Hyppää sisältöön

Hankkeen liikennejärjestelyt

14.5.2021 13.00

Tällä sivulla julkaistaan hankealueella voimassa olevat liikennejärjestelyt ja kerrotaan muista vaikutuksista lähiympäristöön.

Hanke jää talvitauolle, nopeusrajoitukset nostetaan 80 kilometriin tunnissa

Varkaus–Varpaisenmäki-hanke jää talvitauolle 20.12.2021–4.4.2022 väliselle ajalle. Hankealueen nopeusrajoitukset nostetaan talvitauon ajaksi 80 kilometriin tunnissa. 
 

Heinävedentielle väliaikainen yksisuuntainen tieosuus

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -hankkeen rakentamistyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä Heinävedentiellä 29.11.–13.12.2021.
Uuden ja vanhan Heinävedentien liitoskohdan rakentamisen vuoksi Heinävedentielle tulee yksisuuntainen tieosuus. Tieosuudella on etuajo-oikeus valtatieltä 23 Leppävirran suuntaan ajavilla.  

 

Uusi tielinja käyttöön Hoikanmäki–Niemelä-alueella

Torstaina 28.10.2021 avataan liikenteelle uusi tielinja valtatien 23 Hoikanmäki–Niemelä-alueella. 
Uusi tieosuus kulkee Heinävedentien ja Hoikanmäentien ohi ja on pituudeltaan noin 1,5 kilometriä. Vanha tielinja muuttuu yksityistieksi. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön uusi Hoikanmäentie. Uusi tie otetaan aluksi käyttöön ilman reunaviivoja, jotka maalataan myöhemmin.

 

Liittymät Tasankotielle ja Pohjoisahontielle suljetaan 1.10. alkaen

Valtatiellä 23 tehdään päällystystöitä, joiden takia on väliaikaisesti liikennevalo-opastus Tasankotien ja Pohjoisahontien liittymien välillä. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi liittymät Tasankotielle ja Pohjoisahontielle suljetaan 1.10.2021 alkaen. Liikenne valtatie 23:lle kulkee Moninmäentien liittymän kautta. Työn kesto on noin 2 viikkoa.

 

Uusi kiertotiejärjestely käyttöön 2.9. alkaen

Valtatiellä otetaan torstaina 2.9. käyttöön kuvan mukaiset kiertotiejärjestelyt Kopolan alikulkukäytävän töiden vuoksi.

Liikenne ohjataan uudelle tielinjalle Mustinsalon kohdalla

Ensimmäinen osuus uutta tielinjaa on otettu käyttöön torstaina 5. elokuuta 2021. Uutta tielinjaa on toteutettu valtatielle 23 Mustinsalon kohdalle noin kilometri. Vanha tielinja jää toistaiseksi työmaaliikenteen käyttöön.

 

 

Kiertotiejärjestelyjä valtatiellä 23 alkaen 4.8.2021

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki-hankkeen rakentaminen siirtää liikennettä kiertotielle valtatiellä 23 Hoikanmäen kohdalla. Kiertoreitti otetaan käyttöön keskiviikkoiltana 4. elokuuta, ja se on voimassa lokakuun loppuun saakka. Kiertotiellä on käytössä yksi ajokaista, ja liikennettä ohjataan väliaikaisin liikennevaloin. Kiertoreitin pituus on noin 400 metriä.26.7.2021: Rakennustyöt käynnistyvät Kopolan alikulkukäytävän ja siihen liittyvien jalankulun ja pyöräilyn väylien kohdalla

Rakentamisen ajan valtatien 23 ja Kurolantien risteysalueella on käytössä yksi ajokaista. Risteysalueelle asennetaan väliaikaiset liikennevalot, jotka ohjaavat liikennettä työmaa-alueella. Liikennejärjestelyt eivät vaikuta linja-autoliikenteen pysäkkeihin Kurolantien ja valtatien 23 kohdalla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa syksyyn 2021 asti.

 

12.7.2021

Julkisen liikenteen pysäkki siirtyy rakennustöistä johtuen Riihirannantien jälkeen lähemmäksi Riihirannan uutta liittymää 12.7. alkaen. 

 

12.7.2021 Niinimäentie

Niinimäentieltä otetaan uusi yksityistie käyttöön 12.7. alkaen.

 

31.5. voimaan astuva kiertoreitti

Liikenne siirtyy karttoihin merkityille kiertoreiteille valtatie 23:lla 31.5. alkaen. Järjestelyt ovat voimassa syksyyn 2021 asti.

1.6. voimaan astuva kiertoreitti:

16.6. voimaan astuva kiertoreitti:

 

21.6. ja 22.6. voimaan astuvat kiertoreitit: