Hyppää sisältöön

Kaukolantie - Vinkkiläntie, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Karttakuva Kaukolantien Vinkkiläntien suunnitelmista

Tiesuunnitelman tausta

Tiesuunnitelman tavoitteena on sulkea Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan yksi uusi ylikulkusilta sekä korvaavia tieyhteyksiä. 

Hyväksymispäätös

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyi 30.6.2023 päätöksellään TRAFICOM/262412/05.03.160.01/2023, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidettiin yleisesti nähtävillä 11.7.2023 - 17.8.2023. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä (hallintolaki 62 a §).

Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus julkaistiin 11.7.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/j9np/hyvaksymispaatos.

Tiesuunnitelma on lainvoimainen

Ajankohtaista

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023. Sastamala kuntatiedote -linkki.

Sastamalan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja.
Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021.