Katso myös

Lisätietoa ratamaksusta ja radanpidon teknisistä ohjeista

Ammattiliikenne raiteilla

Väylävirasto vastaa liikenteenohjauksen ja hallinnan järjestämisestä valtion rataverkolla. Palvelu tilataan kumppanuussopimuksella Fintraffic Oy:lta, jonka tytäryhtiö Fintraffic Raide toteuttaa palvelun.

Juna kulkee kallioisessa ja metsäisessä maisemassa.

Trafikledningsstjänster på järnväg ska omfatta driftsfunktioner och närbesläktade funktioner för järnvägstransporter som tillhandahålls nätet och som möjliggör säker, smidig och smidig drift av person- och godstransporter.

Trafikledningstjänster omfattar trafikplanering, kapacitetshantering, operativa informationstjänster, informationstjänster för passagerare i samband med avstämning av driftstrafikledning, spårarbete och trafik samt en säkerhetskontrollcentrals och ett tekniskt kontrollcentrums funktioner.

För att säkerställa driften av trafikledningen omfattar de beställda tjänsterna underhåll och utveckling av de operativa system som används i den.

Mer information på Fintraffic Raide webbplatsen