Hyppää sisältöön

Kaukolantie - Vinkkiläntie, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Suunnittelun aloitus

Tiesuunnitelman tavoitteena on sulkea Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan yksi uusi ylikulkusilta sekä korvaavia tieyhteyksiä. 

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 16.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on myös julkaistu Alueviesti -lehdessä 17.3.2021 sekä Tyrvään Sanomat -lehdessä 18.3.2021. 
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.


Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala järjestettiin 25.8.2021 klo 17:30-19:00

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali löytyy oheisen linkin takaa

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 10.9.2021 mennessä.

Tiesuunnitelman toinen vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala järjestettiin 24.5.2022:

Aika: 24.5.2022 klo 17:00-18:30

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Toisen vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali löytyy oheisen linkin takaa

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tulee antaa 3.6.2022 mennessä.
Palautteet annetaan sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
Palautteen otsikoksi tulee merkitä ” Kaukolantie-Vinkkiläntie tasoristeysten poistaminen, toinen tiesuunnitelma, Sastamala”.
Puhelimitse arkisin (ma-pe) klo 08-16 Petteri Hulkko, Afry Finland Oy, 040 764 212

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 27.12.2022 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä 28.12.2022

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 27.12.2022 - 26.1.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1549/04.01.01/2021 (LjMTL 27 §).

Hyväksymispäätös

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.6.2023 päätöksellään TRAFICOM/262412/05.03.160.01/2023, hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävillä 11.7.2023 - 17.8.2023. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä (hallintolaki 62 a §).

Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on julkaistu 11.7.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/j9np/hyvaksymispaatos.

Ajankohtaista

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023. Sastamala kuntatiedote -linkki.

Sastamalan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja.
Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021.