Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Korhonen

  • 0295 01 6087
  • juha.korhonen(at)ely-keskus.fi

Vt 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun (126 km) on maakuntakeskusten välinen maanteiden pääväylä ja osa valtakunnallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kattavaan TEN-verkkoon.

Suunnittelualue

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenniementie) liittymään.

Ajankohtaista

Suunnittelualueella tehdään maastomittauksia sekä pohjatutkimuksia syksyllä 2022 alkaen viikosta 36. Pohjatutkimuksilla tutkitaan alustavan linjauksen lähialueen pohjaolosuhteita, jotta saadaan parempaa tietoa maaperän rakennettavuudesta sekä rakentamiskustannuksista. 
Hankkeesta järjestetään torstaina 2.2.2023 yleisötilaisuus, jossa hankkeesta kiinnostuneilla sekä alueen asukkailla on mahdollisuus tutustua luonnoksiin ja kommentoida suunnitelmia. Yleisötilaisuus järjestetään Riistaveden koululla (Koulutie 12) kello 18-20.

HUOMAA MUUTTUNUT AIKA!

Yleisötilaisuuden aineistot on kerättynä tiesuunnitelman projektipankkiin (suunnitelma.info)

Karttakyselyyn vastaamalla voit kertoa mielipiteesi suunnitelmasta. Palautteet pyydetään lähettämään 26.2 mennessä. Linkki karttapalautejärjestelmään (destia.maps.arcgis.com)

Lisäksi hankkeen internetsivuille avataan syksyllä sähköinen palautekarttajärjestelmä

Tieosuuden nykytilan puutteet

Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Myös ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Tieosuuden suuntaus alittaa jopa 80 km/h mitoitusnopeudelle asetettavat vaatimukset, eikä se näin ollen täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Puutteita on myös tien tasauksessa. Yksittäisiä ongelmakohteita valtatiellä ovat kapean poikkileikkauksen takia Kivisillansalmen silta ja Riistaveden kirkon kohta. Kivisillansalmen holvisilta rajoittaa myös raskaimpien erikoiskuljetusten liikennöintiä. Liittymistä ongelmallisimpia ovat laaja-alainen ja kanavoimaton Keskustien liittymä sekä maantien 566 (Kaavintie) liittymä. Liittymissä on huonot näkemäolosuhteet. Suunniteltavalla tiejaksolla ei ole erillistä jalankulku- ja pyörätien yhteyttä ja näin ollen suojattomien tienkäyttäjien asema on turvaton valtatien kapeilla pientareilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla valtatie osin uudelle linjaukselle taajaman kohdalla. Valtatiejaksoa parannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Hitaampi liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle, joka jää rinnakkaisyhteydeksi. Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 100 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poikkileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus.

Karttoja

Yleiskarttaluonnos 20.1.2023 (pdf)

Suunnitelmakartta 18.8.2022 (pdf)

Suunnitelmakartta 1 (pdf)

Suunnittelukartta 2 (pdf)

Hätilänsalmen silta yleispiirustus (pdf)

Tiesuunnitelman suunnittelukartta 1 (pdf)

Tiesuunnitelman suunnittelukartta 2 (pdf)

Hätilänsalmi (jpg)

Hätilänsami1 (jpg)

Kaavintie (jpg)

Lohilahdentie (jpg)

Tomperinniemi (jpg)