Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Siltainsinööri

Juha Noeskoski

  • 0295 016 364

Siltatyöt 2021 - Uusimaa

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan alueella. Uudenmaan alueella on noin 1900 tiesiltaa.  Siltojen peruskorjaus- ja uusimistöiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Toiminta-alueelle tyypillistä ovat 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut vilkasliikenteiset tiet, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikennemääristä johtuen erittäin vaativia.

Keväinen valokuva kivirakenteisesta sillasta.


Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Lisäksi asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Merkittävimmät siltahankkeet Uudellamaalla 2021

  • Pirkkolantien risteyssiltojen korjaaminen Helsingissä
  • Ilmailutien risteyssillan korjaaminen Vantaalla
  • Suomenkylän sillan korjaaminen Porvoossa
  • Saksalan ylikulkusillan uusiminen Porvoossa
  • Hirvimetsän alikulkukäytävien korjaaminen Sipoossa
  • Pitkälän alikulkukäytävän korjaaminen Karkkilassa

Vuoden 2021 peruskorjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.