Kuopion ratapiha

Suunnitteilla

Kuopion ratapiha -hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tulleet ratarakenteet, päivitetään raiteistoa vastaamaan nykytilannetta ja luodaan paremmat puitteet matkustajille.

Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Emmi Tourunen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nykytila

Kuopion ratapihalla käsitellään n. 9100 junaa vuodessa. Ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuukuljetuksia sekä paikallisen aallotuspahvitehtaan kuljetuksia.

Ratapihan nykytilassa ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät ja -pituudet, sekä merkittävät kunto-ongelmat.  Myös turvalaitteissa ja vaihteiden keskityksessä on puutteita. Kuopion ratapiha onkin luokiteltu moniongelmaiseksi ratapihaksi.

Henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja henkilöjunia seisotetaan osin tavararatapihalla. Henkilöliikenteen aseman laiturit eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Parantamistoimenpiteillä saavutettaisiin säästöjä kunnossapito- ja käyttökustannuksissa. Turvalaitteiden uusiminen ja vaihteiden keskittäminen tehostaisivat vaihtotyötä ja parantaisivat sekä junaliikenteen että ratapihatyöntekijöiden turvallisuutta. Raidepituuksien kasvattaminen mahdollistaisi nykyistä pidempien junien kokoamisen, jolloin junamäärä vähenisi ja liikennöintikustannukset pienenisivät.

Henkilöjunien seisonta- ja huoltoraiteiden lisääminen selkiyttäisivät henkilö- ja tavaraliikenteen toimia sekä vapauttaisivat raidetilaa tavaraliikenteelle. Henkilöaseman parantaminen lisäisi matkustajien palvelutasoa ja turvallisuutta. Ratapiha ja sen kehittäminen kytkeytyvät myös laajemmin Kuopion asemanseudun ja matkakeskuksen kehittämiseen.

Aikataulu

  • Henkilötunnelin jatkaminen linja-autoaseman puolella otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021

  • Kuopion ratapihan parantamisen 1. vaiheeseen on esitetty 30 milj. € rahoitusta kesän 2020 lisätalousarviossa. Rahoituksen saavan kokonaisuuden toimenpiteiden sisältö ja suunnittelu 2020–2022,  rakentamisen aloitus 2022.

  • Ratapihan laajemmat parannustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa myöhemmin ja myös ne edellyttävät erillisrahoitusta.

Kustannukset

Kuopion ratapihan parantamisen kustannusarvio selvityksen 6/2020 mukaan on 45 milj. euroa (MAKU 130; 2010=100). Vaiheittain toteuttaminen arvioidaan lisäävän kustannuksia 2,5 milj. eurolla. Kustannusarvio vaiheittain toteutettuna on 47,5 milj. euroa.

  • Tavararatapihan muutos 19,5 milj. euroa (sisältää tavararatapihan turvalaitteet)
  • Henkilöratapihan muutos 28 milj. euroa (sisältää henkilöratapihan turvalaitteet)

Tavararatapihan raiteiden jatkamisen kanssa kustannusarvio on 55 M€ (MAKU 130; 2010=100). Raiteiden jatkamisen osuus on 10 milj. euroa.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.06.2020