Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Särkkä

  • 0295 026 764
  • timo.sarkka(at)ely-keskus.fi

Vt 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun (126 km) on maakuntakeskusten välinen maanteiden pääväylä ja osa valtakunnallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kattavaan TEN-verkkoon.

Suunnittelualue

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenniementie) liittymään.

Ongelmat

Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Myös ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Tieosuuden suuntaus alittaa jopa 80 km/h mitoitusnopeudelle asetettavat vaatimukset, eikä se näin ollen täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Puutteita on myös tien tasauksessa. Yksittäisiä ongelmakohteita valtatiellä ovat kapean poikkileikkauksen takia Kivisillansalmen silta ja Riistaveden kirkon kohta. Kivisillansalmen holvisilta rajoittaa myös raskaimpien erikoiskuljetusten liikennöintiä. Liittymistä ongelmallisimpia ovat laaja-alainen ja kanavoimaton Keskustien liittymä sekä maantien 566 (Kaavintie) liittymä. Liittymissä on huonot näkemäolosuhteet. Suunniteltavalla tiejaksolla ei ole erillistä kevyen liikenteen yhteyttä ja näin ollen kevyen liikenteen asema on turvaton valtatien kapeilla pientareilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Valtatiejaksoa parannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Kevyt liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle. Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 100 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poikkileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus.

Karttoja

Yleiskartta (pdf)