Päällystystyöt 2020 - Satakunta

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Kesän 2020 päällysteohjelman mukaiset kohteet on tehty ja nyt valmistellaan vuoden 2021 päällystysohjelmaa.

Rahaa teiden päällystämiseen oli käytettävissä tänä vuonna huomattavasti viime vuosia enemmän ja päällystysohjelman pituus oli noin 160 km. Se oli selvästi viime kesän ohjelmaa pidempi. Päällystyskohteiden valinnassa painotettiin edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä, mutta pidempi ohjelma mahdollisti aiempaa enemmän päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kevyen liikenteen väyliä päällystettiin myös hieman aiempia vuosia enemmän, yhteensä n. 10 km.

Hallitus myönsi lisärahoitusta perusväylänpitoon korjausvelan kiinnikuromiseksi. Päällystysrahoitusta oli tänä vuonna noin tuplasti enemmän kuin viime vuonna. Myös bitumi oli  aikaisempaa edullisempaa. Korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät nousivat merkittävästi vuosina 2016-2018, mutta viime kesänä päällystyspituus oli lyhin moneen vuoteen. Tänä vuonna päällystysmäärissä päästiin taas korjausvelkarahoitusvuosien tasolle ja vähän ylikin. Toivottavaa olisi, että päällystysrahoituksen tasokorotuksesta tulisi pysyvä, jotta korjausvelkaa pystyttäisiin vähentämään pitkäjänteisesti.

Lauhat ja sateiset talvet sekä nastarenkaat kuluttavat erityisesti vilkkaiden teiden päällysteitä ja viime talvi urautti teitä normaalia enemmän. Vähäliikenteiset tiet ovat kevytrakenteisempia ja päällysteet usein vanhoja, joten märät kelit ovat vaurioittaneet teitä lisää monin paikoin. Suurimmat ongelmat ovat silti olleet tänä talvena sorateillä.

Päällystyskohteiden valinnassa painotettiin edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden päällysteet ovat urautuneet. Päällystyskohteita oli tänä vuonna pitkästä aikaa myös alemmalla tieverkolla ja vähäliikenteisten teiden kuntoa pystytään jonkin verran parantamaan. Alemmalla tieverkolla huonokuntoisia teitä on kuitenkin niin runsaasti, että pääosin ne joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Vilkkaimpia pääteitä päällystettiin tänä vuonna yhteensä noin 40 km, keskivilkkaita teitä noin 60 km ja vähäliikenteisempiä teitä vajaa 100 km. Kohteet valittiin kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Kevyen liikenteen väyliä päällystettiin tänä vuonna n. 10 km. Kohteet valittiin päällystevaurioiden ja asiakastarpeiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2020

 • Vt 2 nelikaistainen osuus välillä Ulvila-Pori
 • Vt 2 välillä Torttila-Nakkila
 • Vt 12 Rauman satamatie
 • Vt 23 Veneskoski-Hapua
 • Kt 44 Honkajoki-Jyllinkoski
 • Mt 257 Kullaa-Lavia

Osa kohteista päällystetään yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Tienpidon lisärahoituksella lisää päällystyskohteita

Teiden päällystämiseen ja muuhun tienpitoon myönnettiin lisärahoitusta ja Varsinais-Suomen ELY-keskus sai siitä lähes 3,2 M€. Lisärahoituksesta n. 2,4 M€ käytettiin teiden uudelleen päällystämiseen. Vaikka teiden päällystämiseen oli tänä vuonna käytettävissä rahoitusta muutoinkin aiempia vuosia enemmän, lisärahoitus tuli tarpeeseen. Korjausvelkaa on paljon ja kun rahoitusta on käytettävissä enemmän, sitä riittää myös vähäliikenteisemmän tieverkon kunnon parantamiseen. Lisärahoituksen turvin päällystettiin n. 50 km teitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä 6 km jalankulku- ja pyöräilytietä.

Lisärahoituksella toteutetut päällystyskohteet Satakunnassa (yht. 25 km):

 • Vt 8 Rauma-Eurajoki osuudella
 • Mt 210 Hinnerjoki-Lappi osuudella
 • Mt 2101 Vampulan keskusta  
 • Mt 2176 Olkiluoto

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 • Ole valmis pysähtymään.
 • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka tänä vuonna voidaan päällystää jonkin verran viime vuotta enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa.

Päällystyskohteet ja alustavat aikataulut

Tiedotteita päällystystöistä

Syyskuun toisella viikolla (vk 37) alkavia päällystystöitä (tiedote 4.9.2020)

Syyskuun ensimmäisellä viikolla alkavia päällystystöitä (tiedote 28.8.2020)

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

 

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY