Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

 • 029 534 3812

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

 • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö/toteutus

Terhi Honkarinta

 • 0295343754

Finnmap Infra

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, SUUNNITTELIJA

Teemu Tuhkanen

 • 044 573 9066

Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Ratahanke Suunnitteilla

 • Ratasuunnitelman laadinta 8/2020-3/2022
 • Ratasuunnitelma nähtäville 6/2022
 • Toteutus alkaen 2022

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • turvata henkilöjunaliikenteen tarjonta Suomen ja Ruotsin välillä ja laajemmin Perämerenkaarella
 • parantaa tasoristeysturvallisuutta
 • pienentää tavarajunien liikennöintikustannuksia
 • vähentää kuljetusten häiriöitä ja junaliikenteen päästöjä
   

Yleisötilaisuudet ja palautteet

Vuorovaikutustilaisuus pidettiin 15.12.2021.  Tilaisuuden aineisto löytyy tämän sivun alaosasta.

​​​​​​Palautteiden perusteella Kortelaisen ja Topan tasoristeysten turvallisuutta tarkastellaan erilllisessä, myöhemmin käynnistettävässä suunnitelmassa. Suunnitelmassa selvitetään myös Kaakamojoen ratasillan uusimisvaihtoehdot ja mahdollinen rataoikaisu.

Nykytila

Laurila-Tornio rataosa on noin 17 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön rataosa, jonka maksiminopeus on 120 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Rataosalla Laurila-Tornio liikennöi säännöllisesti vuodenajasta riippuen 2-4 henkilöjunaa. Laurila-Tornio rataosalla liikennöi säännöllisesti neljä tavarajunaa. Vuosittainen kuormitus Laurila-Tornio välillä on 0,9 milj. bruttotonnia.
Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu - Haaparanta -välin suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan sähköistyksen vaatimien ristikkosiltojen avartamisten suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Aikataulu ja suunnittelun eteneminen

Aloituskuulutus

Ratasuunnitelman aloituskuulutus julkaistiin 7.7.2020.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Suunnittelun aikainen vuorovaikutustilaisuus on pidetty 24.3.2021. Vuorovaikutustilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. 

Toinen vuorovaikutustilaisuus muuttuneista suunnitelmaratkaisuista pidettiin 15.12.2021.

Ratasuunnittelman nähtävilläolo

Ratasuunnitelma nähtävillä 7.6.2022-8.7.2022,  jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Linkki kuulutukseen
13.6.2022: Suunnitelman nähtävillä oloa jatketaan teknisten ongelmien vuoksi. Suunnitelman nähtävillä olosta julkaistaan uusi kuulutus Väyläviraston kuulutukset-sivuilla. 

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-s819adc81d4ba4b5d8c348a3e0f9be7f8
13.6.2022: Aineistoa korjattu, C-kansioon tuotu tiedostoja uudelleen.

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

 

Kustannukset

Ratasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on noin 9,6 milj.eurona (MAKU 120, 2015=100)

Eu-logo: Hanke on rahoitettu Euroopan unioinin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Materiaalit ja esitysaineistot