Eura
  • Mt 2680 Ahlainen – Merikarvia

Osa kohteista voidaan päällystää yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Satakunnassa ei kesällä 2021 tehtäisi yhtään kohdetta yötyönä. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Liiku oikein tietyömaalla

  • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
  • Ole valmis pysähtymään.
  • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä.

Tiedotteita päällystystöistä

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY