Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Vaasan meriväylän leventäminen

Vesiväylähanke Käynnissä Pohjanmaa

Hankkeessa Vaasan meriväylän sisäosat levennetään kapeilta kohdilta 140 metriä leveäksi. 

 • Yleisuunnittelu
 • Rakennussuunnittelu
 • Vesilupahakemus
 • Urakan kilpailutus ja toteutus

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2024
Kustannukset
8,9 miljoonaa euroa*
Vastuutahot
Väylävirasto, Vaasan kaupunki, Vaasan satama / Kvarken Ports Ltd
Tavoitteet
 • Vaasan sataman saavutettavuuden parantaminen
 • Häiriöttömien merikuljetusten turvaaminen
 • Uuden polven ro-ro-alusten sujuvan liikennöinnin mahdollistaminen

*Kustannusarvio sisältää myös Tornion meriväylän parantamisen.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa Vaasan meriväylän sisäosien levennetään kapeilta kohdilta 140 metriä leveäksi. Hankkeeseen sisältyy ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylään liittyvien turvalaitteiden muutostöitä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Kvarken Ports Ltd:n kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella parannetaan Vaasan sataman saavutettavuutta, turvataan häiriöttömät merikuljetukset sekä tehostetaan olemassa olevan väyläverkon käytettävyyttä elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vaasan väylän kapeimpien osien leventäminen liittyy uuden polven ro-ro alusten käyttöönottoon Perämeren liikenteessä. Alusten sujuva liikennöinti edellyttää väylän leventämistä. 

Hankkeen aikataulu

 • Yleissuunnitelma valmistunut 5/2023
 • Rakennussuunnittelu käynnistetty 5/2023
 • Vesilupahakemus jätetään aluehallintovirastolle 6/2023 
 • Urakan kilpailutus ja toteutus alustavan arvion mukaan vuonna 2024

Hankkeen kustannukset

Vaasan meriväylän leventämisen ja Tornion meriväylän parantamisen yhteiskustannusarvio on 8,9 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 6,5 miljoonaa euroa ja satamien 2,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää Tornion meriväylän parantamisesta.