Hyppää sisältöön
Vt 5 Mikkeli–Juva – usein kysyttyä
 • Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välinen tieosuus on vilkasliikenteinen, mutta se on nykyiselle liikenteelle vanhanaikainen ja riittämätön. Jakso muodostaa liikenteellisen pullonkaulan Mikkelin ja Juvan välillä.

  Parannushanke tuki yhteysvälin Mikkeli–Kuopio kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan. Liikenne on  Mikkelin ja Juvan välillä sujuvaa ja turvallista pitkälle tulevaisuuteen.

 • Hankkeessa parannettiin Mikkeli–Juva-yhteysvälin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Merkittävin muutos liikennemäärissä aiheutui liikenneverkollisesta muutoksesta, jossa valtatie linjattiin kokonaan uuteen maastokäytävään. Valtaosa liikenteestä ja raskas liikenne lähes kokonaan siirtyivät uudelle tielinjaukselle.

  Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennettiin nelikaistaisena, keskikaiteellisena valtatienä, jonka liittymät toteutettiin eritasoisina uuteen maastokäytävään. 

   

 • Sen lisäksi, että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousivat muun valtatieverkoston tasolle, Mikkelin ja Juvan välille luotiin edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle. Hanke mahdollistaa myös Visulahden maankäytön kehittämisen. Melulle altistuvien määrä vähenee erityisesti Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella, kun meluesteitä rakennettiin yhteensä noin 7,8 kilometriä.

   

 • Valitettavasti ei. Valtatie kulki Mikkelissä maankäytön keskellä ja osuudella oli ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Vilkas liikenne aiheutti myös merkittäviä melu- ja viihtyisyyshaittoja ja vaikeutti alueen maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä. Liikenteen sujuvuusongelmat, turvattomuus ja ympäristöhaitat lisääntyvät koko ajan liikenteen kasvaessa. Välin liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

 • Rakennustyöt alkoivat talvella 2018 Mikkelistä. Syksyllä 2019 alkoi Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentaminen. Osuus Mikkelistä Nuutilanmäelle valmistui loppuvuodesta 2020. 

  Tieosuus Nuutilanmäeltä Juvalle avattiin liikenteelle lokakuun puolivälissä 2021. Tie luovutettiin ylläpidolle kesällä 2022. 

  Vanha viitostie jäi rinnakkaistieksi paikallisliikenteen käyttöön.

   

 • Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

  Kokonaisuudessaan hanke oli arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus oli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.