Yhteystiedot

projektipäällikkö

Miia Kari

  • 029 534 3111

projektipäällikkö

Vesa Ruohomäki

  • 029 534 3258

Kuopion ratapiha

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Savo

Kuopion ratapiha -hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tulleet ratarakenteet, päivitetään raiteistoa vastaamaan nykytilannetta ja luodaan paremmat puitteet matkustajille.

Nykytila

Kuopion ratapihalla käsitellään n. 9100 junaa vuodessa. Ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuukuljetuksia sekä paikallisen aallotuspahvitehtaan kuljetuksia.

Ratapihan nykytilassa ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät ja -pituudet, sekä merkittävät kunto-ongelmat.  Myös turvalaitteissa ja vaihteiden keskityksessä on puutteita. Kuopion ratapiha onkin luokiteltu moniongelmaiseksi ratapihaksi.

Henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja henkilöjunia seisotetaan osin tavararatapihalla. Henkilöliikenteen aseman laiturit eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa korvataan nykyisiä Kuopion ratapihan turvalaitejärjestelmiä. Lisäksi hankkeessa ratapihoja kehitetään tehokkaimmilla toimenpiteillä, joita voivat olla esimerkiksi raiteistomuutokset sekä henkilöliikenteen laiturien ja niille johtavien yhteyksien parantaminen ja saattaminen esteettömyysvaatimusten kannalta ajan tasalle. 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tarkennetaan ja priorisoidaan ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteitä on alustavassa tarkastelussa tunnistettu yhteensä noin 60 milj. eurolla. Toimenpiteitä voidaan tehdä vaiheittain.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen liikenne sekä varmistaa Kuopion ratapihojen häiriötön käyttö ja parantaa niiden käytettävyyttä. Lisäksi hanke tukee turvalaitteiden uuden ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottoa. 

Asemarakennus ei kuulu tämän hankkeen sisältöön. Sitä ei paranneta tässä yhteydessä. Ratapihan toiselle puolelle on valmistumassa vuonna 2021 matkakeskus, mikä palvelee valmistuttuaan henkilöliikenteen matkustajia.

Hankkeen hyödyt

Parantamistoimenpiteillä saavutetaan säästöjä kunnossapito- ja käyttökustannuksissa. Turvalaitteiden uusiminen ja vaihteiden keskittäminen tehostavat vaihtotyötä ja parantavat sekä junaliikenteen että ratapihatyöntekijöiden turvallisuutta. Raidepituuksien kasvattaminen mahdollistaa nykyistä pidempien junien kokoamisen, jolloin junamäärä vähenisi ja liikennöintikustannukset pienenisivät.

Henkilöjunien seisonta- ja huoltoraiteiden lisääminen selkiyttää henkilö- ja tavaraliikenteen toimia sekä vapauttaa raidetilaa tavaraliikenteelle. Henkilöaseman parantaminen lisää matkustajien palvelutasoa ja turvallisuutta sekä mahdollistaa esteettömän, helpon kulun matkustajalaitureille. Ratapiha ja sen kehittäminen kytkeytyvät myös laajemmin Kuopion asemanseudun ja matkakeskuksen kehittämiseen.

Hankkeen aikataulu

  • Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2020-2021
  • Rakentaminen ajoittuu pääosin vuosille 2022-2023. Toteuttamisen aikataulu ja vaikutukset matkustajille tarkentuvat suunnittelun aikana.
  • Henkilötunnelin jatke linja-autoaseman puolella otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021.
  • Ratapihan laajemmat parannustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa myöhemmin ja ne edellyttävät erillisrahoitusta.

Hankkeen kustannukset

Kuopion ratapihan parantamisen kustannusarvio toiminnallisen selvityksen 6/2020 mukaan on 45 milj. euroa (MAKU 130; 2010=100), josta Puijonkadun sillan uusimisen 6 milj. euroa katetaan perusväylänpidon rahoituksesta. Jäljelle jäävästä 39 milj. euron toimenpidetarpeesta valitaan hankkeessa toteutettavat, Kuopion ratapihan kehittämistä tehokkaimmin tukevat toimenpiteet, jotka voidaan kattaa valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetyllä 30 milj. euron valtuusrahoituksella.

Vaiheittainen rakentaminen on mahdollista, ja kehitystoimenpiteitä voidaan myöhemmin jatkaa lisärahoituksella.