Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö, rkm.

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Destia Oy

vanhempi konsultti

Pauli Pietiläinen

  • 040 675 2291

Maantien 380 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Iitiä - Juuresaho, Lappeenranta ja Lemi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Iitiä - Lemi - Huttula maantien 380 varteen, sen eteläpuolelle, esitetään rakennettavaksi erillistä, maantiestä välialueella erotettua, yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväylää noin 4.2 km:n matkalle välille Iitiä (vt13/mt 380 risteys) - Juuresaho (Juvolantien/ Ruomin mt 14772 risteys) Lappeenrannan kaupungin ja Lemin kunnan alueella. Lisäksi hankekohteessa esitetään tehtäväksi pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Hanke on käynnistetty Lemin kunnan käymän hankepriorisointikeskustelun ja ELY-keskuksen siitä 17.8.2022 antaman päätöksen mukaisesti. Kohteeseen on myönnetty joulukuussa 2022 eduskunnan valtiovarainvaliokunnan toimesta 170 000 euron suuruinen suunnittelurahoitusosuus. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosan kevyen liikenteen yhteystarpeita ja liikenneturvallisuutta sekä liittää jatkossa Lemin kuntakeskus ja Kuukanniemen alue osaksi Etelä-Karjalan pyöräilyreittiä.

Hankkeen tiesuunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2022. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely nähtävillä oloineen ja lausuntokierroksineen käynnistyy alustavasti kevään 2024 aikana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen alustavasti vuoden 2024 lopussa.

Hankekohteen toteutus ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on 2,0 M€. Toteutus edellyttää myös ulkopuolista rahoitusosuutta. Päätös kohteen rahoituksesta ja toteuttamisajankohdasta tehdään lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuoden 2024 lopussa. Tällöin kohteen toteutus olisi mahdollista käynnistää jo vuoden 2025 aikana.

Alustavan tiesuunnitelmaluonnoksen esittely yleisötilaisuudessa 15.6.2023

Alustavaa tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.6.2023 kello 17 – 19.00. Yleisötilaisuus pidettiin Lemin koulukeskuksen auditoriossa, Punaportinkatu 7, 54710 Lemi.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Myös kirjallisen kommentin jättäminen oli mahdollista. Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.