Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Valtatien 18 parantaminen Pakolantien liittymän kohdalla, Petäjävesi, tie- ja rakentamissuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus ja Petäjäveden kunta ovat käynnistäneet tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen valtatielle 18 Pakolantien liittymän kohdalla.

Tiesuunnitelmassa tutkitaan valtatien 18 ja Pakolantien välisen liittymäalueen parantamista pääsuunnassa kanavoiduksi liittymäksi. Kanavointi sisältää lopputilanteessa kääntymiskaistat valtatien molemmista suunnista Palvalahden asemakaava-alueelle. Liittymän parantamisen lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan muun muassa suunnittelualueella olevien liittymien valaistusta, nykyisen levähdysalueen käyttötarvetta sekä asemakaavan mukaista liittymän katkaisua valtatieltä asemakaava-alueelle.

Suunnittelualueen kuvaus

Tiesuunnitelma sijoittuu valtatien 18 varteen, noin 4 kilometriä Petäjäveden kuntakeskuksesta itään päin. Suunnittelualueeseen kuuluu valtatien 18 ja Pakolantien liittymäalue sekä sen välitön ympäristö sisältäen Tiilimaantien ja Palvalahdentien liittymäalueet. Suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä.

Valtatie 18 on tärkeä valtakunnallista ja pitkämatkaista liikennettä välittävä poikittainen tieyhteys, jolla on tärkeä rooli myös seudun sisäisessä työmatka- ja asiointiliikenteessä sekä vapaa-ajanmatkoilla.

Kun Palvalahden teollisuusalue lähtee rakentumaan, tulee tarve parantaa alueelle johtavia liikennejärjestelyjä. Maankäytön kehittymisen myötä valtatien 18 ja Pakolantien välisen liittymän liikennemäärät kasvavat ja nykyiset liittymäjärjestelyt aiheuttavat liittymään sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Valtatien 18 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 %.

Karttakuva

 

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus ja Petäjäveden kunta ovat käynnistäneet tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen keväällä 2022. Suunnitelman konsulttina toimii Plaana Oy. Aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 2.5.2022

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus keskiviikkona 5.10.2022. Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 26.9.2022.

Tiesuunnitelma on yleisesti nähtävänä 22.2.–24.3.2023. Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu Keski-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset -verkkosivuilla 22.2.2023. Sähköinen suunnitelma-aineisto on nähtävänä ja mahdollista ladata nähtävänä oloajan päättymiseen asti kuulutuksessa olevan linkin kautta. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Rakentamissuunnitelma valmistuu keväällä 2023.

Kohteen suunnittelu on osa Jyväskylän seudun MAL sopimuksen mukaisia pieniä liikennehankkeita. Hanke on valtion ja kunnan yhteishanke. Hankkeen toteutuksesta, sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan erikseen.