Hyppää sisältöön

Kaukolantie - Vinkkiläntie, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.


Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasaristeyksistä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.

Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.


Tiesuunnitelman tavoitteena on sulkea Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan yksi uusi alikulkusilta sekä korvaavia tieyhteyksiä. 

Aikataulu

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 16.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on myös julkaistu Alueviesti -lehdessä 17.3.2021 sekä Tyrvään Sanomat -lehdessä 18.3.2021. 


Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.


Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).


Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).
 

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala järjestettiin:

Aika: 25.8.2021 klo 17:30-19:00

Paikka: Teams-tapahtuma

Teams-linkki on suljettu tapahtuman jälkeen.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali löytyy oheisen linkin takaa

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tulee antaa 10.9.2021 mennessä.
Palautteet annetaan sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
Palautteen otsikoksi tulee merkitä ” Kaukolantie-Vinkkiläntie tasoristeysten poistaminen, tiesuunnitelma, Sastamala”.
Puhelimitse arkisin (ma-pe) klo 08-16 Petteri Hulkko, Afry Finland Oy, 040 764 212
 

Ajankohtaista

Sastamalan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja.
Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021.