Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii

Ratahanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Ratasuunnittelman aloitus 10/2021
  • Vuorovaikutustilaisuus 2/2022
  • Ratasuunnitelma nähtävillä 11-12/2022
  • Ratasuunnitelman hyväksyntä 2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • varmistaa häiriötön liikenne rautatiellä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.
Oulu-Laurila rataosalla on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä, joista 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen sekä häiriöttömän liikenteen varmistaminen Oulu-Laurila rataosalla. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Tietoja hankkeen tasoristeyksistä löydät Tasoristeyspalvelusta.

 

 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

ALOITUSKUULUTUS
Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 6.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET
Vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 15.2.2022 verkkotilaisuutena.  

SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Suunnitelma oli nähtävillä 23.11.2022-23.12.2022. 

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 Väylävirasto käsittelee saadut muistutukset ja lausunnot talvella 2023.  Suunnitelman arvioitu hyväksyminen on 4-10/2023. 

Nostoja nähtävillä olleesta suunnitelma-aineistoista:

A1-1 Sisällysluettelo (osat A, B, C)
Ratasuunnitelman yleisesite
A2 Ratasuunnitelmaselostus
A3 Hyväksymisehdotus
A4 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus
3700 72 6471 Yleiskartta
3700 72 6472 Suunnitelma, Y1 ja Y4
3700 72 6473 Suunnitelma, Y23700 72 6474 Suunnitelma, Y3
3700 72 6474 Suunnitelma, Y3
3700 72 6475 Suunnitelma, Y5
3700 72 6481 Y1-Y5 peruspoikkileikkaukset
C1 Yksityistieluettelo
3700 72 6482 S1 Valkolantien alikulkusilta, pääpiirustus

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.