Yhteystiedot

Väylävirasto

Tieosuudet, projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 029 534 3127

Äänekosken liikenneyhteydet

Tiehanke Ratahanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeessa rakennettavat entistä paremmat, laadukkaat tie- ja ratayhteydet vastaavat Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Samalla ne vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.

10/2020: Hankkeen loppuesite on valmistunut, ja pääset tutustumaan esitteeseen (pdf) tästä linkistä.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hankkeessa parannetaan sekä rata- että tieyhteyksiä. Kesällä 2015 alkaneet parannustyöt valmistuivat ratatöiden osalta vuonna 2017 ja uudistettu valtatie 4 välillä Hirvaskangas-Mämme avattiin liikenteelle 2019. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä vuonna 2020. 

Piirroskuva: Äänekosken biotutotehtaan liikenneyhteydet, tavoitteena liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen liikennemäärien kasvaessa.

Hankkeen tausta

Entistä paremmat, laadukkaat liikenneyhteydet vastaavat Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Samalla ne vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Alueen elinkeinoelämä on vahvassa kehitysvaiheessa, sillä Metsä Group rakensi Äänekoskelle biotuotetehtaan, joka on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Uuden tehtaan toiminta käynnistyi syksyllä 2017.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja kuntien kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu sekä rata- että tietöitä. Tavoitteena on entistä sujuvampi ja turvallisempi liikenne.

Entistä laadukkaammat liikenneyhteydet vahvistavat Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Sujuvasti valtatiellä

Valtatiellä 4 on sujuvuus- ja turvallisuushaasteita ja lähialueen alemmalla tieverkolla on kunto- ja kantavuuspuutteita. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas lisää raskaan liikenteen määrää alueella entisestään.

Välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Muilla hankkeeseen sisältyvillä osuuksilla tie muutetaan keskikaiteelliseksi 1 + 2 ja 1 + 1 kaistaiseksi tieksi.

Tiehankkeeseen kuuluu vuonna 2017 valmistunut eritasoliittymä Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen nykyisen valtatien itäpuolelle. Äänekosken kaupunkiin vievän eritasoliittymän rakentaminen ajoittui vuosille 2018-2019. Kotakennään salmen ylittävän 200 metriä pitkän Tärttämäen silta rakennettiin 2018-2019. Uusi valtatie 4 avattiin liikenteelle 2019, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä vuonna 2020. 

Raskaan liikenteen lisääntyminen edellytti myös alemman tieverkon vahvistamista ja kuivatuksen parantamista. Vuonna 2015 käynnistettiin maanteiden 627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystyöt. Teiden 627 ja 633 huonokuntoisten osuuksien parantaminen muun muassa kantavuuden lisäämiseksi jatkui vuosina 2016 ja 2017.

Sujuvuuden ja turvallisuuden lisääntymisen lisäksi tiehanke parantaa raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä ja pienentää meluhaittoja.

Vt 4 parantaminen välillä (Hirvaskangas) Kuorejoki - Mämme (Kevätlahti)

Turvallisesti taajamassa

Raskas liikenne lisääntyy myös Äänekosken taajamassa. Hankkeeseen sisältyi liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä keskusta-alueella nykyisen rakennuskannan ja liikennejärjestelyjen sallimissa puitteissa.

Muun muassa Viiskulman liittymä sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä muutettiin kiertoliittymiksi. Lisäksi rakennettiin Asematien korvaava katuyhteys.

Luotettavasti raiteilla

Ratakuljetusten määrä kasvoi merkittävästi, kun Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas aloitti toimintansa. Kuljetukset suuntautuvat Vuosaaren satamaan Helsinkiin.

Hankkeessa sähköistettiin Jyväskylän ja Äänekosken välinen rataosuus ja peruskorjattiin sen rakenteita. Tampereen ja Jyväskylän välillä parannettiin radan rakenteita, tunneliosuuksia ja turvalaitteita.

Ratatyöt keskittyivät vuosiin 2016 ja 2017. Työt tehtiin pääasiassa normaalia junaliikennettä häiritsemättä, mutta tarvittaessa tavaraliikennöinti voidaan ohjata rajoitetusti kiertoreiteille.

Toimenpiteet paransivat rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, lisäsivät niiden varmuutta ja sujuvuutta sekä pienensivät päästöjä.

Hankkeen rataosuus toteutettiin allianssimallilla. Allianssimallissa Väylävirasto ja VR Track Oy muodostivat työryhmän, joka suunnitteli ja toteutti rataurakan yhteistyössä.

Rataosuus valmistui vuonna 2017. Lue lisää valmistuneesta ratahankkeesta: https://vayla.fi/aanekosken-ratahanke

 

Ilmakuva kohteesta.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Ratatöiden osalta hanke valmistui vuonna 2017 ja tietyöt vuonna 2019.

Koko hankkeen kustannusarvio on 173 miljoonaa euroa. Tiehankkeelle on varattu 81,5 miljoonaa euroa ja ratahankkeelle 91,5 miljoonaa euroa.