Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Siltainsinööri

Juha Noeskoski

 • 0295 016 364

Siltatyöt 2020 - Uusimaa

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan alueella. Uudenmaan alueella on noin 1900 tiesiltaa.  Siltojen peruskorjaus- ja uusimistöiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Toiminta-alueelle tyypillistä ovat 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut vilkasliikenteiset tiet, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikennemääristä johtuen erittäin vaativia.

Keväinen valokuva kivirakenteisesta sillasta.


Valokuva, jossa taustalla silta, jonka alittaa maantie ja kevyen liikenteen väylä.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Lisäksi asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

 

Merkittävimmät siltahankkeet Uudellamaalla 2020

 • Tammiston risteyssillan uusiminen Vantaalla
 • Karhunkorven risteyssiltojen ja Nurmijärven risteyssillan korjaaminen Nurmijärvellä
 • Sipoontien risteyssillan korjaaminen Vantaalla
 • Hasalan risteyssiltojen korjaaminen Vantaalla
 • Sotungin risteyssillan korjaaminen Vantaalla 
 • Immersbyn risteyssillan korjaaminen Sipoossa
 • Puroniityn risteyssillan korjaaminen Helsingissä
 • Työsiirtolan risteyssiltojen korjaaminen Vantaalla
 • Siippoon risteyssillan korjaaminen Vihdissä
 • Haarajoen risteyssillan ja Purolan ylikulkusillan korjaaminen Järvenpäässä

Vuoden 2020 peruskorjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.