Kehä I Laajalahti

Käynnissä

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Pikaraitiotie Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttää Laajalahdessa maaston muokkausta ja katuyhteyksien uudelleen järjestelyä. Samalla poistetaan liikennettä ruuhkauttaneet valoristeykset.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projekti-insinööri

Elina Keränen

  • 029 534 3637
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Katso myös

Hankkeen tausta

Kehä I:n liikennemäärät Laajalahden kohdalla ovat kasvussa. Nykyiset liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja, ja liikenne ruuhkautuu voimakkaasti aamuin illoin. Ruuhkat heijastuvat jopa Mestarintunneliin saakka.

Raide-Jokeri -hankkeen toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä Kehä I:lle välille Turvesuontie – Turunväylä. Raideyhteys ylittää Kehä I:n eritasossa Kurkijoentien liittymän kohdalla, eikä sitä ole mahdollista nostaa merkittävästi ympäröivää asutusta ylemmäs. Kehä I:n tasausta on siis laskettava. Turvesuontien liittymän muuttaminen eritasoliittymäksi parantaa samalla Raide-Jokeriin liittyvien katuyhteyksien toimivuutta.

Tavoitteet

Tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan.

Hankkeessa rakennetaan Kehä I:lle uusi eritasoliittymä (Laajalahdensolmu) Turvesuontien kohdalle. Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla Kehä I leikataan enimmillään noin 7 m syvään leikkaukseen.

Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan Kehä I:n suuntaisesti. Kevyt liikenne pidetään pääosin erillään ajoneuvoliikenteestä. Meluesteitä rakennetaan noin 1,4 km.

Hanke sujuvoittaa liikennettä korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymällä, sekä parantaa liikenteen turvallisuutta eritasoratkaisuilla niin ajoneuvo- kuin kevyen liikenteenkin osalta.

Eteneminen

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty 2017. Hanketta toteutetaan yhtä aikaa Raide-Jokerin kanssa. Hankkeen rakennustyöt maastossa alkavat syksyllä 2019.

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat 30 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, Espoo maksaa 1/3 kustannuksista.

Sivu päivitetty 10.05.2019