Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010
  • soili.katko(at)ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676
  • keijo.korkko(at)plaana.fi

Maantien 16909 (Isoahontie) kevyen liikenteen väylä välillä valtatie 4 - Petäjätie, Viitasaari, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee Viitasaaren taajaman eteläpuolella, Jurvansalon saaressa. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella kevyen liikenteen väylä maantielle 16909 välille valtatie 4-Petäjätie. Tieosuus on tällä hetkellä valaisematon ja siinä on pääosin 80 km/h nopeusrajoitus. Suunniteltava väylä yhdistyy molemmissa päissään olemassa olevaan kevyen liikenteen väylään. Suunnittelualueen pituus on 1,3 kilometriä.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt loppuvuonna 2017. Suunnitelmaa on esitetty kiinnostuneille Viitasaaren kaupungintalolla 7.12.2017.  Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä marraskuussa 2018 ja siitä on voinut jättää muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten pohjalta viimeistelty suunnitelma pidetään uudelleen nähtävillä 23.3.-22.4.2022 välisen ajan ja lähetetään tämän jälkeen hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Toteutus

Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty 500 000 € rahoitus valtion menolisäyksiin joulukuussa 2021 ja hanke toteutetaan vuonna 2023.