Liikennejärjestelyt

Vt 4 Kirri-Tikkakoski-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle.

2.12.2020
Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reitteihin muutoksia Kirrissä

Kirrin Nesteen kohdalta pohjoiseen, Tikkakosken suuntaan kulkeva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylä suljetaan perjantaina 4.12.2020. Moottoritieprojektin vuoksi suljettavalle väylälle on tehty väliaikainen kulkureitti.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille varattu väliaikainen reitti sekä reitti valtatien linja-autopysäkeille kulkee pohjoisen suuntaan Alvanrannan kautta. Väliaikainen reitti merkitään opasteilla. Reitin pohjoispäässä, ennen valtatielle siirtymistä on lyhyt kevytväylän osuus, jolla ei voida koneella tehdä muun muassa aurausta ja hiekoitusta. Käyttöön otettavalla väliaikaisella väylällä on mahdollisesti eri aikaan talvikunnossapidettyjä osuuksia.

Väliaikainen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylä on käytössä toistaiseksi.

 

13.8.2020

Valtatien 4 liikenne välillä Puuppola-Vehniä on siirretty rinnakkaistielle 13.8.2020 moottoritien rakennustöiden takia. Rinnakkaistie korvaa valtatien 4 kahden vuoden ajan, jonka jälkeen se jää moottoritien avaamisen jälkeen asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi.

Valtatien 4 rinnakkaistien jalankulun ja pyöräilyn väyliä välillä Puuppola-Vehniä päällystetään. Reitit päällystetään syksyn aikana, lokakuun loppuun mennessä.

Rinnakkaistien varrella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys Puuppolan joukkoliikennepysäkeistä pohjoisen suuntaan Vehniälle asti suunniteltiin otettavan käyttöön murskepintaisena, mutta nyt suunnitelmien tarkentuessa ja lähialueiden asukkaiden toivomuksesta yhteys voidaan ottaa käyttöön päällystettynä vielä kuluvan syksyn aikana. Samaan aikaan reitillä sallitaan liikenne myös mopoille Matinmäentien ja Vehniän välillä.
Myös lentokentälle ja Tikkakoskelle johtavat jalankulun ja pyöräilyn reitit päällystetään.
Näitä poikittaisyhteyksiä ei sallita mopoilijoille, vaan ne ovat ainoastaan kävelijöille ja pyöräilijöille.

Jo aiemmin päällystettyjä kävelyn ja pyöräilyn reittejä rinnakkaistien varrelta löytyy Matinmäentien ja Salmelantien väliltä ja Puuppolankoskentien varresta rinnakkaistieltä Puuppolan koululle sekä Matimäentien risteyksen linja-autopysäkiltä Makkarajoentien eteläpäähän.

 

Matinmäen ja Puuppolan kohdan joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt rinnakkaistiellä

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkit on sijoitettu niin, että ne mukailevat aiempia valtatiellä 4 olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Etelän suunnan pysäkille pääsee rinnakkaistien alikulkua pitkin. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Etelän suunnan pysäkille pääsee Peltolan alikulkukäytävää pitkin. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.  

Matinmäen kohdalla kävelijät ja pyöräilijät alittavat sekä rinnakkaistien että valtatien 4 Puuppolan alikulkujen kautta. Turvallisin jalankulun ja pyöräilyn reitti Salmelantieltä Puuppolan koululle ja päiväkodille on kulkea etelän suuntaan kävely- ja pyöräilyväylää Matinmäentien risteykseen saakka ja alittaa rinnakkaistie ja uusi moottoritie Puuppolan vanhan ja uuden alikulkukäytävän kautta. Puuppolan mäellä oleva valtatien 4 alittava Mäkisen alikulkukäytävä on poistettu käytöstä, eikä siitä voi enää kulkea.

Matinmäentien viereinen sekä Puuppolan joukkoliikennepysäkeistä pohjoisen suuntaan kulkevat kävelyn ja pyöräilyn väylät ovat vielä päällystämättömiä. Matinmäentien ja Salmelantien välillä rinnakkaistien vieressä kulkeva reitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille on päällystetty. Puuppolankoskentien pyöräilyn ja kävelyn väylä rinnakkaistieltä koululle päällystetään säävarauksella 1. tai 2. syyskuuta.

Matinmäen ja Puuppolan alueen linja-autopysäkit ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt. 

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Rinnakkaistiellä on käytössä useita linja-autopysäkkejä, joiden sijannit mukailevat valtatiellä 4 käytössä olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Seuraava pysäkkipari on vielä rakentamattoman Päivölän risteyssillan kohdalla, josta Tikkamannilantie liittyy rinnakkaistiehen. Edelleen pohjoisen suuntaan mentäessä seuraava pysäkkipari on Tervajärventien risteyksessä tien molemmin puolin. Tikkakosken kohdan pysäkit sijaitsevat Tikkakosken kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolella sekä länsipuolella. Tikkakosken ja lentoaseman kiertoliittymien välillä on pysäkkipari Pajulammintien ja Rajapellontien (uusi tien nimi) risteyksessä. Lentoasemantien pysäkit löytyvät kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolelta. Ennen Vehniäntien kohdan pysäkkejä on vielä yksi pysäkkipari etelään ja pohjoiseen vielä keskeneräisen uuden Valkamantien kohdalla. Vehniän koulun kohdalla sekä vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien pysäkit jäävät edelleen käyttöön. Pohjoiseen, vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien kohdalle, on myös rakennettu uusi pysäkkipari. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.

Rinnakkaistien liikennejärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Jyväskylän suunnasta pohjoiseen ajettaessa rinnakkaistielle liitytään nykyistä valtatietä 4 pitkin Matinmäentien risteyksen jälkeen. Matinmäen suunnasta tulevat liittyvät rinnakkaistielle Matinmäentien ja rinnakkaistien risteyksestä. Puuppolaan ja Puuppolankoskentielle yhteys kulkee Salmelantien pohjoispuolella ja rakennettavan valtatien ali.

Tikkakoskentieltä ja Jyväskylän lentokentältä rinnakkaistielle liitytään kiertoliittymistä. Tikkakosken liikenne kulkee ennen risteyssillan valmistumista vielä rinnakkaistien avaamisen aikaan vanhaa Kuukanpääntietä vanhalle valtatielle 4 ja siitä edelleen Tikkakoskentielle. Tikkakosken ja lentoaseman eritasoliittymien sillat saadaan syksyllä myös poikittaisliikenteen käyttöön.

Pohjoisessa Vehniän kohdalla rinnakkaistieltä liitytään vanhalle valtatielle 4 tulevan Vehniän eritasoliittymän idänpuoleista ramppia. Ramppi on käytössä kaksisuuntaisena siihen asti, kunnes uusi moottoritie otetaan käyttöön. Vehniän kylälle haluavat ajavat vanhaa valtatietä 4 aina Vehniän kylätien ja Jokihaarantien ja vanhan valtatien 4 risteykseen asti, mistä on yhteys muun muassa Vehniän koululle.

Valtatie 4 Kirrin kohta:

Valtatien 4 liikenteen pysäytykset alkavat Kirrissä tiistaina 19.5.2020 Kirrinkallion louhintatöiden takia. Pysäytykset tehdään aamuruuhkan (6.30-8.30) ja iltaruuhkan (14.30-17.30) ulkopuolella. Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan kahdeksan minuuttia, ja pysäytykset ajoitetaan niin, että pysäytetty liikenne pääsee välillä kokonaan purkautumaan.