Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Ratahanke Suunnitteilla

  • Ratasuunnitelman laadinta 8/2020-8/2021
  • Ratasuunnitelma nähtäville 9/2021
  • Rakentamissuunnittelun mahdollinen aloitus 12/2021

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
Aikataulu
2020-2021
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata henkilöjunaliikenteen tarjonta Suomen ja Ruotsin välillä ja laajemmin Perämerenkaarella
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • pienentää tavarajunien liikennöintikustannuksia
  • vähentää kuljetusten häiriöitä ja junaliikenteen päästöjä
     

Nykytila

Laurila-Tornio rataosa on noin 17 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön rataosa, jonka maksiminopeus on 120 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Rataosalla Laurila-Tornio liikennöi säännöllisesti vuodenajasta riippuen 2-4 henkilöjunaa. Laurila-Tornio rataosalla liikennöi säännöllisesti neljä tavarajunaa. Vuosittainen kuormitus Laurila-Tornio välillä on 0,9 milj. bruttotonnia.
Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu - Haaparanta -välin suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan sähköistyksen vaatimien ristikkosiltojen avartamisten suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Aikataulu

SUUNNITTELUN AIKAINEN VUOROVAIKUTUS JA SUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 7.7.2020.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutustilaisuus on pidetty 24.3.2021. Kuulutus kutsusta vuorovaikutukseen löytyy täältä: kuulutus. Vuorovaikutustilaisuudessa on ollut mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Palautetta suunnitelmaluonnoksista voi edelleen antaa. Yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta laidasta.

Ratasuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäville keväällä 2021, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Väylävirasto kuuluttaa nähtävilläolosta erillisellä kuulutuksella.
 

SUUNNITELMALUONNOKSET JA MATERIAALIT

Vuorovaikutustilaisuudessa esillä olleet suunnitelmaluonnokset löydät sivun vasemman reunan valikosta. Lisäksi voit tutustua suunnitelmaluonnoksiin karttapalautejärjestelmän kautta

Mikäli karttapalautejärjestelmä ei avaudu kannattaa kokeilla useampaa selainta. 

 

Kustannukset

Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä
 

Eu-logo: Hanke on rahoitettu Euroopan unioinin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.