Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Siltainsinööri

Juha Noeskoski

  • 0295 016 364

Siltatyöt 2024 - Uusimaa

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan alueella. Uudenmaan alueella on noin 1900 tiesiltaa.  Siltojen peruskorjaus- ja uusimistöiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Toiminta-alueelle tyypillistä ovat 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut vilkasliikenteiset tiet, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikennemääristä johtuen erittäin vaativia.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Lisäksi asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Merkittävimmät siltahankkeet Uudellamaalla 2024

  • Kivikon risteyssiltojen korjaaminen Helsingissä
  • Käärmeporttien risteyssiltojen korjaaminen Vantaalla
  • Koivuhaan alikulkukäytävän korjaaminen Vantaalla
  • Ohkolanlaakson siltojen korjaukset Mäntsälässä
  • Kirkan risteyssillan korjaaminen Vantaalla
  • Myllykosken ja Raalan siltojen korjaaminen Nurmijärvellä 
  • Juholan sillan korjaaminen Vantaalla 
  • Borgbyjoen sillan korjaaminen Raaseporissa
  • Nygrannasin sillan korjaaminen Inkoossa

Vuoden 2024 peruskorjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.

Katso myös päällystystyöt Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä