Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124
  • linda.niskanen(at)ely-keskus.fi

Vt 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun (126 km) on maakuntakeskusten välinen maanteiden pääväylä ja osa valtakunnallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kattavaan TEN-verkkoon.

Suunnittelualue

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenlahdentie) liittymään.

Ajankohtaista

Aiempaa suunnitelmaratkaisua on kevennetty jättämällä ohituskaistapari sekä eritasoliittymä pois. Myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä on jatkettu Kaavintien liittymästä itään Hiidenlahdentien liittymäalueelle. Hanke tullaan esittelemään alueen asukkaille ja siitä kiinnostuneille uudessa yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan lähempänä sen ajankohtaa.

Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa. Hanke ei ole mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2023–2030.

Laatanlammen pohjavesialueella on meneillään myös pohjavesialueen rakennemalliin liittyviä tutkimustöitä (GTK:n, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin yhteishankkeena).

Tieosuuden nykytilan puutteet

Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Myös ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Tieosuuden suuntaus alittaa jopa 80 km/h mitoitusnopeudelle asetettavat vaatimukset, eikä se näin ollen täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Puutteita on myös tien tasauksessa. Yksittäisiä ongelmakohteita valtatiellä ovat kapean poikkileikkauksen takia Kivisillansalmen silta ja Riistaveden kirkon kohta. Kivisillansalmen holvisilta rajoittaa myös raskaimpien erikoiskuljetusten liikennöintiä. Liittymistä ongelmallisimpia ovat laaja-alainen ja kanavoimaton Keskustien liittymä sekä maantien 566 (Kaavintie) liittymä. Liittymissä on huonot näkemäolosuhteet. Suunniteltavalla tiejaksolla ei ole erillistä jalankulku- ja pyörätien yhteyttä ja näin ollen suojattomien tienkäyttäjien asema on turvaton valtatien kapeilla pientareilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla valtatie osin uudelle linjaukselle taajaman kohdalla. Valtatiejaksoa parannetaan kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Hitaampi liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle, joka jää rinnakkaisyhteydeksi. Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 80 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poikkileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus.

Karttoja

Yleiskarttaluonnos 14.8.2023 (pdf)