Hyppää sisältöön

Päällystystyöt Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Tiehanke Päällystystyöt Käynnissä Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2023 maanteiden päällystysohjelman pituus on noin 360 ajoratakilometriä.

Päällystystyö käynnissä aurinkoisena kesäpäivänä.

Kuva Miika Himmi, Ramboll.

Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt kesän päällystystyöt toukokuun alusta alkaen. Tänä vuonna päällystystöiden urakoitsijoina toimivat PEAB Industri Oy, Asfalttikallio Oy ja GRK Suomi Oy.

Uudenmaan alueen liikennemäärät luovat päällystystarpeita erityisesti vilkkaalle tieverkolle, jossa päällyste on urautunut. Kesän aikana päällystysohjelmaa täydennetään tuoreiden uramittaustulosten ja viimeisten vilkkaan tieverkon päällystyskohteiden kilpailuttamisen myötä loppukesästä. Lisäksi tänä vuonna joitain kohteita kilpailutetaan kohdennetun rahoituksen avulla.

Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöihin käytettävissä noin 38 miljoonan euron rahoitus

Päällystettäviä maanteitä arvioidaan olevan yhteensä noin 360 ajoratakilometriä, kun taas kävely- ja pyöräväyliä päällystetään noin kymmenen kilometriä. Vuoden 2023 päällystystöiden rahoituksen ostovoima on merkittävästi heikentynyt verrattuna edellisvuoteen, sillä päällystämisen hintaa on nostanut muun muassa öljyn kallistuminen.

Lisäksi toukokuussa käynnistyneiden päällystystöiden ohella tiemerkintätyöt ovat käynnissä, ja kesän aikana suoritetaan myös korjaustyötä aiempien tiemerkintöjen kunnostamiseksi. Itäisellä alueella palvelusopimuksista vastaa Cleanosol Oy ja läntisellä alueella Hot Mix Oy Finland. Koska tiemerkinnöillä on suuri merkitys liikenneturvallisuuden kannalta, ei niiden rahoituksesta tingitä.

Erillisrahoitetut kohteet keskittyvät päällysteen uusimiseen ja kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistamiseen

Vuoden 2023 budjettiin on lisätty kohdennettua rahoitusta vähäliikenteisten teiden kunnostamiseen seuraaviin kohteisiin: 

 • mt 104 uudelleen päällystäminen, Raasepori ja Lohja,  
 • mt 317 Viitailantien kunnostaminen, Asikkala,  
 • mt 1543 Tolkkistentien jalankulku- ja pyörätien päällystäminen, Porvoo  
 • mt 3191 Sankolantien kunnostaminen, Hämeenlinna  
 • Sepänkyläntien (mt 11271) korjaaminen, Kirkkonummi,  
 • Kalliontien korjaaminen (mt 13811 ja mt 13817), Hausjärvi  

Erillisrahoituksella toteutettavat toimenpiteet suunnitellaan määrärahan ja tarpeen mukaan. Pääpaino on päällysteen uusimisessa ja kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistamisessa. Esimerkiksi Kalliontie Hausjärvellä korjataan soratieksi.

Korjausvelka kasvaa erityisesti alemmalla tieverkolla, pyrkimyksenä pääväylien kunnon varmistaminen

Korjausvelka syntyy, kun liikenteen ja ilmaston vaikutuksesta teiden kunto heikkenee, eikä huonokuntoisia jaksoja voida korjata samaa tahtia kuin uusia ilmaantuu. Vuoden 2023 päällysteohjelma kattaa noin 360 ajoratakilometriä, mikä on alhaisemmalla tasolla kuin viime vuosina. Raaka-aineiden ja polttoaineiden hintojen merkittävä nousu on yksi syy tähän. Nykyisellä työmäärällä korjausvelan kasvua ei saada pysäytettyä, vaan huonokuntoisten teiden osuus tulee kasvamaan. Laskelmien mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tulisi vuosittain päällystää yli 700 ajoratakilometriä maanteitä, jotta korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä.

Huonokuntoisia maanteitä pyritään ylläpitämään liikennöitävässä kunnossa myös paikkaustöiden avulla. Laadukkaalla täsmäkorjauksella voidaan siirtää huonokuntoisia osuuksia tulevien vuosien päällystysohjelmaan. Oikea-aikainen paikkaustoiminta sekä kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen ja parantaminen ovat tärkeässä roolissa, kun käytettävissä oleva rahoitus päällysteisiin on alimittaista.

Kartta Uudenmaan ELY:n päällystyskohteista 2023 (päivittyvä)

 

Katso myös

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat oman ja muiden turvallisuuden
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää
 • Ole valmis pysähtymään
 • Noudata liikennemerkkejä ja liikenteenohjausta

Tietoa tietöistä

Väyläviraston karttapalvelu, valitse päällystystyöt (päivittyvä)
Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta ajantasainen tieto eri liikennemuodoista

Lisätietoa

ELY-keskus, kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama
ELY-keskus, kunnossapidon projektipäällikkö Aki Muhonen
ELY-keskuksen puhelinnumero: 0295 029 000

Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 

ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi, Palauteväylä - palautevayla.fi