Hyppää sisältöön

Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki

Ratasuunnitelma koskee Suonenjoen kaupungissa sijaitsevia Nuuvin, Paansuun ja Suihkolan tasoristeyksiä.

Paansuun tasoristeys Suonenjoella syksyisessä maisemassa.

Hankkeen tausta

Väylävirasto päätti 4.9.19 käynnistää ratasuunnitelman Nuuvi – Suihkola tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Suonenjoki. Tasoristeykset sijaitsevat Pieksämäki–Kuopioi– rataosalla ratakilometrivälillä 406+125 (Nuuvi) - 407+368 (Suihkola).

Tasoristeykset kuuluvat valtakunnalliseen tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeeseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja junaturvallisuutta sekä tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi voidaan tasoristeykset sulkea ja järjestää kulku rakennettavien sekä parannettavien kulkuyhteyksien kautta radan olemassa olevalle eritasolle.

 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä  on ilmoitettu Paikallislehti Sisä-Savossa 5.12.2019 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustauluilla. 

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Yleisötilaisuus, mikä oli sovittu pidettäväksi 16.3.2020, peruttiin.

 

Esittelyaineisto, mikä oli tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa, on ladattavissa sivun vasemmassa reunassa olevasta linkistä.

Suunnitelma asetettiin nähtäville 29.10.2020-30.11.2020 väliseksi ajaksi. Asianosaisilla on ollut mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).