Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Maantien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan suunnitelmat uudelle kevyen liikenteen väylälle noin 1,7 kilometrin matkalle maantien 6304 varteen Lanneveden kohdalle Saarijärvellä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu huhtikuussa 2020. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Saarijärven kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii AFRY Finland Oy. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille Saarijärven kaupungintalolla 11.8.2020 pidetyssä yleisötilaisuudessa. Suunnitelmaa on muutettu yleisötilaisuudessa saatujen palautteiden perusteella.

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on ollut yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 18.11.-19.12.2020 välisenä aikana. Keski-Suomen ELY-keskus on saanut tiesuunnitelmasta lausunnot Saarijärven kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Tiesuunnitelma on lähetetty Traficomiin hyväksyttäväksi helmikuussa 2021. Traficom on hyväksynyt tiesuunnitelman 4.5.2021.

Hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelma, joka on valmistunut huhtikuussa 2021.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle on osoitettu rahoitusta, joten uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan näillä näkymin vuoden 2021 aikana.