Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat

Raakapuun kuormauspaikat ovat keskeinen osa toimivia ja kustannustehokkaita raakapuun raidekuljetusketjuja metsistä tuotantolaitoksille. Kuormauspaikkoja kehittämällä ja määrää lisäämällä turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

Hankekokonaisuus

Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikkojen hankekokonaisuus edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä turvaamalla toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut. Hankkeissa suunnitellaan kokonaan uusien raakapuun kuormauspaikkojen rakentamista ja vanhojen kuormauspaikkojen parantamista seuraavilla paikkakunnilla: 

Karttakuva raakapuun kuormauspaikkojen sijainneista

Hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa lukuun ottamatta Pellon ja Kolarin liikennepaikkojen raakapuun kuormauspaikkoja. Pellon ja Kolarin kohteista laadittiin suoraan rakentamissuunnitelmat ja niiden mukaiset työt ovat käynnistyneet heinäkuussa 2021. 

Hankkeiden toteuttamisen alustava yhteenlaskettu kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa ja hankkeet rahoitetaan perusväylänpidon budjetista.