Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

 • 029 534 3812

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

 • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö/toteutus

Terhi Honkarinta

 • 0295343754

Finnmap Infra

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, SUUNNITTELIJA

Teemu Tuhkanen

 • 044 573 9066

Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Ratahanke Suunnitteilla

Liikenne- ja viestintävirasto on 15.2.2023 päätöksellään TRAFICOM/75476/05.02.03 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman. Hyväksymispäätös on nähtävillä 22.2.2023 - 31.3.2023 Väyläviraston kuulutus-sivustolla: linkki 

 • Ratasuunnitelman laadinta 8/2020-3/2022
 • Ratasuunnitelma nähtäville 6/2022
 • Ratasuunnitelman hyväksyminen 1-4/2023
 • Toteutus alkaen 2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2024
Kustannukset
37 miljoonaa euroa*
Vastuutahot
Väylävirasto, Huoltovarmuuskeskus, Tornio, Keminmaa, Trafikverket
Tavoitteet
 • parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä
 • mahdollistaa henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Suomen ja Ruotsin välille (Tornio–Haaparanta)
 • parantaa tasoristeysturvallisuutta

*Kustannusarvio jakautuu Suomen (n. 30 M€) ja Ruotsin (n. 7 M€) osuuksiin.

Nykytila

Laurila-Tornio rataosa on noin 17 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön rataosa, jonka maksiminopeus on 120 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Rataosalla Laurila-Tornio liikennöi säännöllisesti vuodenajasta riippuen 2-4 henkilöjunaa. Laurila-Tornio rataosalla liikennöi säännöllisesti neljä tavarajunaa. Vuosittainen kuormitus Laurila-Tornio välillä on 0,9 milj. bruttotonnia.
Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu - Haaparanta -välin suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan sähköistyksen vaatimien ristikkosiltojen avartamisten suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Vuorovaikutus ja suunnittelun eteneminen

Aloituskuulutus

Ratasuunnitelman aloituskuulutus julkaistiin 7.7.2020.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Suunnittelun aikainen vuorovaikutustilaisuus on pidetty 24.3.2021. Vuorovaikutustilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. 

Toinen vuorovaikutustilaisuus muuttuneista suunnitelmaratkaisuista pidettiin 15.12.2021.

​​​​​​Palautteiden perusteella Kortelaisen ja Topan tasoristeysten turvallisuutta tarkastellaan erilllisessä, myöhemmin käynnistettävässä suunnitelmassa. Suunnitelmassa selvitetään myös Kaakamojoen ratasillan uusimisvaihtoehdot ja mahdollinen rataoikaisu.

Ratasuunnittelman nähtävilläolo

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 7.6.2022-8.7.2022.  

​​​​​​Ratasuunnittelman hyväksyminen

Liikenne- ja viestintävirasto on 15.2.2023 päätöksellään TRAFICOM/75476/05.02.03 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman. Hyväksymispäätös oli nähtävillä 22.2.2023 - 31.3.2023. 

 

 

Kustannukset

Ratasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on noin 9,6 milj.eurona (MAKU 120, 2015=100)

Eu-logo: Hanke on rahoitettu Euroopan unioinin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Materiaalit ja esitysaineistot