Hyppää sisältöön

Päällystystyöt 2021 - Varsinais-Suomi

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Kesän 2021 päällysteohjelma on valmistunut ja päällystystyöt Varsinais-Suomen maantieverkolla käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa.

Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna merkittävästi viime vuotta vähemmän ja päällystysohjelman pituus on vajaa 170 km. Se on sata kilometriä viime kesän ohjelmaa lyhyempi. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä, joiden päällysteet urautuvat nopeammin, mutta viime vuoden pidempi päällystysohjelma mahdollistaa päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Tänä vuonna nämä kohteet painottuvat Salon seudulle. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna, yhteensä melkein 20 km.

Viime vuonna päällystysmäärä oli poikkeuksellisen suuri johtuen saaduista lisärahoituksista ja bitumin alhaisesta hinnasta. Tänä vuonna bitumin hinta on korkeampi ja tämän vuoden päällystysrahoitus on samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Toivottavaa olisi, että päällystysrahoitus olisi pitkäjänteisesti riittävällä tasolla, jotta pystyttäisiin vähentämään korjausvelkaa.  

Perinteinen pakkastalvi vaurioitti päällysteitä aiempia talvia vähemmän. Päätiet ovat aiempaa paremmassa kunnossa myös viime vuoden pitkän päällystysohjelman sekä erillisen paikkausohjelman johdosta. Erillisen paikkausurakan avulla on pystytty tekemään kestävämpiä ja laadukkaampia paikkauksia vilkkaille ja keskivilkkaille teille. Näin on pystytty ehkäisemään niiden päällysteiden rapautumista talviaikaan. Alemman tieverkon kunnostus joustaa enemmän rahoituksen mukaan. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että ne joudutaan pääosiltaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Vilkkaampia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä runsas 75 km, keskivilkkaita teitä noin 30 km ja vähäliikenteisempiä teitä noin 60 km. Kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 20 km. Kohteet on valittu päällystevaurioiden ja asiakastarpeiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet Varsinais-Suomessa vuonna 2021

 • Vt 1 Raadelma – Skarppakulla
 • Vt 1 Pitkäporras - Paimio
 • Vt 8 Pitkämäki - Huhko
 • Vt 8 Lemmi - Katinhäntä
 • Vt 8 Laitila – Varhokylä
 • Vt 9 Auran kohta
 • Vt 9 Kyrön kohta
 • Vt 9 Karhula - Loimaa
 • Vt 9 Loimaa - Metsämaa
 • Kt 41 Oripää – Virttaa
 • Kt 52 Perniön kiertoliittymä
 • Mt 185 Härkämäen kohta
 • Mt 186 Salo - Kisko
 • Mt 189 Poikko – Rymättylä

Osa kohteista päällystetään yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Varsinais-Suomessa tehdään kesällä 2021 yötyönä ainakin valtatien 1 päällystys välillä Raadelma - Skarppakulla sekä kantatiellä 52 Perniön kiertoliittymä. Näissä kohteissa työt ajoittuvat klo 18-06 väliselle ajalle. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. 

Tiedotteita päällystystöistä

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY