Hyppää sisältöön

Ammattiliikenne raiteilla

Väylävirasto vastaa liikenteenohjauksen ja hallinnan järjestämisestä valtion rataverkolla. Palvelu tilataan kumppanuussopimuksella Fintraffic Oy:lta, jonka tytäryhtiö Fintraffic Raide toteuttaa palvelun.

A train travels through Finnish countryside.

Rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut sisältävät rataverkolle tuotettavat rautatieliikenteen operatiiviset ja siihen läheisesti liittyvät toiminnot, jotka mahdollistavat henkilö- ja tavaraliikenteelle turvallisen, sujuvan ja häiriöttömän liikennöinnin.

Liikenteenohjauksen palvelut sisältävät operatiivisen liikenteenohjauksen, ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseen liittyvän liikennesuunnittelun, kapasiteetinhallinnan, käyttökeskustoiminnan, matkustajainformaatiopalvelut sekä turvavalvomon ja teknisen valvomon toiminnot.

Liikenteenohjauksen toiminnan varmistamiseksi tilattavat palvelut sisältävät siinä käytettävien operatiivisten järjestelmien ylläpidon ja kehittämisen.

Tarkempaa tietoa aiheesta Fintraffic Raide Oy:n sivuilta