Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt

Vt 4 Kirri-Tikkakoski-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle.


11.10.2021 Kirrin eritasoliitymän Puuppolantielle vievä ramppi suljetaan väliaikaisesti ke 13.10. 

Rakentaminen etenee Kirrin eritasoliitymän kohdalla. Kirrin eritasoliittymän pohjoisen suunnasta Puuppolantielle vievä ramppi suljetaan väliaikaisesti keskiviikosta 13.10.2021 klo 6.00 alkaen perjantaihin 15.10.2021 klo 18.00 asti. 

Rampin ollessa suljettuna Kirriin ja Uuraisille kulkeva liikenne ohjataan kulkemaan Palokan eritasoliittymän ja Saarijärventien kautta. 

Kartta: Kirrin eritasolittymän ramppi suljetaan ja kiertoreitti kulkee Palokan liittymän ja Saarijärvetie kautta.

 15.9.2021
Kirrin eritasoliittymän ja Alvajärven risteyssillan välisen osuuden liikennejärjestelyt vuoden 2021 loppuun asti 

Uuden moottoritien rakentaminen on edennyt Kirrin kohdalla vaiheeseen, jossa aloitetaan vanhan ja uuden Vt 4:n liitoskohdan rakentamisen valmistelutyöt. Töistä johtuen alueelle tulee muutoksia liikennejärjestelyihin välittömästi.


Vaihe 1: liikennejärjestelyt voimassa 22.9.2021 asti

Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa ajorata kavennetaan kaksikaistaisesta yksikaistaiseksi ja ohjataan välikaistan yli itäpuolen ajoradalle Kirrin eritasoliittymän ja Alvajärven risteyssillan välillä Oulun suuntaan. Liikennejärjestelyt ovat voimassa 22.9.2021 asti. Työvaiheessa rakennetaan keskikaistan ylityskohdat. Työmaa-alueella on voimassa nopeusrajoitus 50 km/h. Ajokaistat on erotettu toisistaan lamelleilla.

Karttakuva Kirrin eritasoliittymän ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyistä.

 

Vaihe 2: liikennejärjestelyt alkaen 23.9.2021 
Liitosrakenteiden valmisteleminen vanhan ja uuden tielinjauksen kohdalla alkaa viikolla 38. 
Liikennettä siirretään ajoratojen välillä siten, että kohdassa on käytössä yksi ajokaista etelään ja yksi ajokaista pohjoiseen. 

Ensimmäisessä liikenteen siirrossa etelään eli Jyväskylän suuntaan menevä liikenne siirtyy pohjoiseen menevälle ajoradalle. Järjestely on voimassa noin kuukauden alkaen 23.9.2021. 

Toisessa liikenteen siirrossa pohjoiseen eli Oulun suuntaan menevä liikenne siirtyy etelään menevälle ajoradalle. Järjestely on voimassa lokakuun lopusta vuoden 2021 loppuun asti. 
Kirrin eritasoliittymästä rampilta tielle etelän suuntaan liittyville tulee väistämisvelvollisuus. 
Työmaa-alueella on voimassa nopeusrajoitus 50 km/h. 

Karttakuva Kirrin eritasoliittymän ja Alvajärven risteyssillan toisen vaiheen liikennejärjestelyistä

 

 


13.8.2020

Valtatien 4 liikenne välillä Puuppola-Vehniä on siirretty rinnakkaistielle 13.8.2020 moottoritien rakennustöiden takia. Rinnakkaistie korvaa valtatien 4 kahden vuoden ajan, jonka jälkeen se jää moottoritien avaamisen jälkeen asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi.

Valtatien 4 rinnakkaistien jalankulun ja pyöräilyn väyliä välillä Puuppola-Vehniä päällystetään. Reitit päällystetään syksyn aikana, lokakuun loppuun mennessä.

Rinnakkaistien varrella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys Puuppolan joukkoliikennepysäkeistä pohjoisen suuntaan Vehniälle asti suunniteltiin otettavan käyttöön murskepintaisena, mutta nyt suunnitelmien tarkentuessa ja lähialueiden asukkaiden toivomuksesta yhteys voidaan ottaa käyttöön päällystettynä vielä kuluvan syksyn aikana. Samaan aikaan reitillä sallitaan liikenne myös mopoille Matinmäentien ja Vehniän välillä.
Myös lentokentälle ja Tikkakoskelle johtavat jalankulun ja pyöräilyn reitit päällystetään.
Näitä poikittaisyhteyksiä ei sallita mopoilijoille, vaan ne ovat ainoastaan kävelijöille ja pyöräilijöille.

Jo aiemmin päällystettyjä kävelyn ja pyöräilyn reittejä rinnakkaistien varrelta löytyy Matinmäentien ja Salmelantien väliltä ja Puuppolankoskentien varresta rinnakkaistieltä Puuppolan koululle sekä Matimäentien risteyksen linja-autopysäkiltä Makkarajoentien eteläpäähän.

 

Matinmäen ja Puuppolan kohdan joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt rinnakkaistiellä

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkit on sijoitettu niin, että ne mukailevat aiempia valtatiellä 4 olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Etelän suunnan pysäkille pääsee rinnakkaistien alikulkua pitkin. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Etelän suunnan pysäkille pääsee Peltolan alikulkukäytävää pitkin. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.  

Matinmäen kohdalla kävelijät ja pyöräilijät alittavat sekä rinnakkaistien että valtatien 4 Puuppolan alikulkujen kautta. Turvallisin jalankulun ja pyöräilyn reitti Salmelantieltä Puuppolan koululle ja päiväkodille on kulkea etelän suuntaan kävely- ja pyöräilyväylää Matinmäentien risteykseen saakka ja alittaa rinnakkaistie ja uusi moottoritie Puuppolan vanhan ja uuden alikulkukäytävän kautta. Puuppolan mäellä oleva valtatien 4 alittava Mäkisen alikulkukäytävä on poistettu käytöstä, eikä siitä voi enää kulkea.

Matinmäentien viereinen sekä Puuppolan joukkoliikennepysäkeistä pohjoisen suuntaan kulkevat kävelyn ja pyöräilyn väylät ovat vielä päällystämättömiä. Matinmäentien ja Salmelantien välillä rinnakkaistien vieressä kulkeva reitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille on päällystetty. Puuppolankoskentien pyöräilyn ja kävelyn väylä rinnakkaistieltä koululle päällystetään säävarauksella 1. tai 2. syyskuuta.

Matinmäen ja Puuppolan alueen linja-autopysäkit ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt. 

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Rinnakkaistiellä on käytössä useita linja-autopysäkkejä, joiden sijannit mukailevat valtatiellä 4 käytössä olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Seuraava pysäkkipari on vielä rakentamattoman Päivölän risteyssillan kohdalla, josta Tikkamannilantie liittyy rinnakkaistiehen. Edelleen pohjoisen suuntaan mentäessä seuraava pysäkkipari on Tervajärventien risteyksessä tien molemmin puolin. Tikkakosken kohdan pysäkit sijaitsevat Tikkakosken kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolella sekä länsipuolella. Tikkakosken ja lentoaseman kiertoliittymien välillä on pysäkkipari Pajulammintien ja Rajapellontien (uusi tien nimi) risteyksessä. Lentoasemantien pysäkit löytyvät kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolelta. Ennen Vehniäntien kohdan pysäkkejä on vielä yksi pysäkkipari etelään ja pohjoiseen vielä keskeneräisen uuden Valkamantien kohdalla. Vehniän koulun kohdalla sekä vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien pysäkit jäävät edelleen käyttöön. Pohjoiseen, vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien kohdalle, on myös rakennettu uusi pysäkkipari. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.

Rinnakkaistien liikennejärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Jyväskylän suunnasta pohjoiseen ajettaessa rinnakkaistielle liitytään nykyistä valtatietä 4 pitkin Matinmäentien risteyksen jälkeen. Matinmäen suunnasta tulevat liittyvät rinnakkaistielle Matinmäentien ja rinnakkaistien risteyksestä. Puuppolaan ja Puuppolankoskentielle yhteys kulkee Salmelantien pohjoispuolella ja rakennettavan valtatien ali.

Tikkakoskentieltä ja Jyväskylän lentokentältä rinnakkaistielle liitytään kiertoliittymistä. Tikkakosken liikenne kulkee ennen risteyssillan valmistumista vielä rinnakkaistien avaamisen aikaan vanhaa Kuukanpääntietä vanhalle valtatielle 4 ja siitä edelleen Tikkakoskentielle. Tikkakosken ja lentoaseman eritasoliittymien sillat saadaan syksyllä myös poikittaisliikenteen käyttöön.

Pohjoisessa Vehniän kohdalla rinnakkaistieltä liitytään vanhalle valtatielle 4 tulevan Vehniän eritasoliittymän idänpuoleista ramppia. Ramppi on käytössä kaksisuuntaisena siihen asti, kunnes uusi moottoritie otetaan käyttöön. Vehniän kylälle haluavat ajavat vanhaa valtatietä 4 aina Vehniän kylätien ja Jokihaarantien ja vanhan valtatien 4 risteykseen asti, mistä on yhteys muun muassa Vehniän koululle.

Valtatie 4 Kirrin kohta:

Valtatien 4 liikenteen pysäytykset alkavat Kirrissä tiistaina 19.5.2020 Kirrinkallion louhintatöiden takia. Pysäytykset tehdään aamuruuhkan (6.30-8.30) ja iltaruuhkan (14.30-17.30) ulkopuolella. Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan kahdeksan minuuttia, ja pysäytykset ajoitetaan niin, että pysäytetty liikenne pääsee välillä kokonaan purkautumaan.