Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö, rkm.

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Maantien 380 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Iitiä - Juuresaho, Lappeenranta ja Lemi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Iitiä - Lemi - Huttula maantien 380 varteen, sen eteläpuolelle, esitetään rakennettavaksi erillistä, maantiestä välialueella erotettua, yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväylää noin 4.2 km:n matkalle välille Iitiä (vt13/mt 380 risteys) - Juuresaho (Juvolantien/ Ruomin mt 14772 risteys) Lappeenrannan kaupungin ja Lemin kunnan alueella. Lisäksi hankekohteessa esitetään tehtäväksi pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
Hankkeen linjauspäätös on Lemin kunnan käymän hankepriorisointikeskustelun ja ELY-keskuksen siitä 17.8.2022 antaman päätöksen mukainen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosan kevyen liikenteen yhteystarpeita ja liikenneturvallisuutta sekä liittää jatkossa Lemin kuntakeskus ja Kuukanniemen alue osaksi Etelä-Karjalan pyöräilyreittiä.

KAS ELY-keskuksen rahoittamana tiesuunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2022. Tiesuunnitelma-aineisto laaditaan syksyn 2022 ja kevään 2023 välisenä aikana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen alustavasti syksyllä 2023.

Hankekohteen toteutus ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on 1,75 M€. Toteutus edellyttää myös kunnan rahoitusosuutta. Päätös kohteen rahoituksesta ja toteuttamisajankohdasta tehdään lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan syksyllä 2023. Tällöin kohde olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä.