Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö / Aluepäällikkö

Miia Kari

  • +358 295 34 3111

Finnmap Infra Oy

Suunnittelukonsultti

Teemu Tuhkanen

  • +358 44 573 9066

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Siru Koski

  • +358 40 723 2044

"Yleisötilaisuuden" materiali, Suonenjoki

Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki

Ratasuunnitelma koskee Suonenjoen kaupungissa sijaitsevia Nuuvin, Paansuun ja Suihkolan tasoristeyksiä.

Paansuun tasoristeys Suonenjoella syksyisessä maisemassa.

Hankkeen tausta

Väylävirasto päätti 4.9.19 käynnistää ratasuunnitelman Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Suonenjoki. Tasoristeykset sijaitsevat Pieksämäki–Kuopioi– rataosalla ratakilometrivälillä 406+125 (Nuuvi) - 407+368 (Suihkola).

Tasoristeykset kuuluvat valtakunnalliseen tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeeseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja junaturvallisuutta sekä tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi voidaan tasoristeykset sulkea ja järjestää kulku rakennettavien sekä parannettavien kulkuyhteyksien kautta radan olemassa olevalle eritasolle.

 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä  on ilmoitettu Paikallislehti Sisä-Savossa 5.12.2019 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustauluilla. 

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Yleisötilaisuus, mikä oli sovittu pidettäväksi 16.3.2020, peruttiin.

 

Esittelyaineisto, mikä oli tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa, on ladattavissa sivun vasemmassa reunassa olevasta linkistä sekä tarkemmat suunitelmakartat alla olevan linkin kautta

https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-s40415416db448afb

 

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.