Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Niirala, Kotolahti, Mussalo

Projektipäällikkö

Maria Torttila

  • p. 029 534 3836

Vainikkala

projektipäällikkö

Sakari Nieminen

  • p. 029 534 3825

Riihimäki–Tampere

projektipäällikkö

Juha Lehtola

  • p. 0295 34 3892

Rautateiden turvalaitehankkeet, korjausvelkahankkeet

Ratahanke Valmistunut

Rautateiden turvalaitteiden uusimisella varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne pitkälle tulevaisuuteen. Kotkan, Niiralan, Vainikkalan ja Riihimäki-Tampere -rataosan turvalaitteet uusitaan vuosina 2016-2018.

Rautateiden turvalaitehankkeet, korjausvelkahankkeet 2016-2019

Rautateiden turvalaitteiden uusimisella varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne pitkälle tulevaisuuteen. Kotkan, Niiralan, Vainikkalan ja Riihimäki–Tampere -rataosan turvalaitteet uusitaan vuosina 2016–2018.

Kotkan Kotolahden ja Mussalon turvalaitteiden rakentaminen

Kotkan syväsatamasta jatkoyhteydet Venäjän juniin tapahtuu Kotolahden ja Mussalon ratapihojen kautta. Runsaan kilometrin pituisten junien kokoaminen edellyttää ison ratapihan lisäksi asianmukaisia turvalaitteita ja liikenteen hallintaa.

Toimenpiteet

Hankkeessa rakennetaan ratapihoille kokonaan uudet turvalaitejärjestelmät, jotta ratapihoja voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Kotolahden ja Mussalon väliselle vaihdealueelle lisätään vaihdepari, joka luo huomattavasti lisämahdollisuuksia yhtäaikaisille vaihtotöille.

Niiralan asetinlaite

Niiralassa on 15-raiteinen ratapiha, jonka itäpuolelta liikennöidään yksiraiteisena Venäjän ja Suomen välistä tavarajunaliikennettä ja länsipuolelle yksiraiteisena Tohmajärven suuntaan.   Ratapihaan liittyy myös yksityinen terminaalialue.

Toimenpiteet

Hankkeessa Niiralan nykyiselle ratapihalle uusitaan asetinlaite vastaamaan nykyisiä määräyksiä, jolloin turvallisuustaso paranee.

Lähtöraiteet varustetaan opastimin.

Niirala liitetään kauko-ohjaukseen.

Vainikkalan turvalaitteet

Vainikkala on rautatieliikenteen kannalta merkittävin Suomen ja Venäjän välinen henkilö- sekä tavaraliikenteen raja-asema. Vainikkala on myös keskeisin rajaliikenteen ratapiha, jonka läpi kulkee paljon vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Toimenpiteet

Hankkeessa uusitaan ratapihan turvalaitteet, jotta raiteistoa voidaan käyttää monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Turvalaitetyön jälkeen Vainikkalan raiteisto liitetään kauko-ohjaukseen.

Aikataulu ja kustannukset

Kotkan Kotolahti sekä Mussalo ja Niiralan sekä Vainikkalan raja-asemat: Työt alkavat syksyllä 2016 ja valmistuvat vuoden 2018 aikana. Kotolahti/Mussalon kustannukset ovat 8,2 miljoonaa euroa. Vainikkalan kustannukset ovat 28 miljoonaa euroa. Kotkan ja Vainikkalan hankkeet rahoitetaan korjausvelkaohjelmasta.

Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen

Riihimäki-Tampere -rataosa on yksi Suomen vilkkaimmista ja mahdolliset häiriöt vaikuttavat laajasti liikenteeseen sekä pääkaupunkiseudulla että Tampereelta pohjoiseen.

Toimenpiteet

Hankkeessa uusitaan elinkaarensa lopussa olevat turvalaitteet kokonaisuudessaan. Tällä vähennetään häiriöherkkyyttä ja varmistetaan nopea ja turvallinen liikenne. Hankealue on 110 km. Työt tehdään pääosin liikennettä häiritsemättä.

Aikataulu ja kustannukset
Työt alkavat syksyllä 2016 ja valmistuvat pääosin 2018. Hankkeen kustannukset ovat 59 miljoonaa euroa ja työt toteuttaa työyhteenliittymä Siemens-VR Track. Hanke rahoitetaan korjausvelkaohjelmasta.

Lue lisää
Riihimäki–Tampere-turvalaitehanke valmistui ajallaan