Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Vaasan meriväylän leventäminen

Vesiväylähanke Käynnissä Pohjanmaa

Hankkeessa Vaasan meriväylän sisäosat levennetään kapeilta kohdilta 140 metriä leveäksi. 

 • Yleisuunnittelu
 • Rakennussuunnittelu
 • Vesilupahakemus
 • Urakan kilpailutus ja toteutus

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2024
Kustannukset
8 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto, Vaasan kaupunki, Vaasan satama / Kvarken Ports Ltd
Tavoitteet
 • Vaasan sataman saavutettavuuden parantaminen
 • Häiriöttömien merikuljetusten turvaaminen
 • Uuden polven ro-ro-alusten sujuvan liikennöinnin mahdollistaminen

Hankkeen sisältö

Hankkeessa Vaasan meriväylän sisäosien levennetään kapeilta kohdilta 140 metriä leveäksi. Hankkeeseen sisältyy ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylään liittyvien turvalaitteiden muutostöitä. Samanaikaisesti Vaasan kaupunki leventää satama-allasta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Kvarken Ports Ltd:n kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella parannetaan Vaasan sataman saavutettavuutta, turvataan häiriöttömät merikuljetukset sekä tehostetaan olemassa olevan väyläverkon käytettävyyttä elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vaasan väylän kapeimpien osien leventäminen liittyy uuden polven ro-ro alusten käyttöönottoon Perämeren liikenteessä. Alusten sujuva liikennöinti edellyttää väylän leventämistä. 

Hankkeen aikataulu

 • Yleissuunnitelma valmistunut 5/2023
 • Rakennussuunnittelu käynnistetty 5/2023
 • Vesilupahakemus jätetty aluehallintovirastolle 6/2023 
 • Urakan kilpailutus ja toteutus alustavan arvion mukaan vuonna 2024

Hankkeen kustannukset

Vaasan meriväylän ja satama-altaan leventämisen kustannusarvio on 8,0 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 4,5 miljoonaa euroa ja Vaasan kaupungin 3,5 miljoonaa euroa.