Hyppää sisältöön

Ajankohtaista hankkeessa

Jaamme tällä sivulla ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä. Tervetuloa seuraamaan!

28.9.2021

Tampere–Jyväskylä-ratahankkeen uutiskirje on ilmestynyt

Lue uutiskirje klikkaamalla linkkiä Tampere–Jyväskylä-ratahankkeen uutiskirje 3/2021

 

3.9.2021

Katsaus Tampere–Jyväskylä-ratahankkeen vuorovaikutustilaisuuteen 18.8.2021

Väyläviraston Tampere–Jyväskylä-ratasuunnitteluhankkeessa järjestettiin keskiviikkona 18.8. klo 17.30–19.30 vuorovaikutustilaisuus etäyhteydellä Teamsin kautta. Tilaisuuden aiheina olivat Laihalammin, Torkkelin ja Muuramen liikennepaikkojen suunnitelmaluonnokset. 

Vuorovaikutustilaisuuksiin voivat osallistua kaikki hankkeesta kiinnostuneet. Tilaisuudesta tiedotettiin etukäteen Väyläviraston omissa kanavissa sekä uutiskirjeessä, Jämsän kaupungin verkkosivuilla ja Facebook-sivulla, Oriveden kaupungin verkkosivuilla sekä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä. 

Projektipäällikkö Eero Virtanen esitteli hankekokonaisuuden, jonka jälkeen suunnittelijan edustaja Jonna Anias Proxion Oy:ltä esittel tarkemmin kolmen liikennepaikan alustavia suunnitelmia. Nämä ovat Torkkelin liikennepaikka Orivedellä, uusi Laihalammin liikennepaikka Jämsässä ja Muuramen liikennepaikka Muuramessa. Anias kertoi muun muassa alustavien suunnitelmaratkaisujen kaavoitustilanteesta ja ympäristövaikutuksista. Hankkeen muiden avainorganisaatioiden edustajat Weladolta ja Ahjo Communicationsilta olivat myös paikalla. 

Tilaisuuden videotallenne ohessa. Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät Laihalammin, Torkkelin ja Muuramen liikennepaikat -sivulta. 

 

Tilaisuudessa esiin nousseita ja muita kysymyksiä ja vastauksia kootaan Usein kysytyt kysymykset -palstalle. Lisätietoja hankkeen etenemisestä saat tilaamalla hankkeen uutiskirjeen etusivulla olevasta Tilaa uutiskirje -painikkeesta. Voit myös vaikuttaa hankkeen suunnitteluun antamalla palautetta etusivulla olevasta Palautekanava-kohdasta. 

Tiedotamme seuraavista yleisötilaisuuksista tällä sivulla sekä hankkeen uutiskirjeessä.  
 

 

3.8.2021

Väylävirasto kutsuu Tampere–Jyväskylä-hankkeen suunnittelusta kiinnostuneet julkiseen Teams-vuorovaikutustilaisuuteen 18. elokuuta klo 17.30-19.30. Vuorovaikutustilaisuus käsittelee liikennepaikkojen ratasuunnitelmia. Tilaisuudessa puhuvat Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen sekä suunnittelijan edustaja Jonna Anias. Tilaisuudesta tehdään tekstitetty videotallenne, joka lisätään tälle sivulle. Tervetuloa!

Osallistu vuorovaikutustilaisuuteen Teamsissa tämän linkin kautta.

 

Voit tarkastella liikennepaikkojen suunnitelmaluonnoksia tämän linkin kautta.

 

 

24.6.2021

Tampere–Jyväskylä-hankkeesta toivotetaan hyvää juhannusta kaikille!

 

4.6.2021

Tampere–Jyväskylä-hankkeen uutiskirje on julkaistu tänään.

 • Voit lukea uutiskirjeen kesäkuun uutiskirjeen tästä linkistä. 
   
 • Jos haluat liittyä uutiskirjeen tilaajalistalle, voit tehdä sen hankkeen etusivulla Tilaa uutiskirje -painikkeesta.
 • Seuraava uutiskirje ilmestyy alkusyksyllä.

 

1.6.2021

Väyläviraston Tampere–Jyväskylä-ratahankkeessa järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia: 

 • Vuorovaikutustilaisuus liikennepaikkojen ratasuunnitelmiin liittyen (Torkkeli, Muurame ja Laihalammi) järjestetään keskiviikkona 18. elokuuta 2021 klo 17.30-19.30 Teamsissa.

  Teamsin välityksellä järjestettävään yleisötilaisuuteen tullaan lisäämään suora osallistumislinkki tälle sivulle.

   
 • Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden YVA-ohjelmaa käsittelevä vuorovaikutustilaisuus tullaan järjestämään ja siitä tiedotetaan tällä sivulla.

 

21.4.2021

Väyläviraston Tampere–Jyväskylä-ratasuunnitteluhankkeessa järjestettiin maanantaina 12.4. klo 18-20 ensimmäinen infotilaisuus virtuaalisesti Teamsin kautta ja sinne saivat osallistua kaikki hankkeesta kiinnostuneet. Tilaisuudesta oli tiedotettu etukäteen Väyläviraston omissa kanavissa sekä uutiskirjeessä, Jämsän kaupungin sivuilla sekä paikallismedioissa. Tilaisuus keräsi paikalle 95 henkilöä. 

Tampere–Jyväskylä-ratasuunnitteluhankkeessa suunnitellaan jokainen toimenpide mahdollisimman hyvin paikalliset ihmiset ja maanomistajat sekä ympäristö huomioiden. Hankkeen suunnittelu halutaan toteuttaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa, jotta suunnitelmista saadaan muotoiltua juuri hankealueelle sopivat. 

Infotilaisuudessa oli kolme puhujaa kaikista hankkeen kolmesta avainorganisaatiosta: projektipäällikkö Annika Salokangas Väylävirastosta, suunnitteluttaja Pekka Huttunen Welado Oy:stä sekä YVA-vastuuhenkilö Veli-Markku Uski Sitowise Oy:stä.

Projektipäällikkö Annika Salokangas kertoi  hankealueen nykytilasta, hankkeen sisällöstä, suunniteltavista toimenpiteistä, tavoitteista ja aikatauluista sekä avasi tarkemmin eri organisaatioiden asiantuntijoiden roolit hankkeessa. 

Suunnitteluttaja Pekka Huttunen paneutui puheessaan ratasuunnitelman laatimiseen ja siihen liittyviin ominaisuuksiin, vaatimuksiin, oikeuksiin sekä lainalaisuuksiin. Hän kertoi, millaisia muutoksia jo olemassa oleville radan ohituspaikoille sekä uudelle suunnitteilla olevalle Laihalammin ohituspaikalle ollaan suunnittelemassa. 

Hankkeen ensimmäinen infotilaisuus keskittyi erityisesti Lahdenperä–Jämsä-rataosuuden käsittelemiseen. YVA-vastuuhenkilö Veli-Markku Uski valaisi tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiprosessia eli YVA-prosessia. YVA-prosessissa kartoitetaan arviointialueen muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö sekä paikallisten ihmisten toiveet ja tarpeet. Sitowise Oy tekee vuosien 2020-2021 aikana ympäristövaikutusten arvioinnin Lahdenperä–Jämsä-osuudelle, jonne on suunnitteilla rataoikaisulinjaus. Veli-Markku esitteli kaksi vaihtoehtoa, jonne rataoikaisua ollaan suunnittelemassa: pohjoinen ja eteläinen ratalinjaus, jotka kuitenkin molemmat kulkevat nykyisen rataosuuden eteläpuolella. Kumpaakaan vaihtoehtoa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta molemmat ratavaihtoehdot tulisivat kulkemaan tunnelissa. Lopullisen vaihtoehdon valintaa määrittää kustannusarvio sekä YVA-prosessin tulokset. Ympäristövaikutusten arviointi tullaan asettamaan valmistuttuaan yleisön nähtäville ja sitä vasten saa esittää omia lausuntojaan.  

Voit vaikuttaa hankkeen suunnitteluun antamalla palautetta Palautekanava-alasivulla tai tilaamalla hankkeen uutiskirjeen hankkeen etusivun Tilaa uutiskirje -painikkeesta. Tulemme tiedottamaan seuraavista yleisötilaisuuksista tällä sivulla sekä hankkeen uutiskirjeessä. Tilaisuudessa esiin nousseita ja muita kysymyksiä ja vastauksia tullaan kokoamaan hankesivuille kaikkien nähtäväksi Kysymyksiä ja vastauksia -alasivulle ja niitä päivitetään aktiivisesti suunnitteluhankkeen edetessä.

Katso hankkeen etusivulta tilaisuuden videotallenne sekä esitysmateriaalit

 

22.3.2021

Väylävirasto kutsuu kaikki Tampereen ja Jyväskylän välisen rataosuuden suunnittelusta kiinnostuneet virtuaaliseen Microsoft Teams -liveinfotilaisuuteen maanantaina 12. huhtikuuta klo 18-20. 

Tilaisuudessa hankkeen alkumetreistä kertovat suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Väylävirastosta sekä Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden suunnittelun vastuuhenkilöt. Tilaisuudessa puhuu myös Jämsän vt. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä. Kysymyksiä ja palautetta voi myös lähettää ennakkoon osoitteeseen: [email protected]

Väylävirasto kehittää Tampereen ja Jyväskylän välistä rataosuutta. Työ käynnistyi alkuvuodesta 2021 Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden ympäristövaikutusten arvioinnilla ja yleissuunnittelulla. Kaikille avoin infotilaisuus 12. huhtikuuta pureutuu etenkin tämän rataosuuden asioihin. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan liikennepaikkojen kehittämisestä Tampereen ja Jyväskylän välisellä rataosuudella.

Lahdenperän ja Jämsän välinen rataosuus on merkittävä koko rataosuuden suunnitelmien kannalta, sillä osuudelle on suunnitteilla rataoikaisu ja kaksoisraiteen rakentaminen. Rataoikaisu kulkisi pääosin tunnelissa. 

Koko Tampere-Jyväskylä-välisen, ison mittaluokan ratahankkeen tavoitteena on junaliikenteen sujuvuuden ja täsmällisyyden parantaminen. Suunnitelman toteuttamisesta päätetään erikseen vasta myöhemmin. Isossa hankkeessa suunnitteluvaiheen päättymisestä rakentamisen alkuun voi mennä jopa 10 vuotta. 

Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään loppukesästä 2021.

Tervetuloa ensimmäiseen infotilaisuuteen:

Aika: maanantaina 12.4.2021 klo 18-20. 
Paikka: Microsoft Teams

Tilaisuudesta tehdään tallenne, joka lisätään tälle sivulle jälkikäteen.