Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Heikki Koski

  • 0295 036 251

Kreate OY

Työmaapäällikkö

Mari Sipilä

  • 040 757 0054

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715

Vt 9 Yliskylä-Oritupa parantaminen

Tiehanke Käynnissä Pirkanmaa

Yliskyläntien ja Orituvan välisen valtatiejakson liittymäjärjestelyjä parannetaan rakentamalla kääntymiskaistoja, rinnakkaisteitä ja väistötila Teerimaantien liittymään. Lisäksi tievalaistus ja riista-aidat uusitaan. Uusi Vähä-Teerijärven alikulkukäytävä rakennetaan mahdollistamaan kevyen liikenteen ja eläinten kulku valtatie 9:n alitse. 

Valtatie 9 nykyiset yksityisteiden suorat liittymät Yliskylän liittymän ja Orituvan väliltä katkaistaan. Tienparannustöiden valmistuttua kulku kiinteistöille tapahtuu uusien rinnakkaisteiden kautta.

Valtatieliikenne voi ajoittain ruuhkautua

Rakennustöistä aiheutuu liikenteelle jonkin verran haittaa ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Runsaiden louhintojen vuoksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään räjäytysten ajaksi.

Työmaan kohdalla on käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaistajärjestelyitä. Keväällä 2021 liikenne tullaan siirtämään lyhyelle työnaikaiselle kiertotielle muutaman viikon ajaksi, kun Vähä-Teerijärven alikulkukäytävää rakennetaan. 

Työt valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii Kreate Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy. 

Suunnitelmaluonnokset