Hyppää sisältöön

Päällystystyöt 2022 - Satakunta

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Kesän 2022 päällystystyöt Satakunnan maantieverkolla käynnistyvät toukokuussa.

Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna hieman viimevuotista enemmän, yhteensä n. 21 M€. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa kuitenkin vain noin 110 km, eli viidesosan lyhyempi viimevuotiseen verrattuna. Tuottavuutta laskeva tekijä on öljytuotteiden, kuten asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, merkittävä maailmanmarkkinahinnan nousu.  Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään yhteensä n. 10 km. 

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat olleet merkittävässä nousussa. Lopullista kustannustasoa on vaikea ennustaa, mutta nykytiedoin voi arvioida erityisesti asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan kallistumisen viimevuotisesta nostavan päällystämisen hintaa noin 30 prosenttia.

Varautumistarve kustannusten muutoksiin on vuonna 2022 poikkeuksellisen suuri. Öljytuotteiden hintatason heittelyt päällystyskauden aikana vaikuttavat merkittävästi toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidossa jatketaan kustannustason muutosten tarkkailua ja varaudutaan kohteiden karsimiseen ohjelmasta jopa kesäkauden aikana, jos maailmanmarkkinatilanne niin vaatii. Toisaalta, jos hintataso laskee, on myös valmius lisätä kesän päällystyskohteita.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden päällysteet ovat urautuneet. Alemman tieverkon kunto joustaa rahoituksen mukaan. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista vielä toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Lounais-Suomen alkuvuoden 2022 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä paljon edellistä pakkastalvea enemmän. Päällysteet olivat kuitenkin edellisten kesien jäljiltä aiempaa paremmassa kunnossa mm. pidempien päällystysohjelmien sekä erillisen paikkausohjelman johdosta. Paikkausohjelman avulla onkin pystytty sekä tekemään kestävämpiä ja laadukkaampia paikkauksia vilkkaille ja keskivilkkaille teille, että pystytty korjaamaan nopeasti päällysteiden rapautumista talvikauden päätyttyä. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on sen sijaan paikoitellen niin paljon, että pääosin niitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä runsas 40 km, keskivilkkaita teitä runsas 10 km ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 40 km. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 10 km. Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2022

 • Vt 2 Kanteenmaan kohta, Huittinen – Raijala ja Nakkilan kohta
 • Vt 8 Rauman kohta, Peränkylä – Luvia E ja Luvia – Niittumaa
 • Vt 11 Kullaa - Kaasmarkku
 • Vt 23 Kankaanpää - Niinisalo
 • Kt 44 Kankaanpään kohta
 • Mt 2600 Pomarkku – Lavia, kolme jaksoa

Osa kohteista voidaan päällystää yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Satakunnassa ei kesällä 2022 tehtäisi yhtään kohdetta yötyönä. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 • Ole valmis pysähtymään.
 • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka tänä vuonna voidaan päällystää jonkin verran viime vuotta enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa.

Päällystyskohteet

Päällystysohjelman kohteet kartalla (pdf, 2.7 Mt)

Satakunnan päällystyskohteiden luettelo (pdf, 150 kt)

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat kesän kuluessa ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Tiedotteita päällystystöistä

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY