Kuopion ratapiha

Suunnitteilla

Kuopion ratapiha -hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tulleet ratarakenteet, päivitetään raiteistoa vastaamaan nykytilannetta ja luodaan paremmat puitteet matkustajille.

Yhteystiedot

Johtaja

Päivi Nuutinen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Maija Salonen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nykytila

Kuopion ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuukuljetuksia sekä paikallisen sellutehtaan kuljetuksia. Ratapihan liikennemääriin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Nykyisin suurin osa kuljetuksista on vaunuryhmäkuljetuksia. Suorien junien osuus kasvaa, sillä ratapihan merkitys raakapuun keräilypaikkana vähenee kun kuljetukset siirtyvät nykyistä enemmän suoraan juniin.

Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035:ssä (34/2013) Kuopion ratapihan on määritelty
luokkaan 2: Tärkeät ratapihat. Ratapihan nykytilassa ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät ja pituudet. Lisäksi ratapihalla on merkittäviä kunto-ongelmia. Muita ratapihalla havaittuja ongelmia ovat puutteet turvalaiteissa ja vaihteiden keskityksessä. Kuopion ratapiha onkin luokiteltu moniongelmaiseksi ratapihaksi.

Kuopion ratapihan turvalaitteet ovat puutteelliset eikä vaihteita ole keskitetty. Ratapihan nykyinen raiteistomalli ei sovellu ratapihan käyttötarpeisiin, sillä ratapihalla ei ole riittävästi 750 metrin ja 550 metrin raiteita. Henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja henkilöjunia seisotetaan osin tavararatapihalla. Henkilöliikenteen aseman laiturit eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Kuopion ratapihalla käsitellään noin 9100 junaa vuodessa. Turvalaiteiden uusiminen ja vaihteiden keskittäminen tehostaisivat vaihtotyötä ja parantaisivat sekä junaliikenteen että ratapihatyöntekijöiden turvallisuutta. Raidepituuksien kasvattaminen mahdollistaisi nykyistä pidempien junien kokoamisen, jolloin junamäärä vähenisi ja liikennöintikustannukset pienenisivät. Henkilöjunien seisonta- ja huoltoraiteiden lisääminen selkiyttäisivät henkilö- ja tavaraliikenteen toimia sekä vapauttaisivat raidetilaa tavaraliikenteelle. Henkilöaseman parantaminen lisäisi matkustajien palvelutasoa ja turvallisuutta. Toimenpiteen avulla arvioidaan saavutettavan myös henkilötyövuosien säästöjä.

Aikataulu

Ratapihan saneerausta edistetään kunnossapitotöinä korjausvelkamäärärahoista myönnetyllä 5 M€ summalla vuonna 2017. Tällä saadaan tehtyä toimenpiteet, jotka on mahdollista tehdä erillisinä töinä ennen isoa remonttia. Ratapihan vaativia parantamistoimenpiteitä selvitetään syksyn 2017 aikana.Sovitut toimenpiteet ovat  tavararatapihan parantaminen, turvalaitteiden uusiminen sekä henkilötunnelin jatkaminen.

Kustannukset

Ratapihan uusimisen kustannusarvio on 40 M€ MAKU130 (2010=100)
Sivu päivitetty 15.06.2018