Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022821

Kreate Oy

Työmaapäällikkö

Tuula Ala-Orvola

  • 050 380 3107

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715

Valtatie 9 Yliskylä-Oritupa parantaminen

Tiehanke Valmistunut Pirkanmaa

Yliskyläntien ja Orituvan välisen valtatiejakson liittymäjärjestelyjä parannettiin rakentamalla kääntymiskaistoja, rinnakkaisteitä ja väistötila Teerimaantien liittymään. Lisäksi tievalaistus ja riista-aidat uusittiin. Uusi Vähä-Teerijärven alikulkukäytävä rakennettiin mahdollistamaan kevyen liikenteen ja eläinten kulku valtatie 9:n alitse. 

Vuoden kestäneet tienparannustyöt Tampereen ja Oriveden välillä valtatie 9:llä valmistuivat syyskuussa 2021, kun noin viiden kilometrin valmis tieosuus luovutettiin liikenteen käyttöön.

Tienparannustöissä valtatie 9:n suorat yksityisteiden liittymät Yliskylän liittymän ja Orituvan väliltä katkaistiin ja kulku kiinteistöille tapahtuu nyt uusien rinnakkaisteiden kautta.

Yliskyläntien ja Orituvan väliselle valtatieosuudelle valmistui noin kolmen ja puolen kilometrin pituinen keskikaiteellinen ohituskaistapari. Lisäksi rakennettiin uusia kääntymiskaistoja ja rinnakkaisteitä sekä väistötila Teerimaantien liittymään. Tievalaistusta parannettiin ja riista-aidat uusittiin. Riista- ja pieneläinten kulkumahdollisuutta parantamaan rakennettiin uusi Vähä-Teerijärven alikulkukäytävä, jota tarvittaessa voivat käyttää myös jalankulkijat ja pyöräilijät.  

Parannustöiden toteuttaminen vilkkaan liikenteen seassa oli haastavaa, mutta liikenne työmaalla sujui ilman suurempia ongelmia. Syyskuussa 2020 alkaneet rakennustyöt kestivät jokseenkin vuoden ja valmistuivat pari kuukautta etuajassa. Myös budjetti alitettiin. Ohituskaistaparin ja siihen liittyvien järjestelyjen kustannukset olivat noin 9 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimi Kreate Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Ajankohtaista

Valmistuneesta ohituskaistaparista ensiapua ysitielle 28.9.2021