Hyppää sisältöön
Vt 5 Mikkeli–Juva – usein kysyttyä
 • Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välinen tieosuus on vilkasliikenteinen, mutta se on nykyiselle liikenteelle vanhanaikainen ja riittämätön. Jakso muodostaa liikenteellisen pullonkaulan Mikkelin ja Juvan välillä.

  Parannushanke tukee yhteysvälin Mikkeli–Kuopio kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan. Liikenne on hankkeen valmistuttua Mikkelin ja Juvan välillä sujuvaa ja turvallista pitkälle tulevaisuuteen.

 • Hankkeessa parannetaan Mikkeli–Juva-yhteysvälin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Merkittävin muutos liikennemäärissä aiheutuu liikenneverkollisesta muutoksesta, jossa valtatie linjataan kokonaan uuteen maastokäytävään. Valtaosa liikenteestä ja raskas liikenne lähes kokonaan siirtyy uudelle tielinjaukselle.

  Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena valtatienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina uuteen maastokäytävään. 

   

 • Sen lisäksi, että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousevat muun valtatieverkoston tasolle, Mikkelin ja Juvan välille luodaan edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle. Hanke mahdollistaa myös Visulahden maankäytön kehittämisen. Melulle altistuvien määrä vähenee erityisesti Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella, kun meluesteitä rakennetaan yhteensä noin 7,8 kilometriä.

   

 • Valitettavasti ei. Valtatie kulkee Mikkelissä maankäytön keskellä ja osuudella on ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Vilkas liikenne aiheuttaa myös merkittäviä melu- ja viihtyisyyshaittoja ja vaikeuttaa alueen maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä. Liikenteen sujuvuusongelmat, turvattomuus ja ympäristöhaitat lisääntyvät koko ajan liikenteen kasvaessa. Välin liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

 • Rakennusaikaiset haitat on pyritty minimoimaan. Liikenteelle koituu kuitenkin välttämättä haittaa, koska esimerkiksi nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan. Myös liikennejärjestelyt työkohteissa vaikuttavat jossain määrin valtatie 5 liikenteseen. Liikennejärjestelyt ovat kuitenkin voimassa vain töiden tarvitseman ajan.

  Uusi tielinja aiheuttaa myös estevaikutuksen ja pirstoo luonnonympäristöä tietyillä alueilla, kun hiljaiselle maaseutualueelle rakennetaan vilkasliikenteinen tie.

   

   

 • Rakennustyöt alkoivat talvella 2018 Mikkelistä. Syksyllä 2019 alkoi Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentaminen. Osuus Mikkelistä Nuutilanmäelle valmistui loppuvuodesta 2020. 

  Tieosuus Nuutilanmäeltä Juvalle avattiin liikenteelle lokakuun puolivälissä 2021. Tie luovutetaan ylläpidolle kun se on saanut lopullisen päällysteensä kesällä 2022. 

  Vanha viitostie jää rinnakkaistieksi paikallisliikenteen käyttöön.

   

 • Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

  Kokonaisuudessaan hanke on arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelmien mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.